TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

698 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

Doanh thu của TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED trong năm ngoái lên tới 7.56B HKD, phần lớn trong số đó — 5.33B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Handset Casings and High-precision Components, năm trước mang lại 7.28B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED 6.17B HKD, và năm trước đó — 8.74B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia