Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
005930SAMSUNG ELEC
472.529T KRW71700 KRW+0.70%8.123M0.7815.244703.91 KRW−23.69%2.03%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
373220LG ENERGY SOLUTION
100.62T KRW424500 KRW−1.28%178.434K0.8565.296502.07 KRW+169.90%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
000660SK HYNIX
86.571T KRW125600 KRW−0.24%2.668M0.98−16692.63 KRW−223.94%0.95%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
207940SAMSUNG BIOLOGICS
50.889T KRW705000 KRW−1.40%54.58K1.1053.5613163.75 KRW+78.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
005380HYUNDAI MTR
43.223T KRW182900 KRW+0.83%280.528K0.964.1843717.82 KRW+81.79%4.96%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
051910LG CHEM
35.321T KRW471000 KRW0.00%206.37K0.8028.3016642.87 KRW−41.71%2.12%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
005490POSCO HOLDINGS
34.929T KRW451500 KRW−1.95%628.444K1.3227.6616322.71 KRW2.06%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
000270KIA MTR
33.439T KRW84500 KRW+0.48%765.813K0.873.6523154.16 KRW+100.92%4.16%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
035420NAVER
31.402T KRW213500 KRW+0.23%494.143K0.9138.895490.43 KRW−10.68%0.62%Dịch vụ Công nghệ
Mua
247540ECOPROBM
30.147T KRW301000 KRW−2.43%1.43M0.88176.571704.71 KRW−29.11%0.15%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
29.399T KRW433500 KRW−2.36%350.012K1.2413.7131616.88 KRW+23.18%0.23%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
003670POSCO FUTURE M
25.021T KRW318500 KRW−1.39%692.201K0.79304.781045.02 KRW−49.69%0.09%Công nghiệp Chế biến
Mua
068270CELLTRION
23.291T KRW160100 KRW−1.54%277.472K0.8337.824233.66 KRW+3.56%0.22%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
035720KAKAO
21.96T KRW50500 KRW−0.59%1.039M0.71517.4397.60 KRW−97.22%0.12%Dịch vụ Thương mại
Mua
012330HYUNDAI MOBIS
20.28T KRW223500 KRW−0.67%91.993K0.955.9737414.90 KRW+42.33%1.78%Sản xuất Chế tạo
Mua
028260SAMSUNG C&T
19.644T KRW120100 KRW−0.17%168.693K0.678.5214097.60 KRW+29.83%1.91%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
105560KBFINANCIALGROUP
19.433T KRW52000 KRW+0.97%720.118K0.814.5011563.26 KRW5.79%Tài chính
Sức mua mạnh
055550SHINHAN FINANCIAL GR
18.919T KRW36700 KRW0.00%640.85K0.924.827619.09 KRW6.65%Tài chính
Mua
086520ECOPRO
17.376T KRW641000 KRW−2.58%391.243K0.86−2716.10 KRW+60.76%0.07%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
066570LG ELECTRONICS INC.
17.254T KRW100000 KRW−1.09%772.58K1.5326.763736.56 KRW−57.44%0.69%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
003550LG CORP.
13.065T KRW82400 KRW+0.61%133.272K0.6412.216749.56 KRW−26.91%3.66%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
018260SAMSUNG SDS
12.825T KRW163800 KRW−1.21%121.663K0.5615.9310282.61 KRW−17.08%1.93%Dịch vụ Công nghệ
Mua
032830SAMSUNG LIFE
12.427T KRW69400 KRW+0.29%98.642K0.864.9913921.01 KRW+252.67%4.34%Tài chính
Sức mua mạnh
096770SK INNOVATION
12.352T KRW134800 KRW−0.30%207.571K0.65−3293.13 KRW−113.26%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
015760KEPCO
12.306T KRW19160 KRW−0.05%684.774K0.50−21538.21 KRW+32.07%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
323410KAKAOBANK
12.04T KRW25750 KRW+1.98%866.884K1.0136.15712.24 KRW0.32%Tài chính
Mua
086790HANA FINANCIAL GR
11.801T KRW41600 KRW0.00%822.79K1.093.3912269.40 KRW10.46%Tài chính
Mua
329180HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
11.7T KRW125000 KRW−5.16%305.593K2.51−1893.85 KRW+76.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
091990CELLTRION HEALTHCARE
11.665T KRW70600 KRW−1.53%327.504K0.74258.76272.84 KRW−81.44%0.17%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
138040MERITZ FINANCIAL
11.332T KRW58200 KRW+3.01%582.745K1.884.0614334.06 KRW+71.97%0.19%Tài chính
Mua
011200HYUNDAI MERC MAR
11.08T KRW16140 KRW+0.37%1.132M0.688.071998.82 KRW−81.95%7.46%Vận chuyển
Theo dõi
000810SAMSUNG F & M INS
10.888T KRW266000 KRW+2.11%60.982K0.806.2142848.33 KRW+57.35%5.30%Tài chính
Sức mua mạnh
017670SK TELECOM
10.87T KRW51100 KRW+1.59%536.158K0.4410.015106.45 KRW+14.63%6.60%Truyền thông
Sức mua mạnh
009150SAMSUNG ELEC MECH
10.759T KRW149400 KRW+2.82%475.009K1.4722.956508.70 KRW−48.45%1.45%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
033780KT&G
10.486T KRW90400 KRW+0.44%305.828K1.3114.156388.45 KRW−34.00%6.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
010130KOR ZINC
10.369T KRW530000 KRW+0.76%76.595K1.8617.3130625.32 KRW−25.30%5.70%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
034020DOOSAN ENERBILITY
10.183T KRW15950 KRW+0.31%3.612M1.35−671.14 KRW−391.45%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
259960KRAFTON
9.84T KRW212000 KRW−0.47%80.792K0.8322.339494.09 KRW−33.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
316140WOORIFINANCIALGROUP
9.7T KRW12810 KRW−0.70%1.401M1.093.353822.59 KRW10.39%Tài chính
Mua
024110IBK
9.41T KRW11850 KRW+0.42%872.824K1.123.523364.23 KRW8.14%Tài chính
Theo dõi
047050POSCO INTERNATIONAL
9.394T KRW55600 KRW+4.12%2.32M2.9512.954294.03 KRW−7.39%1.87%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
034730SK
9.292T KRW168900 KRW+0.24%118.792K0.87−14568.54 KRW−123.44%2.97%Tài chính
Sức mua mạnh
352820HYBE
8.872T KRW228500 KRW+7.28%624.115K2.90126.171811.08 KRW−72.69%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
003490KAL
8.293T KRW22300 KRW−0.67%466.145K0.606.113646.86 KRW−26.10%3.34%Vận chuyển
Sức mua mạnh
030200KT
8.251T KRW34450 KRW+1.47%832.923K1.597.264743.52 KRW−20.92%5.77%Truyền thông
Sức mua mạnh
009540HDKSOE
8.054T KRW110200 KRW−3.25%198.755K1.2351.832126.33 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
090430AMOREPACIFIC
8.051T KRW128100 KRW−2.44%155.737K1.3154.902333.25 KRW+135.76%0.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
010950S-OIL
7.893T KRW67200 KRW−1.75%419.596K2.337.698737.69 KRW−52.99%4.68%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
042660DAEWOO SHIPBUILDING
7.888T KRW26550 KRW+3.11%1.539M0.41−5125.96 KRW+63.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
022100POSCO DX
7.651T KRW49200 KRW−2.48%1.97M0.7489.26550.65 KRW+38.42%0.15%Dịch vụ Thương mại
326030SKBP
7.142T KRW89600 KRW−1.75%107.102K0.95−1066.26 KRW−72.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
011170LOTTE CHEMICAL CORP
6.908T KRW160300 KRW−0.74%50.545K0.67−1016.81 KRW−116.49%2.17%Công nghiệp Chế biến
Mua
010140SAMSUNG HVY IND
6.901T KRW7980 KRW−1.24%3.553M0.72−240.31 KRW+69.91%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
012450HANWHA AEROSPACE
6.832T KRW135900 KRW+0.59%693.6K1.069.7513940.06 KRW+281.75%0.74%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
402340SKSQUARE
6.748T KRW48750 KRW+0.41%157.403K0.40−11482.00 KRW−209.72%0.00%Tài chính
Mua
086280HYUNDAI GLOVIS
6.611T KRW176600 KRW+0.17%32.645K0.775.6531271.81 KRW+7.91%3.23%Vận chuyển
Mua
001570KUMYANG
6.31T KRW110000 KRW−3.00%489.58K0.37−1038.78 KRW−411.79%0.00%Công nghiệp Chế biến
066970L&F
5.982T KRW188200 KRW+2.28%789.247K0.92110.581702.01 KRW−26.63%0.27%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
377300KAKAOPAY
5.969T KRW44950 KRW+1.01%83.245K0.63135.74331.15 KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
361610SK IE TECHNOLOGY
5.668T KRW83300 KRW+4.78%555.491K1.72327.76254.15 KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
009830HANWHA SOLUTIONS
5.632T KRW32150 KRW−1.23%494.236K0.592484.3512.94 KRW−99.24%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
042700HANMI SEMI
5.626T KRW57900 KRW+0.17%601.332K0.5831.461840.66 KRW+45.31%0.35%Sản xuất Chế tạo
Mua
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
5.624T KRW45000 KRW−2.39%460.277K1.679.574704.05 KRW−21.08%1.74%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
011070LG INNOTEK
5.608T KRW238500 KRW+0.63%106.244K0.9513.4917679.07 KRW−59.71%1.75%Công nghệ Điện tử
Mua
036570NCSOFT
5.502T KRW265000 KRW−1.12%141.942K0.7635.047562.27 KRW−74.00%2.49%Dịch vụ Công nghệ
Mua
088980MKIF
5.443T KRW12610 KRW+0.96%984.948K2.176.20%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
302440SKBS
5.39T KRW69500 KRW−1.00%94.535K1.08116.50596.55 KRW−83.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
454910DOOSAN ROBOTICS
5.296T KRW89100 KRW+9.06%5.608M0.680.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
051900LG H&H
5.06T KRW323500 KRW−0.46%41.546K0.7335.669072.05 KRW−68.49%1.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
005070COSMO AM&T
5.028T KRW154500 KRW−0.13%115.945K0.82247.41624.48 KRW−32.05%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
028050SAMSUNG ENG
4.959T KRW25400 KRW+0.40%521.251K0.845.644505.95 KRW+83.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
005830DB INSURANCE
4.93T KRW84000 KRW+2.31%161.631K1.073.3425152.99 KRW+53.31%5.60%Tài chính
Sức mua mạnh
097950CJ CHEILJEDANG
4.888T KRW320000 KRW−0.16%24.987K1.0415.7720292.45 KRW−51.25%1.72%Vận chuyển
Sức mua mạnh
004020HYUNDAI STEEL
4.722T KRW35200 KRW−1.95%186.21K0.8612.182889.32 KRW−76.68%2.79%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
307950HYUNDAIAUTOEVER
4.722T KRW175100 KRW+1.68%108.604K0.4732.345414.79 KRW+65.23%0.66%Dịch vụ Thương mại
Mua
271560ORION
4.633T KRW116300 KRW−0.77%57.689K1.0210.7510819.69 KRW+40.92%0.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
251270NETMARBLE
4.613T KRW55600 KRW−1.24%131.238K0.61−6058.68 KRW−66.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
047810KOREA AEROSPACE
4.576T KRW47950 KRW+2.13%369.311K0.8664.81739.84 KRW−44.35%0.53%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000100YUHAN
4.53T KRW64200 KRW+1.42%488.622K1.5760.041069.34 KRW−21.60%0.60%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
032640LG UPLUS
4.472T KRW10410 KRW+0.19%404.012K0.626.521595.87 KRW+15.00%6.26%Truyền thông
Mua
034220LG DISPLAY
4.451T KRW12380 KRW−0.48%1.107M0.91−13105.68 KRW−328.04%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
241560DOOSAN BOBCAT
4.341T KRW43100 KRW−0.46%202.214K0.624.339960.54 KRW+106.10%3.58%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
267250HD HYUNDAI
4.325T KRW60800 KRW−0.65%178.229K0.849.756236.61 KRW−60.83%8.99%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
028300HLB
4.24T KRW32800 KRW−0.30%710.277K1.17−878.72 KRW−6.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
000720HYUNDAI ENG & CONST
3.992T KRW36700 KRW+3.82%605.868K1.6812.572919.35 KRW−50.88%1.70%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
078930GS HOLDINGS
3.938T KRW41900 KRW+0.48%72.366K0.712.8814552.93 KRW−37.96%6.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
128940HANMIPHARM
3.933T KRW311000 KRW−1.43%32.765K1.0129.4710552.13 KRW+62.73%0.16%Công nghệ Sức khỏe
Mua
196170ALTEOGEN
3.856T KRW73600 KRW−1.21%546.222K0.47706.94104.11 KRW+21.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
021240COWAY
3.816T KRW54100 KRW+2.85%153.977K1.228.806146.89 KRW−4.93%2.47%Khách hàng Lâu năm
Mua
006800MIRAE ASSET SEC
3.79T KRW7120 KRW−0.42%397.916K0.598.04885.97 KRW−25.39%2.80%Tài chính
Mua
018880HANON SYSTEMS
3.714T KRW6950 KRW−0.14%609.258K1.4448.99141.86 KRW−50.21%4.86%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
005940NHIS
3.646T KRW10520 KRW+0.67%322.551K1.136.861534.48 KRW+18.93%6.70%Tài chính
Sức mua mạnh
403870HPSP
3.557T KRW46650 KRW+6.26%2.679M0.8647.74977.23 KRW+3.01%0.09%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
029780SAMSUNG CARD
3.516T KRW32750 KRW−0.61%86.906K1.405.875583.84 KRW+1.70%7.59%Tài chính
Theo dõi
016360SAMSUNG SECU
3.496T KRW39200 KRW+0.13%122.256K0.936.196333.03 KRW+1.77%4.34%Tài chính
Sức mua mạnh
180640HANJINKAL
3.452T KRW53000 KRW+2.91%52.507K1.028.786038.93 KRW−57.24%0.33%Vận chuyển
Bán Mạnh
071050KIH
3.41T KRW61700 KRW+3.01%154.688K2.404.5113676.09 KRW−9.14%3.84%Tài chính
Sức mua mạnh
011790SKC
3.339T KRW91600 KRW−1.93%166.562K0.70−10254.37 KRW−481.42%1.18%Công nghiệp Chế biến
Mua
010620HYUNDAI MIPO DOCK
3.262T KRW80100 KRW−2.20%156.143K1.44−4587.30 KRW−779.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
035250KANGWON LAND INC
3.205T KRW16130 KRW+2.02%652.435K1.7411.831363.23 KRW+189.72%2.21%Dịch vụ Khách hàng
Mua