SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTDSIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTDSIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD

SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

460 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLD GP LTD

Tổng tài sản của 460 cho H2 23 là12.70 B HKD, ít hơn 0.02% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.10% trong H2 23 tới 7.04 B HKD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: HKD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY