HARUM ENERGY TBK

HRUM IDX
HRUM
HARUM ENERGY TBK IDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HRUM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HARUM ENERGY TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HRUM là 23.622T IDR. EPS TTM của công ty là 229.60 IDR, tỷ suất cổ tức là 0.85% và P/E là 7.53.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu