WIRTUALNA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WPL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WIRTUALNA

Doanh thu của WIRTUALNA trong năm ngoái lên tới 1.07 B PLN, phần lớn trong số đó — 624.62 M PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Advertising and Subscriptions. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WIRTUALNA 799.71 M PLN, và năm trước đó — 655.81 M PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia