Bảng Anh/ Đô la Mỹ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sự kiện kinh tế của GBPUSD