Hang Seng Index FuturesHang Seng Index FuturesHang Seng Index Futures

Hang Seng Index Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hang Seng Index Futures

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
HSIN2024Hang Seng Index Futures (Jul 2024)
2024-07-3017.450+0,07%1317.50217.398
Bán
HSIQ2024Hang Seng Index Futures (Aug 2024)
2024-08-2917.470+0,02%317.52017.428
Bán
HSIU2024Hang Seng Index Futures (Sep 2024)
2024-09-2717.415−0,03%−617.46217.388
Bán
HSIV2024Hang Seng Index Futures (Oct 2024)
2024-10-3017.495−2,09%−37317.49517.495
Bán Mạnh
HSIZ2024Hang Seng Index Futures (Dec 2024)
2024-12-3017.575+0,02%417.61917.548
Bán
HSIH2025Hang Seng Index Futures (Mar 2025)
2025-03-2817.638−2,09%−37617.63817.638
Bán Mạnh
HSIM2025Hang Seng Index Futures (Jun 2025)
2025-06-2717.571−2,09%−37517.57117.571
Bán Mạnh
HSIZ2025Hang Seng Index Futures (Dec 2025)
2025-12-3017.624−2,09%−37617.62417.624
Bán
HSIM2026Hang Seng Index Futures (Jun 2026)
2026-06-2917.603−2,09%−37618.73617.603
Bán Mạnh
HSIZ2026Hang Seng Index Futures (Dec 2026)
2026-12-3017.647−2,09%−37617.64717.647
Bán Mạnh
HSIZ2027Hang Seng Index Futures (Dec 2027)
2027-12-3017.737−2,09%−37817.73717.737
Bán Mạnh
HSIZ2028Hang Seng Index Futures (Dec 2028)
2028-12-2817.826−2,09%−38017.82617.826
Bán Mạnh
HSIZ2029Hang Seng Index Futures (Dec 2029)
2029-12-2817.915−2,09%−38217.91517.915
Bán Mạnh