HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INCHISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INCHISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HPX nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của HPX trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.37 EUR trong khi ước tính là 0.26 EUR, gây bất ngờ đến 46.54%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 209.87 M EUR mặc dù con số ước tính là 213.92 M EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của HPX trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên