EXXARO RESOURCES LTDEXXARO RESOURCES LTDEXXARO RESOURCES LTD

EXXARO RESOURCES LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EXX nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của EXXARO RESOURCES LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu EXX trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là 22.38 ZAR trong khi ước tính là 22.17 ZAR, gây bất ngờ đến 0.95%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 19.75 B ZAR mặc dù con số ước tính là 18.16 B ZAR. Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là 21.99 ZAR và doanh thu dự kiến sẽ đạt 18.12 B ZAR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của EXX trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên