CAPITAL APPRECIATION LTDCAPITAL APPRECIATION LTDCAPITAL APPRECIATION LTD

CAPITAL APPRECIATION LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CTA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CAPITAL APPRECIATION LTD

Doanh thu của CAPITAL APPRECIATION LTD trong năm ngoái lên tới 1.18 B ZAR, phần lớn trong số đó — 618.77 M ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Software, năm trước mang lại 469.86 M ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CAPITAL APPRECIATION LTD 1.05 B ZAR, và năm trước đó — 844.20 M ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia