333

3RGAMES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3RG nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của 3RGAMES

Tổng tài sản của 3RG trong Q3 23 là 17.84 M PLN, tăng 2.69% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.34% trong Q3 23 tới 309 k PLN.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PLN
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY