Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Ba Lan

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PKNPKNORLEN
71.99B PLN62.01 PLN+2.23%3.561M1.052.1528.80 PLN−32.39%8.87%Năng lượng Mỏ
Mua
PKOPKOBP
61.925B PLN49.54 PLN+0.55%1.761M0.829.455.24 PLN3.69%Tài chính
Mua
SPLSANPL
52.168B PLN510.5 PLN+0.39%36.015K0.5410.9746.52 PLN0.00%Tài chính
Theo dõi
DNPDINOPL
44.54B PLN454.3 PLN−0.37%88.825K0.4932.1614.13 PLN+33.26%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
PZUPZU
41.579B PLN48.16 PLN+0.46%1.247M0.547.716.25 PLN+77.02%4.98%Tài chính
Mua
PEOPEKAO
38.741B PLN147.60 PLN+0.20%252.977K0.426.7521.87 PLN3.67%Tài chính
Mua
INGINGBSK
34.477B PLN265.0 PLN+0.76%22.488K2.818.4831.25 PLN0.00%Tài chính
Mua
ALEALLEGRO
31.903B PLN30.225 PLN+0.63%1.22M0.510.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LPPLPP
30.165B PLN16260 PLN+0.87%2.181K0.592.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MBKMBANK
23.78B PLN560.0 PLN+0.76%19.899K0.7227.0820.68 PLN0.00%Tài chính
Theo dõi
KGHKGHM
23.59B PLN117.95 PLN+0.60%602.576K1.1370.631.67 PLN−94.98%0.85%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
PGEPGE
19.924B PLN8.880 PLN+0.23%993.941K0.328.251.08 PLN−53.39%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
KRKKRKA
14.728B PLN466 PLN−0.85%540.5010.4744.51 PLN−22.95%6.06%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BDXBUDIMEX
14.705B PLN576 PLN+2.86%33.122K0.9823.4824.53 PLN+23.30%3.12%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
PCOPEPCO
14.113B PLN24.50 PLN−0.41%1.426M0.6618.841.30 PLN0.00%Bán Lẻ
Mua
BHWHANDLOWY
12.935B PLN99.0 PLN+0.81%8.382K0.555.6617.50 PLN9.09%Tài chính
Theo dõi
BNPBNPPPL
12.05B PLN81.6 PLN−0.49%6.786K0.237.3211.15 PLN0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
CDRCDPROJEKT
11.205B PLN112.15 PLN+3.60%381.749K0.8334.733.23 PLN+49.48%0.89%Dịch vụ Công nghệ
Bán
OPLORANGEPL
10.774B PLN8.210 PLN0.00%1.014M0.6411.850.69 PLN+84.75%4.26%Truyền thông
Mua
ALRALIOR
10.079B PLN77.20 PLN+0.78%116.099K0.405.5913.82 PLN0.00%Tài chính
Theo dõi
MILMILLENNIUM
9.79B PLN8.070 PLN+1.70%971.586K0.8213.800.58 PLN0.00%Tài chính
Mua
KRUKRUK
9.03B PLN467.4 PLN+0.43%15.543K0.5610.7143.65 PLN+6.89%3.21%Dịch vụ Thương mại
Mua
CARINTERCARS
8.784B PLN620 PLN+1.64%7410.2311.2155.32 PLN+1.92%0.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
CPSCYFRPLSAT
8.404B PLN13.140 PLN−0.98%546.726K0.5821.440.61 PLN−67.15%9.13%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
KTYKETY
6.996B PLN725.0 PLN+0.97%7.73K0.5112.6157.49 PLN−22.81%8.62%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
ACPASSECOPOL
6.271B PLN75.55 PLN+0.47%87.388K0.9013.265.70 PLN−1.96%4.63%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PEPPEP
5.706B PLN73.9 PLN+0.82%1.832K0.3419.093.87 PLN+44.81%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EATAMREST
5.478B PLN25.00 PLN−0.20%20.403K0.3424.221.03 PLN+1169.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
BFTBENEFIT
5.456B PLN1860 PLN+0.27%7310.432.20%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
JSWJSW
5.273B PLN44.91 PLN+5.30%1.202M1.892.5417.66 PLN−71.73%0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ENAENEA
4.966B PLN9.375 PLN−0.11%513.962K0.53−0.46 PLN−117.35%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
DOMDOMDEV
4.353B PLN169.4 PLN+2.29%8.195K1.5410.5816.01 PLN+35.93%6.49%Tài chính
Mua
XTBXTB
4.127B PLN35.10 PLN+3.05%183.032K0.986.955.05 PLN−24.46%13.85%Tài chính
Sức mua mạnh
CCCCCC
4.074B PLN59.16 PLN+1.44%201.564K0.43−3.78 PLN+55.06%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
GPPGRUPRACUJ
3.953B PLN57.9 PLN+0.70%20.698K1.6623.372.48 PLN−15.93%2.59%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ENGENERGA
3.934B PLN9.50 PLN−0.21%60.766K1.103.772.52 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
STHSTSHOLDING
3.855B PLN24.60 PLN0.00%02.60%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
APRAUTOPARTN
3.631B PLN27.80 PLN0.00%24.601K0.4316.241.71 PLN+12.83%0.54%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
NEUNEUCA
3.575B PLN817 PLN−0.37%1.5K1.0928.8028.36 PLN−11.86%1.59%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
WPLWIRTUALNA
3.229B PLN110.2 PLN−0.90%18.054K1.7221.745.07 PLN−25.75%2.27%Dịch vụ Thương mại
Mua
TXTTEXT
2.956B PLN114.8 PLN+2.50%21.989K1.0716.297.05 PLN+41.34%5.18%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CIECIECH
2.793B PLN53.0 PLN0.00%07.606.97 PLN+25.51%13.68%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
GTCGTC
2.785B PLN4.85 PLN−0.61%2.932K1.07−0.26 PLN−153.35%4.74%Tài chính
Bán
OPGORCOGROUP
2.566B PLN2.34 PLN0.00%00.004.100.57 PLN−31.64%0.00%Tài chính
1ATATAL
2.506B PLN58.0 PLN+1.75%5.386K0.337.307.94 PLN−21.93%8.62%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ASEASSECOSEE
2.439B PLN47.0 PLN−1.05%2.196K0.9812.833.66 PLN−6.04%3.11%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ATTGRUPAAZOTY
2.361B PLN23.80 PLN−0.83%220.83K0.91−26.42 PLN−241.19%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
EUREUROCASH
2.353B PLN16.91 PLN−0.24%73.72K0.4926.070.65 PLN+410.39%2.13%Dịch vụ Phân phối
Mua
PLWPLAYWAY
2.204B PLN334.0 PLN+0.15%7.027K1.995.81%Dịch vụ Công nghệ
Bán
DVLDEVELIA
2.175B PLN4.860 PLN+1.57%99.228K0.557.100.68 PLN+155.83%8.23%Tài chính
Sức mua mạnh
KERKERNEL
2.16B PLN7.200 PLN+1.55%13.264K0.460.00%Công nghiệp Chế biến
GEAGRENEVIA
1.985B PLN3.455 PLN+1.47%97.006K0.540.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
MLGMLPGROUP
1.819B PLN75.8 PLN−1.56%13.378K52.900.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PCRPCCROKITA
1.771B PLN89.2 PLN0.00%2.423K0.9824.18%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ECHECHO
1.758B PLN4.26 PLN+1.43%32.609K0.635.16%Tài chính
Mua
GPWGPW
1.734B PLN41.32 PLN+0.29%47.119K0.716.53%Tài chính
Theo dõi
HUGHUUUGE
1.675B PLN25.85 PLN+0.78%12.923K0.247.373.51 PLN+50.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ABSASSECOBS
1.671B PLN50.0 PLN0.00%1.693K1.544.60%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VRCVERCOM
1.613B PLN73.0 PLN+0.55%3.295K0.161.55%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ASBASBIS
1.55B PLN27.92 PLN−0.85%54.581K0.984.426.32 PLN+7.81%6.51%Dịch vụ Phân phối
PCEPOLICE
1.49B PLN12.00 PLN−0.83%3590.240.00%Công nghiệp Chế biến
ARHARCHICOM
1.474B PLN27.0 PLN+0.37%5.331K0.2111.89%Tài chính
Sức mua mạnh
ATCARCTIC
1.455B PLN21.00 PLN−1.64%59.421K1.0812.86%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CMRCOMARCH
1.44B PLN177.0 PLN0.00%9840.4212.2614.43 PLN+8.36%2.26%Dịch vụ Công nghệ
Mua
COGCOGNOR
1.438B PLN8.39 PLN0.00%40.86K0.4014.54%Hỗn hợp
Bán Mạnh
11B11BIT
1.4B PLN579 PLN+1.40%9490.60323.901.79 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MCIMCI
1.327B PLN25.3 PLN+6.75%37.147K8.564.875.19 PLN+1586.45%2.77%Hỗn hợp
RVURYVU
1.318B PLN57.0 PLN−0.52%3.336K1.51−3.28 PLN+34.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BRSBORYSZEW
1.268B PLN6.18 PLN+0.49%61.85K1.0011.97%Khoáng sản phi năng lượng
CBFCYBERFLKS
1.244B PLN88.2 PLN+0.23%1.409K0.2432.552.71 PLN1.05%Truyền thông
Sức mua mạnh
STPSTALPROD
1.22B PLN226.0 PLN0.00%5420.295.6739.85 PLN6.64%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LWBBOGDANKA
1.197B PLN35.18 PLN+2.45%72.872K1.459.803.59 PLN−4.50%7.33%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ZAPPULAWY
1.177B PLN61.6 PLN−0.96%1.075K0.5910.71%Công nghiệp Chế biến
WWLWAWEL
1.125B PLN750 PLN−0.53%450.341.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
ZEPZEPAK
1.113B PLN21.90 PLN−0.68%18.807K0.29−2.04 PLN+43.59%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
SLVSELVITA
1.101B PLN60.0 PLN+2.04%11.926K1.5058.731.02 PLN−27.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MBRMOBRUK
1.075B PLN306.0 PLN0.00%3.015K0.5914.60%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SKASNIEZKA
1.065B PLN84.4 PLN+1.93%8471.992.37%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TIMTIM
1.052B PLN47.40 PLN+0.53%2.426K0.475.38%Dịch vụ Phân phối
PXMPOLIMEXMS
1.016B PLN4.190 PLN−4.99%591.218K2.090.00%Dịch vụ Công nghiệp
ABEABPL
1.011B PLN62.6 PLN+0.97%8800.096.1210.23 PLN+9.27%2.00%Dịch vụ Phân phối
NWGNEWAG
976.5M PLN21.7 PLN−0.46%10.656K0.191.15%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DBCDEBICA
966.192M PLN70.0 PLN+0.57%1.474K2.325.64%Khách hàng Lâu năm
UNTUNIMOT
936.191M PLN114.2 PLN+0.71%9.872K1.2211.99%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PCFPCFGROUP
914.681M PLN25.45 PLN−0.78%6.991K0.40−1.17 PLN−165.63%1.06%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SGNSYGNITY
903.877M PLN39.9 PLN0.00%1.881K1.720.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
SHOSHOPER
878.262M PLN30.8 PLN−1.91%3.808K0.6537.340.82 PLN+35.68%0.03%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BOSBOS
868.708M PLN9.35 PLN+1.63%9.533K0.959.550.98 PLN0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
VRGVRG
837.007M PLN3.57 PLN+0.56%33.802K0.588.480.42 PLN+15.85%5.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ENTENTER
833.328M PLN47.5 PLN+2.59%5.209K0.170.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MNCMENNICA
831.891M PLN16.30 PLN−0.31%5.519K2.8012.741.28 PLN+145.99%0.61%Sản xuất Chế tạo
GOBGOBARTO
825.667M PLN29.7 PLN0.00%1.923K1.737.723.85 PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
CLNCLNPHARMA
818.946M PLN16.04 PLN+0.12%58.832K0.890.56%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ONDONDE
795.886M PLN14.60 PLN+2.53%30.691K0.370.00%Dịch vụ Công nghiệp
VOXVOXEL
779.293M PLN74.2 PLN−0.27%2.759K0.1612.176.10 PLN+13.92%2.92%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SELSELENAFM
771.789M PLN33.8 PLN+2.11%2.971K0.459.263.65 PLN−36.82%4.14%Công nghiệp Chế biến
STXSTALEXP
768.985M PLN3.11 PLN0.00%36.17K0.246.43%Dịch vụ Công nghiệp
TENTSGAMES
733.482M PLN100.00 PLN+6.95%73.634K2.9775.631.32 PLN−89.24%7.20%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
RBWRAINBOW
727.6M PLN50.0 PLN+4.38%38.68K1.614.8810.25 PLN+630.22%2.58%Dịch vụ Khách hàng
SNTSYNEKTIK
713.035M PLN83.6 PLN+2.45%16.695K0.970.72%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh