Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ USD thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

            
005930 SAMSUNG ELEC
71000.00-1.80%-1300.00Bán18.237M1294799310000.00485761.276B14.015159.41109490.00Công nghệ Điện tử
000660 SK HYNIX
114500.00-1.29%-1500.00Mua4.652M532705868500.0079763.997B9.8911737.3529008.00Công nghệ Điện tử
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
892000.000.90%8000.00Mua68.908K61465936000.0058489.861B142.496204.082886.00Công nghệ Sức khỏe
035420 NAVER
384500.00-0.52%-2000.00Bán477.094K183442643000.0057697.934B34.5511266.734076.00Dịch vụ Công nghệ
035720 KAKAO
122500.00-0.41%-500.00Bán1.472M180370347500.0053318.811B48.482604.702837.00Dịch vụ Công nghệ
051910 LG CHEM
700000.00-1.69%-12000.00Sức bán mạnh221.238K154866600000.0052604.361B18.4638563.5412561.00Công nghiệp Chế biến
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
689000.00-2.82%-20000.00Sức bán mạnh213.846K147339894000.0046886.560B42.2516780.6311107.00Công nghệ Điện tử
005380 HYUNDAI MTR
197500.00-1.50%-3000.00Sức bán mạnh852.116K168292910000.0045895.555B9.5520999.2271504.00Khách hàng Lâu năm
323410 KAKAOBANK
66000.00-6.12%-4300.00Mua3.418M225572424000.0033403.695BTài chính
000270 KIA MTR
78400.00-1.01%-800.00Bán1.203M94308379200.0031753.757B7.1011159.7035424.00Khách hàng Lâu năm
377300 KAKAOPAY
221000.00-7.34%-17500.00Mua1.280M282826739000.0031092.560BDịch vụ Thương mại
068270 CELLTRION
209000.00-1.65%-3500.00Bán803.194K167867546000.0029032.598B52.764045.87Công nghệ Sức khỏe
259960 KRAFTON
509000.00-0.20%-1000.00Mua459.879K234078411000.0024967.839B53.809479.311171.00Dịch vụ Công nghệ
105560 KBFINANCIALGROUP
53000.00-4.16%-2300.00Sức bán mạnh2.098M111210059000.0021546.779B5.1411006.31Tài chính
302440 SKBS
281000.001.44%4000.00Mua1.116M313624381000.0021190.500B117.042366.69827.00Công nghệ Sức khỏe
012330 HYUNDAI MOBIS
221500.00-2.42%-5500.00Sức bán mạnh284.702K63061493000.0020718.144B8.8825559.9510243.00Sản xuất Chế tạo
066570 LG ELECTRONICS INC.
116000.00-2.93%-3500.00Sức bán mạnh1.057M122657704000.0020499.027B17.176960.9639745.00Khách hàng Lâu năm
005490 POSCO
263000.00-0.57%-1500.00Bán303.490K79817870000.0020002.964B3.4876523.7217932.00Khoáng sản phi năng lượng
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
35000.00-3.58%-1300.00Sức bán mạnh2.112M73902955000.0018752.333B4.927370.78Tài chính
028260 SAMSUNG C&T
105500.00-1.86%-2000.00Sức bán mạnh400.365K42238507500.0017720.648B9822.578857.00Dịch vụ Công nghiệp
051900 LG H&H
1064000.00-4.40%-49000.00Sức bán mạnh67.216K71517824000.0017611.829B21.9050811.124638.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
096770 SK INNOVATION
197000.00-3.67%-7500.00Sức bán mạnh522.873K103005981000.0016994.352B-37.652424.00Năng lượng Mỏ
352820 HYBE
363500.00-1.49%-5500.00Bán250.847K91182884500.0014409.751B121.243047.42382.00Dịch vụ Thương mại
036570 NCSOFT
696000.001.02%7000.00Bán208.408K145051968000.0014144.760B39.9217258.204224.00Khách hàng Lâu năm
015760 KEPCO
21050.00-2.32%-500.00Sức bán mạnh2.004M42180537300.0013834.327B-1697.21Công ty dịch vụ công cộng
034730 SK
255000.000.20%500.00Mua312.498K79686990000.0013312.217B22.1711505.71Dịch vụ Công nghệ
003550 LG CORP.
78300.00-3.09%-2500.00Sức bán mạnh322.452K25247991600.0012892.288B6.2113003.26185.00Khách hàng Lâu năm
091990 CELLTRION HEALTHCARE
80800.00-3.00%-2500.00Sức bán mạnh926.968K74899014400.0012769.248B76.451095.09135.00Công nghệ Sức khỏe
009150 SAMSUNG ELEC MECH
168000.00-1.18%-2000.00Bán605.638K101747184000.0012631.869B12.7213362.3411624.00Công nghệ Điện tử
017670 SK TELECOM
55500.00-4.15%-2400.00Sức bán mạnh3.527M195736789500.0012512.289B5.0711431.495352.00Truyền thông
011200 HYUNDAI MERC MAR
23800.00-3.84%-950.00Bán2.667M63471482200.0012103.727B8.446881.611519.00Vận chuyển
003670 POSCO CHEMICAL
159000.002.58%4000.00Mua982.327K156189993000.0012006.799B87.631768.711795.00Khoáng sản phi năng lượng
086790 HANA FINANCIAL GR
39650.00-2.82%-1150.00Sức bán mạnh1.593M63181164800.0011895.790B3.7910762.34128.00Tài chính
361610 SK IE TECHNOLOGY
157000.00-5.14%-8500.00Bán535.170K84021690000.0011799.752B218.00Công nghiệp Chế biến
247540 ECOPROBM
536600.002.42%12700.00Mua241.149K129400553400.0011441.448B161.153516.79930.00Sản xuất Chế tạo
018260 SAMSUNG SDS
145000.00-1.69%-2500.00Sức bán mạnh117.259K17002555000.0011409.153B16.798785.7612323.00Dịch vụ Công nghệ
032830 SAMSUNG LIFE
59700.00-3.71%-2300.00Sức bán mạnh479.905K28650328500.0011133.637B7.128712.105273.00Tài chính
090430 AMOREPACIFIC
157000.00-5.71%-9500.00Sức bán mạnh268.990K42231430000.0010435.451B63.802609.715830.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
034020 DHICO
19200.00-3.52%-700.00Sức bán mạnh10.934M209930054400.0010335.171B5.835587.00Sản xuất Chế tạo
033780 KT&G
82600.00-0.60%-500.00Bán624.492K51583039200.0010311.042B8.669596.234435.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
251270 NETMARBLE
118500.00-1.25%-1500.00Bán198.521K23524738500.009832.148B42.312837.69Dịch vụ Công nghệ
329180 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
107000.00-1.38%-1500.00Bán155.745K16664715000.009631.883B13423.00Sản xuất Chế tạo
010950 S-OIL
81300.00-2.63%-2200.00Sức bán mạnh283.527K23050745100.009610.593B8.0310403.103222.00Năng lượng Mỏ
003490 KAL
26500.00-0.19%-50.00Bán2.065M54710124500.009274.908B-481.8718518.00Vận chuyển
316140 WOORIFINANCIALGROUP
12450.00-1.97%-250.00Bán3.027M37684095750.009246.339B3.993182.57Tài chính
010130 KOR ZINC
499000.00-0.80%-4000.00Bán36.535K18230965000.008890.143B11.7842692.86Khoáng sản phi năng lượng
000810 SAMSUNG F & M INS
204000.00-1.92%-4000.00Sức bán mạnh116.513K23768652000.008749.477B7.5627515.165818.00Tài chính
263750 PEARLABYSS
132300.00-0.68%-900.00Mua1.100M145593371700.008145.570B158.28843.55760.00Dịch vụ Công nghệ
024110 IBK
10450.00-2.79%-300.00Bán2.381M24883080200.008001.231B4.032669.84Tài chính
293490 KAKAO GAMES
98000.00-4.67%-4800.00Mua2.799M274299256000.007666.255B79.181302.31372.00Dịch vụ Công nghệ
326030 SKBP
94600.00-1.25%-1200.00Sức bán mạnh174.628K16519808800.007502.409B-515.82200.00Công nghệ Sức khỏe
034220 LG DISPLAY
20000.00-2.44%-500.00Bán3.740M74797320000.007335.222B4.654412.8125980.00Công nghệ Điện tử
030200 KT
30150.00-3.21%-1000.00Sức bán mạnh1.496M45099244350.007300.806B7.204331.4722720.00Truyền thông
066970 L&F
227100.00-1.05%-2400.00Mua764.418K173599327800.007130.944B-1320.92651.00Công nghệ Điện tử
011790 SKC
198500.00-0.25%-500.00Mua477.461K94776008500.007114.510B42.404716.79875.00Công nghiệp Chế biến
018880 HANON SYSTEMS
13250.000.38%50.00Bán5.502M72895007500.007044.424B24.15548.282194.00Sản xuất Chế tạo
011070 LG INNOTEK
309000.005.64%16500.00Sức mua mạnh737.558K227905422000.006921.868B9.2731560.2010827.00Công nghệ Điện tử
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
204500.002.00%4000.00Bán184.855K37802847500.006872.222B5.0439750.964541.00Công nghiệp Chế biến
112040 WEMADE
199900.00-1.62%-3300.00Mua1.526M305144751300.006701.475B127.381622.37120.00Dịch vụ Công nghệ
009540 KSOE
88600.00-2.64%-2400.00Sức bán mạnh228.902K20280717200.006435.031B-18242.30655.00Sản xuất Chế tạo
009830 HANWHA SOLUTIONS
33150.00-1.19%-400.00Bán875.928K29037013200.006433.434B8.613895.285586.00Công nghiệp Chế biến
020150 ILJIN MATERIALS
131000.00-6.09%-8500.00Mua1.202M157478375000.006432.462B101.221378.22526.00Công nghệ Điện tử
383220 F&F
853000.001.55%13000.00Bán95.401K81377053000.006428.183BHàng tiêu dùng không lâu bền
032640 LG UPLUS
13550.00-1.45%-200.00Sức bán mạnh1.373M18602049750.005917.881B15.17906.5910319.00Truyền thông
137310 SD BIOSENSOR
56700.00-1.05%-600.00Mua2.330M132129597600.005917.441B281.00Công nghệ Điện tử
088980 MKIF
14000.00-1.06%-150.00Mua774.461K10842454000.005728.570B18.12780.98Tài chính
097950 CJ CHEILJEDANG
358000.00-2.98%-11000.00Bán44.919K16081002000.005661.885B12.3129980.127595.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
086280 HYUNDAI GLOVIS
146000.00-2.99%-4500.00Sức bán mạnh117.703K17184638000.005643.750B8.1118547.521447.00Vận chuyển
021240 COWAY
68600.00-3.92%-2800.00Sức bán mạnh233.647K16028184200.005180.472B12.165871.19Khách hàng Lâu năm
000720 HYUNDAI ENG & CONST
44500.00-2.41%-1100.00Sức bán mạnh422.272K18791104000.005157.980B30.291505.366303.00Dịch vụ Công nghiệp
004020 HYUNDAI STEEL
37500.00-2.34%-900.00Sức bán mạnh700.475K26267812500.005051.356B5.796626.5711540.00Khoáng sản phi năng lượng
006800 MIRAE ASSET SEC
8670.00-2.14%-190.00Sức bán mạnh1.335M11574502020.005000.534B5.401641.834029.00Tài chính
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
38800.000.52%200.00Bán243.631K9452882800.004708.766B7.135413.976655.00Khách hàng Lâu năm
035250 KANGWON LAND INC
22250.00-2.84%-650.00Sức bán mạnh943.864K21000974000.004642.723B-162.243713.00Dịch vụ Khách hàng
071050 KIH
75700.00-4.06%-3200.00Sức bán mạnh298.869K22624383300.004536.210B2.5630816.30Tài chính
010140 SAMSUNG HVY IND
5140.00-2.28%-120.00Sức bán mạnh4.713M24222285980.004527.309B-2592.969886.00Sản xuất Chế tạo
068760 CELLTRIONPH
121700.00-0.49%-600.00Bán259.619K31595632300.004460.957B111.921104.51Công nghệ Sức khỏe
138040 MERITZ FINANCIAL
34950.00-0.14%-50.00Mua146.104K5106334800.004422.604B6.625334.7920.00Tài chính
028050 SAMSUNG ENG
20800.00-3.48%-750.00Bán1.486M30909278400.004223.800B11.921807.205280.00Dịch vụ Công nghiệp
139480 EMART
145500.00-2.68%-4000.00Sức bán mạnh131.483K19130776500.004154.359B3.0648917.0725214.00Bán Lẻ
271560 ORION
97900.00-4.95%-5100.00Sức bán mạnh214.809K21029801100.004071.465B17.126015.041485.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
016360 SAMSUNG SECU
44500.00-1.44%-650.00Bán333.755K14852097500.004031.895B4.2510622.822530.00Tài chính
005940 NHIS
12450.00-1.58%-200.00Sức bán mạnh655.479K8160713550.003980.000B4.632730.663044.00Tài chính
028300 HLB
36800.00-1.21%-450.00Bán609.047K22412929600.003966.238B-595.0698.00Sản xuất Chế tạo
011780 KUMHO PETRO CHEM
156500.00-0.32%-500.00Bán167.992K26290748000.003905.401B2.3467120.71Công nghiệp Chế biến
096530 SEEGENE
75200.000.27%200.00Mua5.697M428390260800.003867.496B6.9610772.14616.00Công nghệ Sức khỏe
000100 YUHAN
58000.00-1.53%-900.00Sức bán mạnh194.462K11278796000.003840.852B39.231501.501855.00Công nghệ Sức khỏe
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
52900.00-2.22%-1200.00Sức bán mạnh199.325K10544292500.003823.162B-4822.7039.00Sản xuất Chế tạo
003410 SSANGYONG CEMENT
7510.00-1.18%-90.00Sức bán mạnh613.494K4607339940.003817.341B18.52410.281084.00Khoáng sản phi năng lượng
241560 DOOSAN BOBCAT
36850.000.14%50.00Bán297.488K10962432800.003689.169B10.193612.42Sản xuất Chế tạo
078930 GS HOLDINGS
37750.00-2.20%-850.00Sức bán mạnh231.437K8736746750.003648.144B3.5011025.01Sản xuất Chế tạo
036490 SK MATERIALS
402900.00-2.45%-10100.00Mua199.294K80295552600.003609.046B18.4622443.46794.00Công nghiệp Chế biến
029780 SAMSUNG CARD
32600.00-1.81%-600.00Sức bán mạnh160.112K5219651200.003542.795B7.544401.972051.00Tài chính
180640 HANJINKAL
53400.002.10%1100.00Bán97.246K5192936400.003507.914B-855.8930.00Vận chuyển
008930 HANMI SCIENCE
50100.00-5.47%-2900.00Sức bán mạnh119.215K5972671500.003495.544B64.57820.8586.00Công nghệ Sức khỏe
000060 MERITZ INSURANCE
31450.000.80%250.00Mua332.687K10463006150.003492.028B6.264987.92Tài chính
014680 HANCHEM
300500.00-2.75%-8500.00Bán39.308K11812054000.003438.649B25.0012359.98557.00Công nghiệp Chế biến
002790 AMORE GROUP
41650.00-3.70%-1600.00Sức bán mạnh151.028K6290316200.003406.620B21.432018.26Hàng tiêu dùng không lâu bền
336260 DOOSANFC
48900.000.31%150.00Bán477.278K23338894200.003389.060B1033.8747.15408.00Công nghệ Điện tử
278280 CHUNBO
345000.000.20%700.00Mua101.198K34913310000.003385.888B101.183402.74127.00Công nghiệp Chế biến
Tải thêm