Coffee C FuturesCoffee C FuturesCoffee C Futures

Coffee C Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
37500LBR
Tháng
Dec 2020
Ngày thanh lý
Tháng Mười hai 18, 2020

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
KCN2024
Tháng 7 2024
KCN2024
KCU2024
Tháng 9 2024
KCU2024
KCZ2024
Tháng Mười hai 2024
KCZ2024
KCH2025
Tháng 3 2025
KCH2025
KCK2025
Tháng Năm 2025
KCK2025
KCN2025
Tháng 7 2025
KCN2025
KCU2025
Tháng 9 2025
KCU2025
KCZ2025
Tháng Mười hai 2025
KCZ2025
KCH2026
Tháng 3 2026
KCH2026
KCK2026
Tháng Năm 2026
KCK2026
KCN2026
Tháng 7 2026
KCN2026

Explore more contracts 

Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Ngày hết hạn gần nhất của KCZ202018 thg 12, 2020.
Các nhà giao dịch thích bán hợp đồng tương lai khi đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước ngày hết hạn. Vì vậy, nhiều người coi việc bán KCZ2020 trước 18 thg 12, 2020 là lựa chọn tốt.