Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Nam Phi có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty Nam Phi sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NPNNASPERS LTD -N-676.165 B ZAR370314 ZAC−2.42%1.884 M4.3410.11366.18 ZAR0.23%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FSRFIRSTRAND LTD426.103 B ZAR7560 ZAC−0.49%50.988 M1.9511.186.76 ZAR5.20%Tài chính
Mua
SBKSTANDARD BANK GROUP LTD351.42 B ZAR21140 ZAC−1.23%9.845 M2.268.0226.35 ZAR6.65%Tài chính
Mua
CPICAPITEC BANK HLDGS LTD301.456 B ZAR258213 ZAC−0.55%757.598 K1.9628.2891.30 ZAR1.88%Tài chính
Theo dõi
INLINVESTEC LTD245.08 B ZAR13295 ZAC−0.04%2.255 M2.905.6023.76 ZAR5.83%Tài chính
Sức mua mạnh
GFIGOLD FIELDS LTD234.478 B ZAR26595 ZAC+1.52%9.139 M3.2418.7014.22 ZAR+8.09%2.84%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
VODVODACOM GROUP LTD195 B ZAR9799 ZAC−2.82%4.002 M2.6711.858.27 ZAR−15.95%6.30%Truyền thông
Mua
SLMSANLAM LIMITED169.672 B ZAR8065 ZAC−3.13%13.857 M2.4611.646.93 ZAR+52.73%4.80%Tài chính
Bán
SHPSHOPRITE HOLDINGS LTD160.248 B ZAR29049 ZAC−0.63%4.562 M2.3825.9711.19 ZAR2.33%Bán Lẻ
Mua
MTNMTN GROUP LTD158.647 B ZAR8568 ZAC−2.63%16.262 M2.4839.542.17 ZAR−70.86%3.75%Truyền thông
Mua
AMSANGLO AMERICAN PLAT LTD157.684 B ZAR62070 ZAC+3.41%726.058 K1.9512.5549.47 ZAR−83.50%3.55%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
ABGABSA GROUP LIMITED152.049 B ZAR17326 ZAC−5.54%13.511 M3.357.2423.93 ZAR7.47%Tài chính
Mua
KIOKUMBA IRON ORE LTD150.872 B ZAR47802 ZAC+1.62%406.681 K1.776.7770.64 ZAR−31.66%9.95%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BIDBID CORPORATION LTD142.816 B ZAR42450 ZAC−0.70%2.717 M2.6519.0722.26 ZAR+96.96%2.40%Dịch vụ Khách hàng
Mua
NEDNEDBANK GROUP LTD124.519 B ZAR26370 ZAC−1.62%5.382 M2.608.4331.28 ZAR7.06%Tài chính
Sức mua mạnh
APNASPEN PHARMACARE HLDGS LTD108.279 B ZAR24702 ZAC+1.35%3.585 M3.6122.5410.96 ZAR−9.39%1.40%Công nghệ Sức khỏe
Mua
HARHARMONY GM CO LTD100.71 B ZAR16427 ZAC+2.23%4.828 M2.8511.4614.34 ZAR+1198.59%1.38%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
BVTBIDVEST LTD97.653 B ZAR28637 ZAC−0.32%4.308 M2.9215.9717.94 ZAR+27.10%3.15%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
DSYDISCOVERY LTD90.568 B ZAR13431 ZAC−1.01%6.05 M2.7015.728.54 ZAR+23.78%1.29%Tài chính
Mua
NNRPNEPI ROCKCASTLE N.V.90.52 B ZAR13375 ZAC−2.34%4.604 M2.848.9314.98 ZAR+122.09%7.74%Tài chính
Mua
SOLSASOL LIMITED83.621 B ZAR13442 ZAC+2.12%6.518 M2.7529.474.56 ZAR−69.61%9.12%Công nghiệp Chế biến
Mua
CLSCLICKS GROUP LTD82.051 B ZAR34001 ZAC−1.35%1.851 M1.9330.8211.03 ZAR+25.68%1.97%Bán Lẻ
Mua
IMPIMPALA PLATINUM HLGS LTD81.567 B ZAR9060 ZAC+0.11%7.795 M1.77−8.71 ZAR−119.51%6.46%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
REMREMGRO LTD80.133 B ZAR13902 ZAC−2.00%5.908 M3.1624.255.73 ZAR−55.03%1.69%Tài chính
Theo dõi
PPHPEPKOR HOLDINGS LTD72.551 B ZAR1932 ZAC−1.78%8.95 M0.92−0.39 ZAR−125.35%2.44%Bán Lẻ
Mua
OOUTOUTSURANCE GROUP LIMITED71.889 B ZAR4568 ZAC−2.71%1.253 M0.7120.812.19 ZAR−55.65%2.96%Tài chính
Mua
NY1NINETY ONE LIMITED70.131 B ZAR3839 ZAC+0.03%469.273 K0.518.894.32 ZAR−4.84%7.71%Tài chính
Bán
OMUOLD MUTUAL LIMITED58.88 B ZAR1210 ZAC−1.63%39.497 M1.907.871.54 ZAR+5.94%6.59%Tài chính
Mua
WHLWOOLWORTHS HOLDINGS LTD57.404 B ZAR6138 ZAC−3.31%10.308 M2.0813.534.54 ZAR+46.34%4.77%Bán Lẻ
Mua
SSWSIBANYE STILLWATER LTD57.262 B ZAR2046 ZAC+1.24%39.02 M3.98−13.34 ZAR−218.47%2.62%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
MRPMR PRICE GROUP LTD54.156 B ZAR20701 ZAC−1.39%4.056 M1.9918.2911.32 ZAR−1.58%3.48%Bán Lẻ
Mua
NPHNORTHAM PLATINUM HLDGS LTD44.803 B ZAR11999 ZAC+4.42%4.745 M2.67−8.05 ZAR−127.22%6.09%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ARIAFRICAN RAINBOW MIN LTD43.467 B ZAR22501 ZAC+1.48%351.685 K0.759.0124.97 ZAR−57.64%8.12%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MCGMULTICHOICE GROUP LTD43.029 B ZAR10210 ZAC+1.45%1.607 M1.59−9.35 ZAR−402.28%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
EXXEXXARO RESOURCES LTD42.783 B ZAR17900 ZAC+1.04%1.559 M2.913.8346.70 ZAR−8.93%12.15%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
TFGTHE FOSCHINI GROUP LIMITED41.76 B ZAR12401 ZAC−3.97%4.742 M1.6813.359.29 ZAR+3.81%2.32%Bán Lẻ
Mua
AILAFRICAN RAINBOW CAP INV39.699 B ZAR608 ZAC−0.98%375.169 K1.803.131.94 ZAR0.00%Tài chính
SNTSANTAM LIMITED35.038 B ZAR31484 ZAC−0.87%104.551 K1.5410.6629.52 ZAR+19.15%4.41%Tài chính
Mua
TRUTRUWORTHS INT LTD34.393 B ZAR9178 ZAC−2.20%1.988 M1.1910.228.98 ZAR+45.46%6.15%Bán Lẻ
Mua
TBSTIGER BRANDS LTD33.672 B ZAR21057 ZAC−2.27%190.551 K0.7211.4218.44 ZAR+79.77%4.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
AVIAVI LTD32.09 B ZAR9496 ZAC−1.62%543.863 K0.4715.616.08 ZAR+17.54%5.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
DCPDIS-CHEM PHARMACIES LTD30.005 B ZAR3438 ZAC−1.46%492.83 K0.3129.971.15 ZAR+15.67%1.19%Bán Lẻ
Theo dõi
SAPSAPPI LTD29.836 B ZAR4841 ZAC−3.20%2.339 M2.23−3.35 ZAR−124.90%5.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
MTMMOMENTUM MET HLDGS LTD29.785 B ZAR2293 ZAC+0.57%5.394 M0.327.722.97 ZAR+1731.50%5.71%Tài chính
Theo dõi
SPPTHE SPAR GROUP LTD22.305 B ZAR11463 ZAC−1.08%945.09 K1.01−1.87 ZAR−116.08%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
KSTPSG FIN SERVICES LTD21.516 B ZAR1693 ZAC−1.05%530.784 K1.0321.050.80 ZAR+16.68%2.45%Tài chính
Theo dõi
LHCLIFE HEALTHC GRP HLDGS LTD18.949 B ZAR1270 ZAC−2.38%2.96 M0.645.742.21 ZAR+109.26%3.38%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
FFBFORTRESS REAL EST INV B18.129 B ZAR1655 ZAC−2.53%1.823 M0.576.752.45 ZAR+41.00%4.79%Tài chính
Theo dõi
NTCNETCARE LIMITED17.247 B ZAR1299 ZAC−0.99%5.489 M1.0113.460.97 ZAR+64.35%4.96%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BAWBARLOWORLD LTD16.603 B ZAR9041 ZAC+1.74%780.902 K1.859.209.83 ZAR+14.45%5.63%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
MTHMOTUS HOLDINGS LTD16.382 B ZAR9343 ZAC−1.77%942.398 K2.345.5216.92 ZAR+24.33%6.78%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TGATHUNGELA RESOURCES LTD16.351 B ZAR11302 ZAC−2.91%164.56 K0.713.0636.92 ZAR−23.22%17.19%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ADHADVTECH LTD15.786 B ZAR2834 ZAC−1.67%232.502 K0.4916.371.73 ZAR+43.02%3.02%Dịch vụ Thương mại
LTELIGHTHOUSE PROPERTIES PLC15.388 B ZAR793 ZAC−4.23%493.704 K0.501.764.52 ZAR6.70%Tài chính
HCIHOSKEN CONS INV LTD14.015 B ZAR17187 ZAC−0.81%89.941 K1.0922.027.81 ZAR−69.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DRDDRD GOLD LTD13.425 B ZAR1607 ZAC+2.29%994.553 K1.3310.431.54 ZAR+33.93%5.41%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ITEITALTILE LTD13.383 B ZAR1124 ZAC+2.37%1.399 M0.839.331.21 ZAR−17.59%4.36%Bán Lẻ
PIKPICK N PAY STORES LTD13.352 B ZAR2731 ZAC−1.90%1.515 M0.91−6.61 ZAR−361.96%0.00%Bán Lẻ
Mua
MSPMAS P.L.C12.594 B ZAR1703 ZAC−4.00%694.969 K1.036.182.76 ZAR+20.92%0.00%Tài chính
Theo dõi
TSGTSOGO SUN LIMITED12.223 B ZAR1146 ZAC−2.80%110.886 K0.367.801.47 ZAR+9.40%7.39%Dịch vụ Khách hàng
TKGTELKOM SA SOC LTD11.992 B ZAR2454 ZAC−0.12%749.098 K0.616.463.80 ZAR−26.97%0.00%Truyền thông
Theo dõi
CMLCORONATION FUND MNGRS LD11.851 B ZAR3476 ZAC+2.57%1.77 M3.979.223.77 ZAR−12.59%4.87%Tài chính
WWBCWE BUY CARS HLDS LTD11.531 B ZAR2759 ZAC−0.14%1.787 M2.180.00%Bán Lẻ
RLOREUNERT LTD11.119 B ZAR7012 ZAC+0.53%333.691 K1.8811.795.95 ZAR+22.71%4.76%Khách hàng Lâu năm
AFTAFRIMAT LIMITED10.808 B ZAR7204 ZAC+0.77%423.133 K1.4414.015.14 ZAR−5.90%2.10%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
RCLRCL FOODS LIMITED10.684 B ZAR1212 ZAC+1.25%49.224 K0.679.251.31 ZAR+6.04%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
WBOWILSON BAYLY HLM-OVC LTD10.381 B ZAR15521 ZAC−3.82%133.243 K1.598.8517.54 ZAR1.43%Dịch vụ Công nghiệp
AIPADCOCK INGRAM HLDGS LTD10.255 B ZAR6286 ZAC−0.84%57.61 K2.1711.445.49 ZAR+21.58%3.94%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SPGSUPER GROUP LTD10.125 B ZAR2959 ZAC−0.67%339.793 K0.876.964.25 ZAR+36.47%2.69%Vận chuyển
Mua
OMNOMNIA HOLDINGS LTD10.084 B ZAR6204 ZAC−0.47%540.191 K2.538.916.96 ZAR+6.66%6.02%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
AFEAECI LIMITED9.731 B ZAR10202 ZAC+0.01%53.143 K0.629.3410.92 ZAR−4.01%2.15%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GGNDGRINDROD LTD9.536 B ZAR1424 ZAC+0.21%1.247 M2.149.631.48 ZAR+465.27%5.10%Vận chuyển
SUISUN INTERNATIONAL LTD9.474 B ZAR3778 ZAC−2.70%227.612 K0.969.024.19 ZAR+318.98%9.04%Dịch vụ Khách hàng
JSEJSE LTD9.29 B ZAR10648 ZAC−0.40%147.612 K1.1410.6310.02 ZAR+15.64%7.33%Tài chính
Mua
AFHALEXANDER FORBES GRP HLDGS8.965 B ZAR751 ZAC−1.05%427.922 K2.8314.480.52 ZAR+69.62%6.18%Tài chính
OCEOCEANA GROUP LTD8.696 B ZAR7388 ZAC−0.47%42.384 K0.376.9110.69 ZAR+168.93%5.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DTCDATATEC LTD8.576 B ZAR3779 ZAC−0.13%137.64 K0.5810.253.69 ZAR+52.10%5.15%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SSUSOUTHERN SUN LTD7.541 B ZAR558 ZAC−0.89%405.286 K0.149.040.62 ZAR0.00%Dịch vụ Khách hàng
KAPKAP LIMITED7.406 B ZAR291 ZAC−2.35%3.262 M1.1843.430.07 ZAR−87.33%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
RBXRAUBEX GROUP LTD6.961 B ZAR4019 ZAC+4.42%465.809 K1.918.534.71 ZAR+55.14%4.03%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
COHCURRO HOLDINGS LIMITED6.337 B ZAR1100 ZAC+0.18%490.244 K0.15170.020.06 ZAR−85.06%1.33%Dịch vụ Khách hàng
ARLASTRAL FOODS LTD6.068 B ZAR16097 ZAC+2.27%79.197 K1.07−5.81 ZAR−128.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CAACA SALES HOLDINGS LTD5.819 B ZAR1211 ZAC−0.57%106.027 K0.599.851.23 ZAR+113.22%1.60%Dịch vụ Phân phối
THATHARISA PLC5.634 B ZAR1818 ZAC−3.50%11.433 K0.695.07%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PPCPPC LIMITED5.602 B ZAR363 ZAC−0.27%1.146 M0.7714.640.25 ZAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FBRFAMOUS BRANDS LTD5.311 B ZAR5298 ZAC−0.02%37.929 K0.0911.604.57 ZAR+44.21%7.00%Vận chuyển
AELALTRON LIMITED A5.075 B ZAR1417 ZAC+5.75%812.806 K2.99−0.43 ZAR−112.92%3.29%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
HDCHUDACO INDUSTRIES LTD4.909 B ZAR17759 ZAC+1.48%14.391 K0.648.4820.95 ZAR+27.92%5.86%Dịch vụ Phân phối
SDOSTADIO HOLDINGS LIMITED4.161 B ZAR500 ZAC+2.25%774.681 K4.5120.710.24 ZAR+66.25%2.04%Dịch vụ Thương mại
MPTMPACT LIMITED3.914 B ZAR2670 ZAC+0.83%3.934 K0.335.514.85 ZAR+40.39%4.53%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RFGRFG HOLDINGS LIMITED3.851 B ZAR1548 ZAC+5.23%38.859 K0.197.811.98 ZAR+93.67%4.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CATCAXTON CTP PUBLISH PRINT3.73 B ZAR1015 ZAC−1.07%31.294 K0.205.891.72 ZAR+69.03%5.76%Dịch vụ Khách hàng
CLICLIENTELE LTD3.605 B ZAR1058 ZAC−1.49%1.141 K0.029.061.17 ZAR−5.87%11.63%Hỗn hợp
BLUBLUE LABEL TELECOMS LTD3.587 B ZAR403 ZAC−2.18%265.992 K0.864.790.84 ZAR−18.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
CSBCASHBUILD LTD3.452 B ZAR15901 ZAC−0.62%100.912 K2.60−2.03 ZAR−107.70%4.11%Bán Lẻ
MRFMERAFE RESOURCES LTD3.449 B ZAR140 ZAC+0.72%1.321 M1.632.000.70 ZAR+5.03%30.43%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
KALKAL GROUP LIMITED3.374 B ZAR4799 ZAC+0.19%22.414 K1.077.616.31 ZAR+22.42%3.76%Dịch vụ Thương mại
SYGSYGNIA LIMITED3.18 B ZAR2158 ZAC+2.57%69.661 K2.9310.592.04 ZAR+13.35%9.99%Tài chính
GMLGEMFIELDS GROUP LIMITED3.173 B ZAR278 ZAC+1.83%123.069 K1.61−0.16 ZAR−124.94%27.64%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CCPRCOPPER 360 LIMITED3.087 B ZAR447 ZAC+1.36%275.346 K0.46−0.10 ZAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng