Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
SAN SANTANDER 18.71-5.31%-1.05Bán100304.046B10.421.82200961.00Tài chính
UCG UNICREDIT 58.93-0.56%-0.33Mua18.000K131.427B8.766.7688640.00Tài chính
PKO PKOBP 42.103.69%1.50Mua2.653M50.750B14.872.7328525.00Tài chính
PKN PKNORLEN 98.50-1.60%-1.60Bán1.500M42.814B7.1613.9820262.00Năng lượng
SPL SANPL 372.601.47%5.4082.386K36.475B16.7021.9914286.00Tài chính
SP2 SANPL2 328.002.50%8.0089336.475B16.7021.9914286.00Tài chính
TNX TALANX 130.000.00%0.00Bán034.969B12.5811.0020891.00Tài chính
PGN PGNIG 6.030.33%0.02Mua4.026M34.728B11.220.5424849.00Năng lượng
PEO PEKAO 110.302.80%3.00Bán869.856K28.163B11.169.6117307.00Tài chính
ING INGBSK 178.600.90%1.60Bán88723.028B16.0211.058075.00Tài chính
CDR CDPROJEKT 189.900.21%0.40Bán251.085K18.215B141.481.39226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KGH KGHM 87.402.22%1.90Bán807.699K17.100B15.175.6333366.00Vật liệu cơ bản
MBK MBANK 397.00-0.50%-2.00Sức bán mạnh21.693K16.883B12.9830.766358.00Tài chính
BWO BUWOG 127.400.16%0.20Mua116.057B12.8010.54761.00Tài chính
LTS LOTOS 74.18-2.91%-2.22Mua378.117K14.124B7.2110.604897.00Năng lượng
CPS CYFRPLSAT 22.100.27%0.06Bán413.330K14.096B14.891.485594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIL MILLENNIUM 8.432.80%0.23Bán813.396K9.948B13.910.595846.00Tài chính
DNP DINOPL 94.950.11%0.10Mua69.998K9.299B35.372.6814803.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BHW HANDLOWY 68.002.72%1.80Bán81.830K8.650B13.045.083427.00Tài chính
EAT AMREST 399.00-1.12%-4.50Bán4.720K8.560B46.058.7438273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALR ALIOR 61.30-0.33%-0.20Sức bán mạnh343.149K8.023B11.675.359488.00Tài chính
KRK KRKA 248.00-1.20%-3.00Bán17.730B11.0721.8311212.00Chăm sóc sức khỏe
OPL ORANGEPL 4.350.00%0.00Bán1.390M5.709B-0.1813730.00Dịch vụ Viễn thông
PLY PLAY 20.20-1.08%-0.22Sức bán mạnh400.849K5.181B7.592.69Dịch vụ Viễn thông
ZWC ZYWIEC 460.00-0.43%-2.00Sức bán mạnh454.745B19.1724.102020.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BGZ BGZBNPP 41.101.23%0.50Bán363.960B9.854.127596.00Tài chính
KER KERNEL 45.60-1.83%-0.85Sức bán mạnh293.485K3.806B30.901.5416103.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAR INTERCARS 266.00-0.75%-2.00Bán2393.797B16.9015.863304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ORB ORBIS 81.00-0.25%-0.20Bán4.802K3.741B10.257.924006.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KRU KRUK 197.002.13%4.10Bán51.357K3.628B13.8914.233088.00Tài chính
KTY KETY 388.002.92%11.00Mua3933.599B14.8825.475019.00Vật liệu cơ bản
ACP ASSECOPOL 43.00-0.65%-0.28Bán354.457K3.592B7.036.1524234.00Công nghệ
ENA ENEA 7.912.73%0.21Bán1.474M3.399B3.692.0815514.00Công ty dịch vụ công cộng
ENG ENERGA 8.006.67%0.50Bán1.293M3.106B3.672.049520.00Công ty dịch vụ công cộng
ATT GRUPAAZOTY 30.60-1.42%-0.44Sức bán mạnh68.484K3.079B12.582.4714434.00Vật liệu cơ bản
FMF FAMUR 5.283.12%0.16Mua197.613K2.943B60.360.085247.00Vật liệu cơ bản
TPE TAURONPE 1.765.39%0.09Bán10.437M2.927B3.100.5424835.00Công ty dịch vụ công cộng
EUR EUROCASH 19.26-0.72%-0.14Bán232.125K2.700B40.980.4717478.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BFT BENEFIT 942.000.43%4.00Bán1542.674B25.9836.221170.00Công nghiệp
BDX BUDIMEX 104.803.56%3.60Bán31.810K2.584B6.4915.586539.00Công nghiệp
IPF PROVIDENT 9.630.00%0.00Bán02.498B10.311.1411671.00Tài chính
CIE CIECH 47.761.92%0.90Bán144.932K2.470B6.257.503876.00Vật liệu cơ bản
GPR GPRE 5.440.00%0.00Mua3.309K2.409B4.331.2541.00Tài chính
STP STALPROD 402.500.25%1.00Sức bán mạnh3232.240B7.8551.166088.00Vật liệu cơ bản
PFL PFLEIDER 36.850.14%0.05Sức bán mạnh2.753K2.182B37.470.983521.00Vật liệu cơ bản
PKP PKPCARGO 48.202.34%1.10Mua21.980K2.109B13.893.3923411.00Công nghiệp
LWB BOGDANKA 59.500.34%0.20Mua8.853K2.017B3.2418.295157.00Năng lượng
PCR PCCROKITA 89.000.00%0.00Bán9481.767B8.2110.841785.00Vật liệu cơ bản
ECH ECHO 4.331.41%0.06Bán18.996K1.762B7.010.61428.00Tài chính
ZAP PULAWY 93.802.18%2.00Bán541.755B9.429.754700.00Vật liệu cơ bản
DBC DEBICA 115.00-4.96%-6.00Bán6131.670B13.369.062763.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOM DOMDEV 67.002.45%1.60Bán8251.633B7.468.80245.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NET NETIA 4.64-0.85%-0.04Bán24.266K1.571B38.140.122110.00Dịch vụ Viễn thông
MAB MABION 111.40-1.94%-2.20Bán2.350K1.559B-5.03160.00Chăm sóc sức khỏe
CLN CLNPHARMA 33.55-1.32%-0.45Mua2.920K1.530B54.360.63271.00Chăm sóc sức khỏe
WPL WIRTUALNA 50.60-0.78%-0.40Bán6331.474B31.671.63959.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMR COMARCH 166.001.22%2.00Mua1.284K1.334B37.524.375616.00Công nghệ
1AT ATAL 33.801.20%0.40Mua52.374K1.293B6.265.34255.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PCE POLICE 16.70-1.18%-0.20Bán5701.268B-0.083444.00Vật liệu cơ bản
GRV GORENJE 51.800.00%0.00Sức mua mạnh101.238B-0.5411001.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WWL WAWEL 816.000.49%4.00Bán1.005K1.218B11.1872.61966.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NEU NEUCA 263.003.95%10.00Mua5141.169B12.6322.313986.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPH SOPHARMA 9.200.00%0.00Bán01.143B16.020.575100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRS BORYSZEW 4.94-1.20%-0.06Bán187.583K1.134B9.500.5310000.00Vật liệu cơ bản
FTE FORTE 44.80-2.93%-1.35Mua2.198K1.104B28.351.633505.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LCC LCCORP 2.401.69%0.04Mua1.001M1.056B5.640.42158.00Tài chính
PLW PLAYWAY 154.00-3.14%-5.00Mua10.061K1.049B36.794.322.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KSW KRUSZWICA 42.50-3.41%-1.50Sức bán mạnh4371.011B19.432.26839.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MNC MENNICA 19.000.00%0.00Bán615971.624M19.140.99415.00Tài chính
SKA SNIEZKA 71.500.00%0.00Sức mua mạnh1.552K902.171M14.584.901000.00Vật liệu cơ bản
AMC AMICA 108.60-1.27%-1.40Sức bán mạnh942855.280M8.3613.153120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KGN KOGENERA 60.608.21%4.60Mua608834.400M24.422.29480.00Công ty dịch vụ công cộng
11B 11BIT 350.50-3.44%-12.50Bán5.488K830.253M29.8712.38101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ABS ASSECOBS 26.105.24%1.30Mua287828.771M14.681.69904.00Công nghệ
TMR TATRY 144.002.86%4.00Sức mua mạnh40818.807M23.265.251281.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MLG MLPGROUP 43.800.00%0.00Mua0793.361M13.473.2522.00Tài chính
SLV SELVITA 51.80-1.33%-0.70Bán420790.741M63.400.83431.00Chăm sóc sức khỏe
NWG NEWAG 17.550.00%0.00Mua302789.750M18.090.971443.00Công nghiệp
ALC ALCHEMIA 4.423.76%0.16Sức mua mạnh8.376K767.973M22.630.192158.00Vật liệu cơ bản
APT APATOR 24.60-5.38%-1.40Sức bán mạnh4.930K767.183M16.101.622518.00Công nghiệp
STX STALEXP 3.080.33%0.01Bán19.352K759.094M4.470.69324.00Công nghiệp
COL COLIAN 4.080.00%0.00Mua0745.065M-0.141742.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TEN TSGAMES 96.50-5.39%-5.50Bán20.403K742.050MCông nghệ
AST ASTARTA 29.90-0.33%-0.10Bán2.919K732.146M6.424.669203.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VST VISTULA 4.00-0.74%-0.03Sức bán mạnh7.225K730.216M16.520.252348.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PXM POLIMEXMS 2.99-2.29%-0.07Sức bán mạnh204.496K724.053M-0.824207.00Công nghiệp
SNK SANOK 26.500.00%0.00Bán5712.371M11.582.382969.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IPX IMPEXMET 3.740.27%0.01Bán67.865K708.476M7.690.482187.00Vật liệu cơ bản
WLT WIELTON 11.42-2.39%-0.28Mua56.870K706.388M8.521.372333.00Công nghiệp
EHG EUROHOLD 3.980.00%0.00Mua0690.255M13.980.262169.00Tài chính
AML ALUMETAL 44.00-0.56%-0.25Sức bán mạnh2.646K684.968M7.565.85695.00Vật liệu cơ bản
BST BEST 29.602.07%0.60Mua1667.430M11.522.53569.00Công nghiệp
TOA TOYA 8.20-3.53%-0.30Sức bán mạnh2.510K637.859M15.030.57201.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LVC LIVECHAT 24.05-1.84%-0.45Bán11.576K630.875M12.262.000.00Công nghệ
OVO OVOSTAR 101.000.00%0.00Mua39606.000M6.4815.571500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MBW MBWS 21.15-2.98%-0.65Bán21604.668M6.183.522146.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASE ASSECOSEE 11.20-0.44%-0.05Bán9583.810M10.481.071569.00Công nghệ
CPG CPGROUP 5.300.95%0.05Mua3.001K560.208M7.380.7214.00Tài chính
MGT MANGATA 83.000.24%0.20Bán1552.843M11.807.021979.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATG ATMGRUPA 6.36-1.55%-0.10Mua2.775K544.578M12.850.5044.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất