GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBKGARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBKGARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOOD nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của GOOD trong quý trước là2.99 T IDR, và cao hơn 10.57% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 140.96 B IDR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: IDR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY