EXXARO RESOURCES LTDEXXARO RESOURCES LTDEXXARO RESOURCES LTD

EXXARO RESOURCES LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EXX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EXXARO RESOURCES LTD

Doanh thu của EXXARO RESOURCES LTD trong năm ngoái lên tới 38.70 B ZAR, phần lớn trong số đó — 31.16 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Coal - Commercial, năm trước mang lại 39.41 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EXXARO RESOURCES LTD 27.62 B ZAR, và năm trước đó — 24.98 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia