ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

134942.150.00 0.00%
Các chuyên gia 24 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho ANH có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 29 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho ANH trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của ANH134942.15 ZAC với giá ước tính tối đa là 153224.21 ZAC và giá ước tính tối thiểu là 110121.24 ZAC. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức ANHtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 29 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu ANH trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.