Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

91
Cổ phiếu
408.214B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.746M
Khối lượng
−0.15%
Thay đổi
+1.04%
Hiệu suất Tháng
−11.93%
Hiệu suất Năm
−0.81%
Hiệu suất YTD
           
1001 HK SH ALLIANCE
0.46-7.07%-0.04Bán12.000K294.967M35.940.01272.00Nhà phân phối bán buôn
102 SUMMIT ASCENT
1.06-0.93%-0.01Bán1.844M1.912B33.120.031050.00Nhà phân phối bán buôn
1079 PINE TECH
0.15-1.99%-0.00Bán70.000K196.352M-0.23224.00Phân phối Điện tử
110 CHINA FORTUNE
0.08-1.20%-0.00Bán18.000K74.340M3.910.0225.00Nhà phân phối bán buôn
1103 DASHENG AGR FIN
0.01-7.14%-0.00Bán2.080M124.164M-0.381828.00Nhà phân phối bán buôn
1110 KINGWORLD
0.871.16%0.01Bán524.000K541.575M10.140.09998.00Nhà phân phối Y tế
1123 CHINA-HK PHOTO
0.200.00%0.00Bán204.000K234.693M-0.03474.00Nhà phân phối bán buôn
118 COSMOS MACH
0.338.33%0.02Mua322.000K280.128M8.710.043320.00Nhà phân phối bán buôn
1182 SUCCESS DRAGON
0.14-1.39%-0.00Mua220.000K336.013M-0.0143.00Nhà phân phối bán buôn
1184 S.A.S. DRAGON
2.600.00%0.00Mua20.000K1.627B6.010.43650.00Phân phối Điện tử
1205 CITIC RESOURCES
0.49-1.00%-0.01Mua2.707M3.890B5.270.09300.00Nhà phân phối bán buôn
1213 MOBICON GROUP
1.033.00%0.03Bán74.000K206.000M-0.04333.00Phân phối Điện tử
1215 KAI YUAN HLDGS
0.052.22%0.00Mua1.420M587.828M-0.007.00Nhà phân phối bán buôn
1345 PIONEER PHARM
0.91-2.15%-0.02Sức mua mạnh1.239M1.101B15.240.06307.00Nhà phân phối Y tế
1389 MAJOR HLDGS
0.074.62%0.00Mua164.000K226.168M-0.0150.00Nhà phân phối bán buôn
143 GUOAN INTL
0.078.33%0.01Mua500.000K503.682M-0.01117.00Nhà phân phối bán buôn
1468 KINGKEY FIN INT
0.382.70%0.01Mua780.000K1.843B-0.0274.00Nhà phân phối bán buôn
147 IB SETTLEMENT
0.174.85%0.01Mua835.000K3.515B-0.01140.00Nhà phân phối bán buôn
1475 NISSIN FOODS
6.050.33%0.02Theo dõi2.332M6.499B31.630.193420.00Phân phối Thực phẩm
1495 JIYIHOUSEHOLD
0.873.57%0.03Mua208.000K601.518M37.990.02172.00Nhà phân phối bán buôn
1527 TENGY ENV
3.50-6.91%-0.26Mua53.400K472.500M15.030.23617.00Nhà phân phối bán buôn
1533 ZHUANGYUAN PA
5.910.17%0.01Sức bán mạnh7.500K1.107B15.010.39907.00Phân phối Thực phẩm
1587 SHINEROAD INTL
0.47-2.11%-0.01Bán232.000K316.200M9.470.05140.00Phân phối Thực phẩm
1610 COFCO MEAT
2.013.61%0.07Bán16.155M7.843B-0.076989.00Phân phối Thực phẩm
1701 TU YI HLDG
1.309.24%0.11Mua6.564M1.300B156.63202.00Nhà phân phối bán buôn
1705 B & S INTL HLDG
0.61-4.69%-0.03Bán204.000K244.000M41.500.01805.00Phân phối Thực phẩm
1723 HK ASIA HLDGS
3.980.00%0.00Bán172.000K1.592B58.700.0743.00Nhà phân phối bán buôn
174 GEMINI INV
0.580.00%0.00Bán42.000K261.806M-0.4132.00Nhà phân phối bán buôn
1749 SHANSHAN
1.02-1.92%-0.02Sức bán mạnh83.000K136.068M3.320.31Nhà phân phối bán buôn
1891 HENG HUP
0.17-1.70%-0.00Bán16.000K173.000M3.62Nhà phân phối bán buôn
1931 IVD MEDICAL
3.172.92%0.09Mua977.000K4.227B35.26Nhà phân phối Y tế
197 HENG TAI
0.172.42%0.00Bán330.605K316.486M-0.15460.00Phân phối Thực phẩm
2327 MEILLEUREHEALTH
0.42-1.16%-0.01Sức bán mạnh3.942M1.815B20.240.0286.00Nhà phân phối Y tế
2336 HAILIANG INTL
0.33-2.94%-0.01Bán100.000K599.250M-0.01166.00Phân phối Điện tử
235 CHINA STRATEGIC
0.040.00%0.00Mua1.900M628.545M4.740.0155.00Nhà phân phối bán buôn
2362 JINCHUAN INTL
0.68-0.00%-0.00Mua3.106M8.575B107.940.014303.00Nhà phân phối bán buôn
248 HKC INT'L HOLD
0.080.00%0.00Bán92.000K95.890M-0.00120.00Nhà phân phối bán buôn
267 CITIC
10.18-0.39%-0.04Mua4.687M296.139B5.581.82200000.00Nhà phân phối bán buôn
2885 PEIPORT HOLD
0.41-12.63%-0.06Bán3.322M166.000M9.300.04140.00Nhà phân phối bán buôn
2966 EMINENCE ENT
0.490.00%0.00Bán19.500K461.072M18.610.0355.00Nhà phân phối bán buôn
3638 HUABANG FIN
0.401.27%0.01Bán24.000K1.737B-0.0136.00Phân phối Điện tử
380 SOFTPOWER INT
0.181.71%0.00Bán596.000K237.322M23.730.01186.00Nhà phân phối bán buôn
385 CHINNEY ALLI
1.280.79%0.01Bán2.000K761.471M3.790.341790.00Nhà phân phối bán buôn
400 COGOBUY
1.342.29%0.03Mua1.274M1.898B18.510.07497.00Phân phối Điện tử
401 WANJIA GROUP
0.047.69%0.00Bán688.520K39.216M-0.04102.00Nhà phân phối Y tế
431 G CHINA FIN
0.200.00%0.00Bán4.688M1.419B-0.01138.00Nhà phân phối bán buôn
479 CIL HOLDINGS
0.010.00%0.00Mua12.240M78.032M-0.0124.00Nhà phân phối bán buôn
494 LI & FUNG
0.830.00%0.00Sức bán mạnh23.722M7.000B9.400.0916840.00Nhà phân phối bán buôn
529 SIS INT'L
3.031.00%0.03Bán92.000K842.240M3.011.01652.00Phân phối Điện tử
596 INSPUR INT'L
3.225.23%0.16Mua3.812M3.667B11.570.284840.00Phân phối Điện tử
599 E. BON HOLDINGS
0.410.00%0.00Bán56.012K246.246M21.470.02161.00Nhà phân phối bán buôn
60 HK FOOD INV
0.80-2.44%-0.02Bán12.000K207.669M-0.0446.00Phân phối Thực phẩm
600 CHINA INFRA INV
0.047.69%0.00Mua1.790M179.336M-0.0021.00Nhà phân phối bán buôn
61 GREEN LEADER
0.0310.34%0.00Mua12.250M280.743M-0.20655.00Phân phối Điện tử
613 PLANETREE INT'L
0.12-5.74%-0.01Sức bán mạnh3.358M1.070B13.370.0116.00Nhà phân phối bán buôn
616 EMINENCE ENT
0.484.00%0.02Mua3.142M461.072M18.610.0355.00Nhà phân phối bán buôn
637 LEE KEE
0.290.00%0.00Bán40.000K244.481M-0.10200.00Nhà phân phối bán buôn
646 CHINA ENV TEC
0.030.00%0.00Mua416.000K116.812M-0.0961.00Nhà phân phối bán buôn
677 GOLDEN RES DEV
0.58-1.69%-0.01Bán272.000K984.498M25.000.023074.00Phân phối Thực phẩm
6833 SINCO PHARMA
0.271.89%0.01Bán80.000K456.810M-0.15129.00Nhà phân phối Y tế
6928 TOMO HOLDINGS
0.700.00%0.00Bán1.176M315.000M16.200.0456.00Nhà phân phối bán buôn
720 AUTO ITALIA
0.240.42%0.00Mua4.350M1.258B-0.00125.00Nhà phân phối bán buôn
8080 NAS HOLDINGS
0.671.52%0.01Mua84.700K182.629M1.730.39262.00Nhà phân phối bán buôn
8083 CHINA YOUZAN
0.57-3.39%-0.02Sức mua mạnh233.241M8.623B-0.042206.00Phân phối Điện tử
811 XINHUA WINSHARE
6.00-0.50%-0.03Mua286.000K7.403B6.011.007724.00Nhà phân phối bán buôn
8126 G. A. HOLDINGS
0.40-2.44%-0.01Bán416.000K190.520M8.890.04849.00Nhà phân phối bán buôn
8136 IMS GROUP
0.10-4.90%-0.01Bán170.000K97.000M9.420.0137.00Nhà phân phối bán buôn
8162 LOCO HK
0.74-13.95%-0.12Bán7.970M426.366M-0.0625.00Nhà phân phối bán buôn
8265 CHINA TRUSTFUL
0.02-4.17%-0.00Bán2.496M69.833M-0.0098.00Nhà phân phối bán buôn
8266 ZHUOXIN INTL
0.18-7.04%-0.01Bán342.400K76.237M-0.0838.00Phân phối Điện tử
8285 SLING GROUP
0.086.41%0.01Bán285.000K46.480M-0.0288.00Nhà phân phối bán buôn
8347 F8 ENT
0.23-2.60%-0.01Bán312.000K180.000M45.000.0122.00Nhà phân phối bán buôn
8372 GBG HOLDINGS
0.09-3.37%-0.00Sức bán mạnh20.000K68.800M11.940.0127.00Nhà phân phối Y tế
84 STELUX HOLDINGS
0.13-0.75%-0.00Mua12.000K139.181M-0.161550.00Nhà phân phối bán buôn
841 CASSAVA RES
0.29-4.84%-0.01Sức bán mạnh54.000K172.494M14.050.02250.00Phân phối Thực phẩm
8413 ASIA GROCERY
0.50-5.66%-0.03Bán2.020M581.000M200.000.0042.00Phân phối Thực phẩm
8473 MI MING MART
0.230.00%0.00Bán240.000K257.600M10.950.0288.00Nhà phân phối bán buôn
8476 OCEAN ONE HLDG
0.72-2.70%-0.02Bán622.000K201.600M8.080.0918.00Phân phối Thực phẩm
8479 JTF INTL
0.303.45%0.01Mua1.176M279.000M4.830.0634.00Nhà phân phối bán buôn
8481 SHENGLONG INTL
0.402.56%0.01Sức mua mạnh165.000K200.000M11.490.03316.00Nhà phân phối bán buôn
8491 COOL LINK
1.670.00%0.00Bán2.875M1.002B-0.0174.00Phân phối Thực phẩm
8509 WINE'S LINK
0.320.00%0.00Bán40.000K128.000M4.860.0747.00Phân phối Thực phẩm
852 STRONG PETRO
0.470.00%0.00Mua2.436M1.009B5.040.0980.00Nhà phân phối bán buôn
8537 DOMINATE GP
0.15-0.67%-0.00Bán50.000K111.750M78.420.00101.00Nhà phân phối bán buôn
861 DC HOLDINGS
4.41-0.45%-0.02Mua2.876M7.369B595.950.0111000.00Phân phối Điện tử
886 SILVER BASE
0.227.39%0.02Mua1.262M492.702M-0.03293.00Nhà phân phối bán buôn
911 QIANHAI HEALTH
0.18-6.19%-0.01Bán85.000K308.082M303.330.0020.00Nhà phân phối bán buôn
922 ANXIANYUAN CH
0.160.00%0.00Bán160.000K142.167M8.080.02359.00Nhà phân phối bán buôn
943 EFORCE HOLDINGS
0.142.11%0.00Theo dõi2.729M1.555B290.000.00986.00Nhà phân phối Y tế
970 SPARKLE ROLL
0.24-2.00%-0.01Bán43.896M1.202B9.610.03530.00Nhà phân phối bán buôn
979 GREEN ENERGY GP
0.341.52%0.00Sức mua mạnh164.010K380.664M-0.0225.00Nhà phân phối bán buôn
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất