Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
005930 SAMSUNG ELEC
45600.000.22%100.00Mua7.077M309066.451B8.275503.8898557.00Công nghệ
005935 SAMSUNGELEC(1P)
37450.00-0.27%-100.00Mua1.191M309066.451B8.275503.8898557.00Công nghệ
000660 SK HYNIX
66700.00-0.30%-200.00Bán1.873M45759.720B3.4419442.2922139.00Công nghệ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
87300.00-0.57%-500.00Mua17.047K37481.627B22.666289.76122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005385 HYUNDAIMTR(1P)
80000.00-0.74%-600.00Mua9.119K37481.627B22.666289.76122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
75800.000.13%100.00Mua5.201K37481.627B22.666289.76122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005380 HYUNDAI MTR
141500.00-0.70%-1000.00Mua294.735K37481.627B22.666289.76122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
051915 LGCHEM(1P)
193500.002.38%4500.00Mua12.363K26699.407B23.6014824.5814280.00Vật liệu cơ bản
051910 LG CHEM
352000.001.00%3500.00Mua169.316K26699.407B23.6014824.5814280.00Vật liệu cơ bản
068270 CELLTRION
208000.00-0.24%-500.00Mua383.432K26520.677B108.891929.401074.00Chăm sóc sức khỏe
051905 LGH&H(1P)
807000.000.12%1000.00Mua2.617K21665.565B30.4142521.684328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051900 LG H&H
1320000.002.09%27000.00Mua25.130K21665.565B30.4142521.684328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
313000.00-2.64%-8500.00Bán65.946K21272.048B87.583670.812461.00Chăm sóc sức khỏe
012330 HYUNDAI MOBIS
232000.001.31%3000.00Sức mua mạnh143.019K21219.941B11.3820117.818569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
44950.000.22%100.00Bán760.551K21090.754B6.706691.5421405.00Tài chính
005490 POSCO
245000.000.20%500.00Mua174.583K19588.274B13.7217820.9732287.00Vật liệu cơ bản
017670 SK TELECOM
259000.00-0.38%-1000.00Mua114.324K18686.155B6.5939451.8129450.00Dịch vụ Viễn thông
105560 KBFINANCIALGROUP
44950.00-0.22%-100.00Bán501.519K17697.709B6.107427.6125320.00Tài chính
000270 KIA MTR
43500.000.23%100.00Mua906.260K17400.417B12.673424.7551357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
015760 KEPCO
25700.00-1.34%-350.00Bán1.053M16723.164B-2842.9945232.00Công ty dịch vụ công cộng
03473K SK(1P)
146000.000.34%500.00Mua97816687.400B7.3132275.094120.00Công nghệ
034730 SK
236500.000.21%500.00Bán75.047K16687.400B7.3132275.094120.00Công nghệ
018260 SAMSUNG SDS
215000.000.47%1000.00Mua54.079K16552.940B26.088205.9413705.00Công nghệ
035420 NAVER
114500.000.88%1000.00Mua473.961K16508.325B27.074193.412397.00Công nghệ
028260 SAMSUNG C&T
96100.000.21%200.00Mua221.170K15816.977B10.129479.5412083.00Công nghiệp
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
71600.00-0.28%-200.00Mua1.536K15816.977B10.129479.5412083.00Công nghiệp
032830 SAMSUNG LIFE
84300.000.48%400.00Mua152.114K15066.324B8.759588.005348.00Tài chính
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
229000.00-0.22%-500.00Mua204.461K15016.905B24.529360.449422.00Công nghệ
006405 SAMSUNG SDI(1P)
90200.00-0.22%-200.00Mua6.061K15016.905B24.529360.449422.00Công nghệ
066575 LGELECTRONICS(1P)
33000.00-1.64%-550.00Mua14.614K14639.361B13.386077.3637835.00Công nghệ
066570 LG ELECTRONICS INC.
80300.00-1.23%-1000.00Mua399.565K14639.361B13.386077.3637835.00Công nghệ
096775 SK INNOVATION(1P)
120500.000.42%500.00Bán4.419K13957.630B10.2715633.631419.00Năng lượng
096770 SK INNOVATION
160000.00-0.31%-500.00Bán181.701K13957.630B10.2715633.631419.00Năng lượng
003555 LG CORP.(1P)
49150.00-0.10%-50.00Mua3.333K13279.677B7.729970.09111.00Công nghiệp
003550 LG CORP.
77200.000.26%200.00Sức mua mạnh115.831K13279.677B7.729970.09111.00Công nghiệp
033780 KT&G
99300.00-0.10%-100.00Sức bán mạnh171.420K12550.754B13.567332.044102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090435 AMOREPACIFIC(1P)
87000.00-1.92%-1700.00Bán13.700K11665.969B41.364097.835811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090430 AMOREPACIFIC
167500.00-1.18%-2000.00Bán138.968K11665.969B41.364097.835811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
188000.000.00%0.00Bán6.173K11541.334B11.5223567.985692.00Tài chính
000810 SAMSUNG F & M INS
269500.00-0.74%-2000.00Bán55.877K11541.334B11.5223567.985692.00Tài chính
086790 HANA FINANCIAL GR
36850.00-0.27%-100.00Bán1.147M11093.944B5.376916.18101.00Tài chính
251270 NETMARBLE
122500.00-5.41%-7000.00Mua507.583K10853.563B71.131831.33Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035720 KAKAO
130500.003.57%4500.00Sức mua mạnh956.899K9980.319B163.21789.822474.00Công nghệ
036570 NCSOFT
474500.00-1.45%-7000.00Bán60.279K9918.871B27.0817796.912300.00Công nghệ
316140 WOORIFINANCIALGROUP
13950.00-0.71%-100.00Bán904.327K9556.308B4.962831.5615850.00Tài chính
010950 S-OIL
84100.001.08%900.00Mua195.453K9366.888B59.491398.622865.00Năng lượng
010955 S-OIL(1P)
60500.000.83%500.00Mua5.610K9366.888B59.491398.622865.00Năng lượng
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
257000.001.18%3000.00Bán122.563K8705.956B6.8637040.932741.00Vật liệu cơ bản
009540 KSOE
121500.00-0.82%-1000.00Mua161.278K8662.542B-7927.1327409.00Công nghiệp
010130 KOR ZINC
479000.002.02%9500.00Sức mua mạnh40.238K8298.056B15.5730160.241396.00Vật liệu cơ bản
091990 CELLTRION HEALTHCARE
57000.00-0.87%-500.00Bán243.131K8189.318B-319.96Chăm sóc sức khỏe
024110 IBK
13950.000.00%0.00Bán610.855K8020.474B5.382590.7512603.00Tài chính
030200 KT
28300.00-0.18%-50.00Mua349.989K6949.854B9.612948.8923371.00Dịch vụ Viễn thông
009150 SAMSUNG ELEC MECH
94600.00-0.94%-900.00Bán587.686K6942.248B10.698930.7811774.00Công nghệ
009155 SAMSUNGELECMECH(1P)
43000.00-0.35%-150.00Mua5.031K6942.248B10.698930.7811774.00Công nghệ
018880 HANON SYSTEMS
12250.00-0.41%-50.00Sức mua mạnh477.745K6565.740B24.29506.412136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
034220 LG DISPLAY
17600.00-1.40%-250.00Mua984.232K6387.010B-583.3158947.00Công nghệ
032640 LG UPLUS
14600.000.00%0.00Mua737.295K6374.526B12.781142.227693.00Dịch vụ Viễn thông
035250 KANGWON LAND INC
30600.00-0.97%-300.00Sức bán mạnh289.581K6264.635B20.251525.723620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
185000.001.93%3500.00Sức mua mạnh2.699K6258.194B16.193471.637131.00Công nghiệp
000720 HYUNDAI ENG & CONST
54600.00-2.85%-1600.00Mua528.763K6258.194B16.193471.637131.00Công nghiệp
086280 HYUNDAI GLOVIS
166500.002.46%4000.00Mua98.093K6093.750B14.2211430.271026.00Công nghiệp
021240 WJ COWAY
80800.00-0.37%-300.00Bán119.738K5854.466B16.504924.134781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
4835.000.73%35.00Mua105.096K5702.581B13.45614.912989.00Tài chính
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
8210.00-0.73%-60.00Mua3.020M5702.581B13.45614.912989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
4085.00-0.37%-15.00Mua469.015K5702.581B13.45614.912989.00Tài chính
004020 HYUNDAI STEEL
42150.00-0.24%-100.00Mua244.767K5546.185B16.322588.6011263.00Vật liệu cơ bản
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
60600.000.17%100.00Bán1.323K4904.769B-731.9013974.00Công nghiệp
010140 SAMSUNG HVY IND
8200.000.99%80.00Mua2.284M4904.769B-731.9013974.00Công nghiệp
081660 FILA KOREA
80000.000.38%300.00Mua184.518K4870.871B27.722875.09318.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002795 AMOREG(1P)
26600.000.00%0.00Bán4.808K4829.585B41.101530.36135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002790 AMORE GROUP
63400.000.79%500.00Bán78.442K4829.585B41.101530.36135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
326000.00-1.21%-4000.00Mua19.944K4825.156B31.5210471.15Công nghiệp
097950 CJ CHEILJEDANG
301500.000.33%1000.00Mua30.310K4814.969B5.6653066.565122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
129500.00-0.38%-500.00Mua2.461K4814.969B5.6653066.565122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
128940 HANMIPHARM
409000.00-1.92%-8000.00Bán23.631K4813.132B164.082541.412095.00Chăm sóc sức khỏe
078935 GS(1P)
37100.000.41%150.00Mua2.067K4765.539B7.866530.6025.00Năng lượng
078930 GS HOLDINGS
51400.000.19%100.00Mua126.263K4765.539B7.866530.6025.00Năng lượng
00499K LOTTE(1P)
54000.001.31%700.00Mua6.306K4742.083B5.438236.694845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004990 LOTTE
44850.000.34%150.00Mua128.183K4742.083B5.438236.694845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
023530 LOTTE SHOPPING
160500.000.63%1000.00Bán40.511K4509.167B-12868.2326030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
35250.00-0.42%-150.00Bán229.161K4384.385B8.953957.207019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008930 HANMI SCIENCE
68800.00-0.15%-100.00Bán38.173K4369.259B260.39264.6198.00Chăm sóc sức khỏe
071055 KIH(1P)
48300.001.05%500.00Mua24.499K4350.927B8.1810089.3837.00Tài chính
071050 KIH
81600.00-1.09%-900.00Mua315.995K4350.927B8.1810089.3837.00Tài chính
088980 MKIF
12000.000.00%0.00Mua999.335K4188.532B20.17595.090.00Tài chính
005940 NHIS
14600.00-1.35%-200.00Mua1.160M4150.838B11.041340.143036.00Tài chính
005945 NHIS(1P)
9340.00-1.37%-130.00Mua102.146K4150.838B11.041340.143036.00Tài chính
000210 DAELIM IND
117500.000.00%0.00Mua104.072K4089.000B7.2816148.505232.00Công nghiệp
000215 DAELIMIND(1P)
46900.00-0.21%-100.00Mua1.810K4089.000B7.2816148.505232.00Công nghiệp
029780 SAMSUNG CARD
37650.00-0.13%-50.00Mua137.677K4022.993B11.423300.452387.00Tài chính
215600 SILLAJEN
57300.001.24%700.00Mua423.201K3991.948B-823.21Chăm sóc sức khỏe
139480 EMART
142500.00-0.35%-500.00Bán88.792K3984.578B10.6513430.4330085.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005830 DB INSURANCE
59800.00-1.81%-1100.00Bán134.436K3854.869B7.817795.664684.00Tài chính
036460 KOGAS
41550.00-1.07%-450.00Bán105.760K3680.764B14.613297.533505.00Công ty dịch vụ công cộng
241560 DOOSAN BOBCAT
36900.000.68%250.00Mua163.664K3674.132B13.052808.88Công nghiệp
271560 ORION
92100.000.99%900.00Mua62.197K3605.026B28.793167.52Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
009835 HANWHACHEM(1P)
13100.00-2.24%-300.00Bán27.726K3600.988B442.2750.422417.00Vật liệu cơ bản
009830 HANWHA CHEM
22100.00-0.90%-200.00Sức mua mạnh416.166K3600.988B442.2750.422417.00Vật liệu cơ bản
008775 HTLSHILLA(1P)
53100.00-0.93%-500.00Bán4.356K3555.437B27.793447.442427.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất