TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINHTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINHTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

28800.000.00 0.00%
Các chuyên gia 1 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho BMI có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho BMI trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của BMI28800.00 VND với giá ước tính tối đa là 28800.00 VND và giá ước tính tối thiểu là 28800.00 VND. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức BMItin tức thị trường chứng khoán.