Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

94
Cổ phiếu
133.311B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.426M
Khối lượng
−0.61%
Thay đổi
+4.43%
Hiệu suất Tháng
+43.64%
Hiệu suất Năm
+12.06%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1001 HK SH ALLIANCE
0.254.60%0.01Bán8.000K153.255M-0.14267.00Nhà phân phối bán buôn
102 SUMMIT ASCENT
0.700.00%0.00Bán216.000K3.157B194.590.00Nhà phân phối bán buôn
110 CHINA FORTUNE
0.481.05%0.01Bán8.000K88.107M215.910.00Nhà phân phối bán buôn
1110 KINGWORLD
0.79-1.25%-0.01Bán472.000K498.000M37.910.021033.00Nhà phân phối Y tế
1123 CHINA-HK PHOTO
0.17-2.78%-0.01Mua200.000K207.431M-0.01527.00Nhà phân phối bán buôn
1130 CHINA ENV RES
0.080.00%0.00Mua400.000K158.850M-0.0265.00Nhà phân phối bán buôn
118 COSMOS MACH
0.52-1.89%-0.01Mua44.000K448.204M23.350.02Nhà phân phối bán buôn
1182 SUCCESS DRAGON
0.92-11.54%-0.12Sức bán mạnh361.600K102.060M-0.0945.00Nhà phân phối bán buôn
1184 S.A.S. DRAGON
3.280.31%0.01Sức mua mạnh30.000K2.046B7.860.42450.00Phân phối Điện tử
1205 CITIC RESOURCES
0.391.30%0.01Sức mua mạnh8.334M3.025B-0.05189.00Nhà phân phối bán buôn
1215 KAI YUAN HLDGS
0.040.00%0.00Sức bán mạnh5.480M511.155M-0.03Nhà phân phối bán buôn
1218 EASYKNIT INT'L
4.505.88%0.25Mua22.226K369.902M-2.2032.00Nhà phân phối bán buôn
1345 PIONEER PHARM
1.311.55%0.02Sức mua mạnh2.765M1.564B23.690.05Nhà phân phối Y tế
1387 CHINA DILI
2.06-0.96%-0.02Bán114.000K18.247B63.410.03Phân phối Thực phẩm
1389 MAJOR HLDGS
0.047.32%0.00Mua400.000K136.366M-0.0136.00Nhà phân phối bán buôn
1475 NISSIN FOODS
6.02-0.99%-0.06Bán156.000K6.497B22.200.283500.00Phân phối Thực phẩm
1495 JIYI HOLDINGS
0.58-4.92%-0.03Sức bán mạnh142.000K529.034M59.220.01Nhà phân phối bán buôn
1527 TENGY ENV
1.10-9.09%-0.11Bán6.600K163.350M29.490.04501.00Nhà phân phối bán buôn
1533 ZHUANGYUAN PA
6.13-1.45%-0.09Bán2.000K2.750B28.010.231268.00Phân phối Thực phẩm
1587 SHINEROAD INTL
0.391.32%0.01Bán76.000K258.400M6.440.06Phân phối Thực phẩm
1610 COFCO JOYCOME
3.13-2.49%-0.08Bán21.663M12.525B2.741.15Phân phối Thực phẩm
1701 TU YI HLDG
0.240.84%0.00Bán216.000K240.000M-0.05Nhà phân phối bán buôn
1705 B & S INTL HLDG
0.90-4.26%-0.04Mua840.000K376.000M46.110.02730.00Phân phối Thực phẩm
1723 HK ASIA HLDGS
4.520.44%0.02Mua34.000K1.800B71.200.0646.00Nhà phân phối bán buôn
174 GEMINI INV
0.77-3.75%-0.03Bán20.000K489.389M-0.42Nhà phân phối bán buôn
1749 SHANSHAN
0.521.96%0.01Mua21.000K69.368M-0.56523.00Nhà phân phối bán buôn
1823 HUAYUEXPRESSWAY
1.770.00%0.00Mua130.000K730.316M0.17Phân phối Thực phẩm
1891 HENG HUP
0.180.57%0.00Bán176.000K177.000M11.280.02Nhà phân phối bán buôn
1912 CONTEL
0.271.89%0.01Bán80.000K212.000M13.520.02Phân phối Điện tử
1931 IVD MEDICAL
3.23-0.31%-0.01Mua546.000K4.382B24.460.14Nhà phân phối Y tế
1957 MBV INTL
0.38-5.00%-0.02Bán65.000K251.200M285.710.00410.00Nhà phân phối bán buôn
197 HENG TAI
0.090.00%0.00Mua22.415K174.161M-0.17390.00Phân phối Thực phẩm
2102 TAK LEE MACH
0.260.00%0.00Mua140.000K255.000M4.670.05211.00Nhà phân phối bán buôn
2327 MEILLEUREHEALTH
0.43-3.33%-0.01Bán2.706M1.922B23.080.02Nhà phân phối Y tế
235 CHINA STRATEGIC
0.12-2.40%-0.00Bán8.925M2.548B1.090.11Nhà phân phối bán buôn
2358 JIU RONG HOLD
0.10-1.89%-0.00Bán80.000K580.032M25.000.00378.00Nhà phân phối bán buôn
2362 JINCHUAN INTL
1.12-1.75%-0.02Bán669.000K14.375B64.370.024322.00Nhà phân phối bán buôn
2389 BJ ENT M&H
0.11-2.68%-0.00Sức bán mạnh534.000K662.605M-0.03248.00Nhà phân phối Y tế
2885 PEIPORT HOLD
0.452.27%0.01Sức mua mạnh54.000K176.000M6.400.07147.00Nhà phân phối bán buôn
2933 SUCCESS DRAGON
0.73-12.05%-0.10Bán315.150K-0.0945.00Nhà phân phối bán buôn
3390 TYCOON GROUP
1.68-0.59%-0.01Bán64.000K1.352B-0.09Nhà phân phối Y tế
3638 HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
0.15-1.33%-0.00Sức bán mạnh108.000K642.622M37.500.0035.00Phân phối Điện tử
370 CHINA BEST
0.380.00%0.00Mua24.000K571.982M-0.04Nhà phân phối bán buôn
380 SOFTPOWER INT
0.140.00%0.00Mua388.000K186.517M9.140.02168.00Nhà phân phối bán buôn
385 CHINNEY ALLI
1.300.00%0.00Sức mua mạnh28.000K684.134M6.230.211960.00Nhà phân phối bán buôn
398 ORIENTAL WATCH
4.521.35%0.06Mua1.507M2.174B23.830.17560.00Nhà phân phối bán buôn
400 COGOBUY
2.06-3.29%-0.07Bán361.000K2.993B21.210.10Phân phối Điện tử
401 WANJIA GROUP
0.11-5.08%-0.01Bán20.000K66.106M-0.02124.00Nhà phân phối Y tế
431 G CHINA FIN
0.21-1.39%-0.00Bán440.000K1.680B-0.05188.00Nhà phân phối bán buôn
529 SIS INT'L
1.645.13%0.08Mua16.000K455.865M-1.12765.00Phân phối Điện tử
532 WKK INTL (HOLD)
0.911.11%0.01Mua10.000K663.798M6.490.14Nhà phân phối bán buôn
596 INSPUR INT'L
2.13-3.62%-0.08Bán646.000K2.517B-0.145728.00Phân phối Điện tử
599 E. BON HOLDINGS
0.4110.81%0.04Sức mua mạnh100.000K246.246M23.420.02152.00Nhà phân phối bán buôn
60 HK FOOD INV
0.691.47%0.01Bán6.000K179.114M-0.0643.00Phân phối Thực phẩm
616 EMINENCE ENT
0.45-6.25%-0.03Bán190.175K419.156M-0.2855.00Nhà phân phối bán buôn
637 LEE KEE
0.350.00%0.00Bán502.000K290.062M17.160.02Nhà phân phối bán buôn
646 CHINA ENV TEC
0.030.00%0.00Mua192.000K94.909M-0.0270.00Nhà phân phối bán buôn
677 GOLDEN RES DEV
0.630.00%0.00Bán434.000K1.069B-0.014416.00Phân phối Thực phẩm
6833 SINCO PHARMA
0.580.00%0.00Bán20.000K981.296M7.460.08107.00Nhà phân phối Y tế
6928 TOMO HOLDINGS
3.862.66%0.10Mua236.000K1.692B1869.570.00Nhà phân phối bán buôn
720 AUTO ITALIA
0.203.14%0.01Mua3.550M1.037B-0.02Nhà phân phối bán buôn
803 PROSPERITY INTL
0.040.00%0.00Bán1.410M57.777M-0.41178.00Nhà phân phối bán buôn
8057 MADISON HLDG
0.130.76%0.00Bán68.000K822.528M33.040.00145.00Phân phối Thực phẩm
811 XINHUA WINSHARE
5.57-1.07%-0.06Mua137.000K11.143B4.751.177633.00Nhà phân phối bán buôn
8113 HI-LEVEL TECH
0.45-1.11%-0.01Mua37.200K290.483M9.150.05100.00Nhà phân phối bán buôn
8126 G. A. HOLDINGS
0.23-5.37%-0.01Sức bán mạnh12.000K109.073M2.180.11Nhà phân phối bán buôn
8135 ZMFY GLASS
0.25-7.41%-0.02Sức bán mạnh100.000K214.164M-0.03214.00Nhà phân phối bán buôn
8136 IMS GROUP
0.06-12.70%-0.01Bán50.000K55.000M-0.0042.00Nhà phân phối bán buôn
8220 BINGO GROUP
0.091.14%0.00Sức mua mạnh20.000K76.129M-0.0578.00Nhà phân phối bán buôn
8226 KOALA FIN GP
0.37-1.33%-0.01Bán130.000K51.492M12.250.0320.00Nhà phân phối bán buôn
8285 SLING GROUP
0.105.00%0.01Mua5.000K58.800M-0.0357.00Nhà phân phối bán buôn
8347 F8 ENT
0.100.96%0.00Bán10.424M92.190M23.110.00Nhà phân phối bán buôn
8372 GBG HOLDINGS
0.090.00%0.00Mua470.000K68.000M6.340.0133.00Nhà phân phối Y tế
84 STELUX HOLDINGS
0.093.33%0.00Sức mua mạnh1.000K94.183M-0.371120.00Nhà phân phối bán buôn
841 CASSAVA RES
0.361.41%0.01Mua18.000K207.578M-0.01250.00Phân phối Thực phẩm
8413 ASIA GROCERY
0.2911.32%0.03Bán1.110M342.790M-0.0044.00Phân phối Thực phẩm
8473 MI MING MART
0.28-1.72%-0.01Bán2.030M324.800M13.970.0289.00Nhà phân phối bán buôn
8476 OCEAN ONE HLDG
0.856.25%0.05Sức mua mạnh182.000K224.000M9.330.0920.00Phân phối Thực phẩm
8479 JTF INTL
0.601.69%0.01Mua280.000K558.000M31.380.0237.00Nhà phân phối bán buôn
8481 SHENGLONG INTL
0.227.69%0.02Bán505.000K112.000M9.950.02403.00Nhà phân phối bán buôn
8491 COOL LINK
0.06-17.33%-0.01Sức bán mạnh9.955M57.240M-0.0058.00Phân phối Thực phẩm
8509 WINE'S LINK
0.811.25%0.01Mua40.000K320.000M30.270.0345.00Phân phối Thực phẩm
852 STRONG PETRO
0.333.12%0.01Bán144.000K700.710M-0.04Nhà phân phối bán buôn
8537 CHONG FAI JEWEL
0.07-10.13%-0.01Sức bán mạnh5.660M53.250M-0.01Nhà phân phối bán buôn
854 WILLAS-ARRAY
4.201.94%0.08Mua1.000K371.516M3.841.09Phân phối Điện tử
861 DC HOLDINGS
5.301.73%0.09Bán929.000K8.717B14.340.3714000.00Phân phối Điện tử
886 SILVER BASE
0.210.95%0.00Mua409.762K479.141M-0.06222.00Nhà phân phối bán buôn
911 QIANHAI HEALTH
0.12-0.81%-0.00Bán60.000K206.517M-0.00Nhà phân phối bán buôn
922 ANXIANYUAN CH
0.250.00%0.00Mua140.000K555.341M3.320.08298.00Nhà phân phối bán buôn
931 CHINA LNG
0.410.00%0.00Sức bán mạnh484.000K2.314B-0.04878.00Phân phối Điện tử
943 ZHONGZHENG INTL
0.03-7.41%-0.00Bán1.424M289.485M-0.01702.00Nhà phân phối Y tế
970 SPARKLE ROLL
0.232.62%0.01Mua1.056M1.253B49.780.00Nhà phân phối bán buôn
986 CH ENV ENERGY
0.10-0.99%-0.00Bán68.000K63.088M-0.0447.00Phân phối Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter