333

3RGAMES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3RG nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính 3RGAMES, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 3RG trong quý trước là 752.00 k PLN, và thấp hơn 7.50% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 244.00 k PLN.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: PLN
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY