Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
SAN SANTANDER
19.133.85%0.71Mua114306.677B9.511.99201101.00Tài chính
UCG UNICREDIT
48.34-5.22%-2.66Bán51110.746B88640.00Tài chính
PKO PKOBP
41.39-0.79%-0.33Mua2.806M52.150B14.682.8428153.00Tài chính
PKN PKNORLEN
95.62-0.85%-0.82Sức mua mạnh854.163K41.248B6.4115.0620262.00Năng lượng
PGN PGNIG
6.360.95%0.06Bán2.532M36.403B11.760.5424849.00Năng lượng
SPL SANPL
366.603.68%13.00Mua43.984K36.098B16.5821.3414030.00Tài chính
SP2 SANPL2
336.00-0.59%-2.00Mua19536.098B16.5821.3414030.00Tài chính
PEO PEKAO
108.95-1.85%-2.05Mua429.293K29.134B11.249.8817307.00Tài chính
ING INGBSK
178.00-0.78%-1.40Mua8.579K23.340B16.2011.078080.00Tài chính
KGH KGHM
93.004.14%3.70Mua1.793M17.860B15.855.6333366.00Vật liệu cơ bản
MBK MBANK
412.60-1.01%-4.20Mua27.850K17.644B13.6230.616447.00Tài chính
BWO BUWOG
129.001.18%1.50Mua1817.138B13.5210.66761.00Tài chính
CPS CYFRPLSAT
22.38-1.50%-0.34Mua453.180K14.530B15.631.456854.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CDR CDPROJEKT
146.50-2.20%-3.30Sức bán mạnh532.628K14.399B111.841.39226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LTS LOTOS
74.520.70%0.52Mua114.831K13.681B6.9410.664897.00Năng lượng
MIL MILLENNIUM
9.49-0.11%-0.01Mua1.023M11.525B15.840.605950.00Tài chính
BHW HANDLOWY
71.20-0.70%-0.50Bán77.306K9.368B14.135.083427.00Tài chính
EAT AMREST
41.80-2.11%-0.90Bán86.186K9.058B48.530.8838273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KRK KRKA
239.001.27%3.00Bán17.869B10.7522.8711212.00Chăm sóc sức khỏe
DNP DINOPL
83.404.91%3.90Bán214.759K7.794B27.672.8715652.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALR ALIOR
53.40-4.98%-2.80Sức bán mạnh508.696K7.337B10.935.209488.00Tài chính
BGZ BGZBNPP
47.60-3.45%-1.70Bán417.268B11.964.127596.00Tài chính
OPL ORANGEPL
4.62-0.86%-0.04Mua1.102M6.116B-0.1313730.00Dịch vụ Viễn thông
ZWC ZYWIEC
464.00-1.28%-6.00Bán124.828B18.1225.932020.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KER KERNEL
51.300.20%0.10Mua192.631K4.195B21.732.4415116.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLY PLAY
15.70-3.15%-0.51Bán760.185K4.116B6.012.70Dịch vụ Viễn thông
ACP ASSECOPOL
46.26-2.69%-1.28Bán155.460K3.946B7.726.1524234.00Công nghệ
ENA ENEA
8.801.50%0.13Mua750.781K3.827B4.162.0815514.00Công ty dịch vụ công cộng
KRU KRUK
191.80-1.13%-2.20Bán30.854K3.664B13.2215.033169.00Tài chính
CAR INTERCARS
242.00-1.22%-3.00Sức bán mạnh2303.471B15.4515.863304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENG ENERGA
8.300.85%0.07Mua281.272K3.408B3.792.179609.00Công ty dịch vụ công cộng
TPE TAURONPE
1.870.54%0.01Mua2.247M3.260B3.130.5924835.00Công ty dịch vụ công cộng
ORB ORBIS
69.20-1.42%-1.00Sức bán mạnh3403.235B9.447.444017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KTY KETY
343.003.00%10.00Bán6703.179B12.8526.055019.00Vật liệu cơ bản
FMF FAMUR
5.560.72%0.04Bán217.939K3.173B22.030.255247.00Vật liệu cơ bản
BDX BUDIMEX
120.202.74%3.20Mua5.267K2.987B8.3414.036539.00Công nghiệp
EUR EUROCASH
18.92-3.81%-0.75Sức bán mạnh276.074K2.737B41.550.4717478.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ATT GRUPAAZOTY
25.92-0.92%-0.24Bán260.439K2.595B35.970.7314434.00Vật liệu cơ bản
GPR GPRE
5.240.00%0.00Bán1522.320B6.030.8741.00Tài chính
CIE CIECH
43.001.32%0.56Bán24.404K2.237B5.667.503876.00Vật liệu cơ bản
STP STALPROD
363.00-0.95%-3.50Bán1802.045B7.1651.166088.00Vật liệu cơ bản
BFT BENEFIT
760.005.56%40.00Bán1.078K2.019B21.6333.481170.00Công nghiệp
LWB BOGDANKA
57.50-0.86%-0.50Mua1.466K1.973B3.1718.295157.00Năng lượng
PKP PKPCARGO
40.80-0.97%-0.40Bán6.648K1.845B12.153.3923411.00Công nghiệp
DOM DOMDEV
68.00-0.29%-0.20Mua401.703B7.938.63245.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECH ECHO
4.050.00%0.00Mua45.486K1.671B6.650.61428.00Tài chính
PFL PFLEIDER
28.602.14%0.60Bán1.589K1.661B91.770.313521.00Vật liệu cơ bản
PCR PCCROKITA
82.20-1.67%-1.40Bán9341.660B6.8412.231785.00Vật liệu cơ bản
ZAP PULAWY
81.60-0.49%-0.40Bán3751.567B12.986.324700.00Vật liệu cơ bản
WPL WIRTUALNA
53.00-1.85%-1.00Mua1.169K1.563B33.531.63959.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NET NETIA
4.54-1.73%-0.08Bán56.832K1.550B33.910.142091.00Dịch vụ Viễn thông
DBC DEBICA
100.00-0.99%-1.00Sức bán mạnh1821.394B11.159.062763.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMR COMARCH
171.000.59%1.00Mua4.464K1.383B38.894.375616.00Công nghệ
CLN CLNPHARMA
29.80-0.67%-0.20Bán5.315K1.350B51.320.58271.00Chăm sóc sức khỏe
GRV GORENJE
53.000.76%0.40Mua11.291B-0.5611001.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAB MABION
91.30-1.83%-1.70Bán3.882K1.276B-6.02160.00Chăm sóc sức khỏe
WWL WAWEL
824.00-0.24%-2.00Mua71.239B15.4453.51966.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LCC LCCORP
2.700.00%0.00Mua93.043K1.208B6.450.42158.00Tài chính
1AT ATAL
30.700.66%0.20Bán2571.181B5.715.34255.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRS BORYSZEW
4.690.64%0.03Bán679.598K1.057B8.850.5310000.00Vật liệu cơ bản
NEU NEUCA
235.000.00%0.00Bán381.050B11.4423.043986.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MNC MENNICA
19.70-1.50%-0.30Bán241.023B16.831.19415.00Tài chính
PCE POLICE
12.75-3.77%-0.50Bán319993.750M-0.083444.00Vật liệu cơ bản
KSW KRUSZWICA
41.20-1.67%-0.70Bán238963.153M13.683.06839.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SKA SNIEZKA
72.000.00%0.00Bán84908.480M14.434.991171.00Vật liệu cơ bản
PLW PLAYWAY
138.004.55%6.00Mua34.619K871.200M20.346.492.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TMR TATRY
126.000.00%0.00Bán3863.988M23.425.501281.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALC ALCHEMIA
4.681.96%0.09Mua2.593K826.955M21.090.232158.00Vật liệu cơ bản
AMC AMICA
103.00-3.01%-3.20Sức bán mạnh348825.734M8.0713.153120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ABS ASSECOBS
24.400.00%0.00Bán34815.404M13.491.81900.00Công nghệ
STX STALEXP
3.280.31%0.01Bán31.116K808.547M4.620.71324.00Công nghiệp
SLV SELVITA
52.90-0.19%-0.10Sức bán mạnh76798.272M64.000.83431.00Chăm sóc sức khỏe
MLG MLPGROUP
44.000.00%0.00Mua45796.983M13.533.2522.00Tài chính
LVC LIVECHAT
29.301.74%0.50Mua5.616K741.600M14.412.000.00Công nghệ
AST ASTARTA
29.50-2.32%-0.70Bán3.342K737.027M75.590.409203.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VST VISTULA
3.96-0.75%-0.03Mua52.796K722.968M16.330.252427.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KGN KOGENERA
48.000.00%0.00Bán324715.200M20.932.29480.00Công ty dịch vụ công cộng
PXM POLIMEXMS
2.99-0.99%-0.03Bán112.714K714.589M-0.824207.00Công nghiệp
EHG EUROHOLD
2.800.00%0.00Bán15714.529M13.810.272169.00Tài chính
OVO OVOSTAR
112.00-0.88%-1.00Mua570672.000M6.1218.631500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SNK SANOK
26.005.26%1.30Mua6.850K663.984M10.792.382969.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
11B 11BIT
286.00-0.17%-0.50Bán7.164K655.283M23.5712.38101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APT APATOR
23.004.07%0.90Bán1.367K652.105M13.681.622464.00Công nghiệp
AML ALUMETAL
41.50-0.48%-0.20Bán4.410K645.495M7.125.85695.00Vật liệu cơ bản
NWG NEWAG
15.005.63%0.80Bán53.108K639.000M14.640.971443.00Công nghiệp
TEN TSGAMES
82.50-3.73%-3.20Bán12.892K623.467MCông nghệ
IPX IMPEXMET
3.302.48%0.08Mua34.129K611.607M6.640.482187.00Vật liệu cơ bản
ASE ASSECOSEE
11.25-0.44%-0.05Bán46586.405M9.331.211605.00Công nghệ
WLT WIELTON
9.540.53%0.05Sức bán mạnh1.863K572.959M6.581.442843.00Công nghiệp
TOA TOYA
7.56-0.79%-0.06Bán10571.822M13.470.57201.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MBW MBWS
18.84-0.21%-0.04Bán413570.842M5.563.692146.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FTE FORTE
22.00-4.35%-1.00Bán107.495K550.408M14.131.633505.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GNB GETINOBLE
0.51-5.56%-0.03Sức bán mạnh3.328M544.279M-0.635338.00Tài chính
CPG CPGROUP
4.92-0.81%-0.04Bán2.002K530.830M6.970.7214.00Tài chính
BIO BIOTON
5.87-0.68%-0.04Bán15.657K507.457M7.000.84712.00Chăm sóc sức khỏe
APR AUTOPARTN
3.700.54%0.02Bán6.423K478.860M10.530.351257.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MGT MANGATA
69.000.00%0.00Bán4.036K460.703M9.277.452012.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AUG AUGA
1.740.00%0.00Mua115450.687M16.470.121255.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ATG ATMGRUPA
5.18-2.63%-0.14Sức bán mạnh905448.476M10.550.5044.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AGO AGORA
9.541.49%0.14Mua693448.055M-1.472743.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất