ITALTILE LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ITALTILE LTD

Doanh thu của ITALTILE LTD trong năm ngoái lên tới 9.14 B ZAR, phần lớn trong số đó — 5.39 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Retail, năm trước mang lại 5.35 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ITALTILE LTD 11.40 B ZAR, và năm trước đó — 11.45 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia