SUGAR NO. 11 FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng SUGAR NO. 11 FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
SBH2024SUGAR NO. 11 FUTURES (MAR 2024)
2024-02-2923.00−7.85%−1.9624.9222.94
Bán Mạnh
SBK2024SUGAR NO. 11 FUTURES (MAY 2024)
2024-04-3022.29−7.24%−1.7424.0022.23
Bán Mạnh
SBN2024SUGAR NO. 11 FUTURES (JUL 2024)
2024-06-2821.84−6.95%−1.6323.4821.79
Bán Mạnh
SBV2024SUGAR NO. 11 FUTURES (OCT 2024)
2024-09-3021.73−6.62%−1.5423.2821.68
Bán Mạnh
SBH2025SUGAR NO. 11 FUTURES (MAR 2025)
2025-02-2821.84−6.23%−1.4523.3021.79
Bán
SBK2025SUGAR NO. 11 FUTURES (MAY 2025)
2025-04-3021.06−5.14%−1.1422.2021.04
Bán
SBN2025SUGAR NO. 11 FUTURES (JUL 2025)
2025-06-3020.65−4.00%−0.8621.5520.63
Bán
SBV2025SUGAR NO. 11 FUTURES (OCT 2025)
2025-09-3020.70−3.14%−0.6721.3920.67
Bán
SBH2026SUGAR NO. 11 FUTURES (MAR 2026)
2026-02-2720.92−2.56%−0.5521.5220.90
Bán
SBK2026SUGAR NO. 11 FUTURES (MAY 2026)
2026-04-3020.45−2.29%−0.4820.9720.43
Bán
SBN2026SUGAR NO. 11 FUTURES (JUL 2026)
2026-06-3020.21−2.08%−0.4320.7220.20
Bán
SBV2026SUGAR NO. 11 FUTURES (OCT 2026)
2026-09-3020.21−1.80%−0.3720.6720.21
Bán Mạnh