THEME INT'L

990 HKEX
990
THEME INT'L HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

990 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của THEME INT'L với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 990 là 12.124B. EPS TTM của công ty là 0.08, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 11.57.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền