BOGDANKABOGDANKABOGDANKA

BOGDANKA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LWB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BOGDANKA

Doanh thu của BOGDANKA trong năm ngoái lên tới 3.94 B PLN, phần lớn trong số đó — 2.38 B PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Coal, năm trước mang lại 2.31 B PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BOGDANKA 2.38 B PLN, và năm trước đó — 2.24 B PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia