ASPEN PHARMACARE HLDGS LTDASPEN PHARMACARE HLDGS LTDASPEN PHARMACARE HLDGS LTD

ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

24365.400.00 0.00%
Các chuyên gia 5 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho APN có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 5 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho APN trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Trong quý tới, doanh thu ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD dự kiến sẽ đạt ‪23.87 B‬ ZAC. Hãy xem doanh thu và thu nhập của ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của APN24365.40 ZAC với giá ước tính tối đa là 26800.00 ZAC và giá ước tính tối thiểu là 23000.00 ZAC. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức APNtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 5 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu APN trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.