HTL SHILLA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

008770 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HTL SHILLA

Doanh thu của HTL SHILLA trong năm ngoái lên tới 3.57 T KRW, phần lớn trong số đó — 4.33 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, TR Division, năm trước mang lại 3.35 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HTL SHILLA 4.47 T KRW, và năm trước đó — 3.52 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia