Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
005930 SAMSUNG ELEC
51200.001.59%800.00Mua8.471M342350.530B13.913622.6098557.00Công nghệ
005935 SAMSUNGELEC(1P)
41900.000.36%150.00Mua1.021M342350.530B13.913622.6098557.00Công nghệ
000660 SK HYNIX
80700.000.12%100.00Bán2.290M55130.545B9.978082.6622139.00Công nghệ
005380 HYUNDAI MTR
119500.000.84%1000.00Bán902.113K31516.288B15.247776.02122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005385 HYUNDAIMTR(1P)
73300.000.41%300.00Bán23.028K31516.288B15.247776.02122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
81400.00-1.21%-1000.00Bán67.202K31516.288B15.247776.02122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
71900.000.14%100.00Bán2.133K31516.288B15.247776.02122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
388000.00-1.77%-7000.00Bán63.355K26135.175B83.414735.682628.00Chăm sóc sức khỏe
035420 NAVER
175000.000.57%1000.00Mua271.990K25307.916B55.853115.442397.00Công nghệ
012330 HYUNDAI MOBIS
252000.002.23%5500.00Mua244.462K23337.552B10.9922420.158569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
051915 LGCHEM(1P)
161500.00-0.92%-1500.00Bán17.133K22562.340B45.156673.5514280.00Vật liệu cơ bản
051910 LG CHEM
295000.000.17%500.00Bán150.943K22562.340B45.156673.5514280.00Vật liệu cơ bản
068270 CELLTRION
168000.00-1.18%-2000.00Bán346.240K21624.807B88.131939.901074.00Chăm sóc sức khỏe
051900 LG H&H
1267000.000.00%0.00Mua23.518K21229.908B28.4844491.274328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051905 LGH&H(1P)
734000.000.00%0.00Bán49821229.908B28.4844491.274328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
44100.000.80%350.00Mua763.089K20138.892B6.266993.8521405.00Tài chính
015760 KEPCO
28600.00-0.87%-250.00Sức mua mạnh1.302M18520.664B-2818.2546377.00Công ty dịch vụ công cộng
005490 POSCO
233000.001.08%2500.00Mua156.065K18466.655B20.3111347.4833784.00Vật liệu cơ bản
105560 KBFINANCIALGROUP
48050.002.23%1050.00Mua1.066M18312.814B6.257570.1225725.00Tài chính
03473K SK(1P)
173500.00-6.97%-13000.00Mua57.515K18188.180B10.3924725.844120.00Năng lượng
034730 SK
260000.001.17%3000.00Mua110.101K18188.180B10.3924725.844120.00Năng lượng
000270 KIA MTR
43350.00-1.03%-450.00Mua582.117K17560.789B11.153927.4851357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
017670 SK TELECOM
239000.000.21%500.00Bán125.986K17140.954B12.2819414.3833999.00Dịch vụ Viễn thông
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
74000.000.41%300.00Sức mua mạnh1.123K16658.130B12.038392.2012083.00Công nghiệp
028260 SAMSUNG C&T
99800.00-1.19%-1200.00Bán176.408K16658.130B12.038392.2012083.00Công nghiệp
018260 SAMSUNG SDS
192500.000.26%500.00Bán39.232K14851.236B22.618490.4513705.00Công nghệ
006405 SAMSUNG SDI(1P)
87900.00-0.57%-500.00Bán1.744K14755.173B22.809889.229422.00Công nghệ
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
223000.00-1.11%-2500.00Bán196.699K14755.173B22.809889.229422.00Công nghệ
032830 SAMSUNG LIFE
73000.000.97%700.00Mua166.582K12983.257B14.205092.535348.00Tài chính
090435 AMOREPACIFIC(1P)
86300.00-2.15%-1900.00Bán5.028K12912.442B44.484237.435811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090430 AMOREPACIFIC
186000.00-1.33%-2500.00Theo dõi138.776K12912.442B44.484237.435811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
066575 LGELECTRONICS(1P)
28150.00-0.71%-200.00Bán8.061K12640.629B17.164089.7837835.00Công nghệ
066570 LG ELECTRONICS INC.
69100.00-1.57%-1100.00Bán436.982K12640.629B17.164089.7837835.00Công nghệ
035720 KAKAO
151500.00-1.30%-2000.00Mua267.330K12563.046B102.481526.182474.00Công nghệ
003550 LG CORP.
72600.000.14%100.00Mua195.158K12503.592B9.447676.26111.00Công nghiệp
003555 LG CORP.(1P)
46750.000.32%150.00Mua17.207K12503.592B9.447676.26111.00Công nghiệp
096770 SK INNOVATION
145500.002.83%4000.00Bán319.733K12305.325B16.788432.811419.00Năng lượng
096775 SK INNOVATION(1P)
111500.001.83%2000.00Bán5.385K12305.325B16.788432.811419.00Năng lượng
033780 KT&G
95500.000.32%300.00Bán468.176K12020.440B11.518268.054102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
036570 NCSOFT
540000.000.19%1000.00Sức mua mạnh68.853K11107.410B30.0217975.052300.00Công nghệ
086790 HANA FINANCIAL GR
36750.002.65%950.00Mua1.039M10438.040B4.597834.29101.00Tài chính
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
168500.00-0.30%-500.00Mua3.031K9968.482B13.1117886.355692.00Tài chính
000810 SAMSUNG F & M INS
236000.000.64%1500.00Mua65.715K9968.482B13.1117886.355692.00Tài chính
010955 S-OIL(1P)
53800.000.75%400.00Bán8.658K9952.319B-2785.382865.00Năng lượng
010950 S-OIL
89400.001.13%1000.00Bán285.542K9952.319B-2785.382865.00Năng lượng
009540 KSOE
121000.00-0.41%-500.00Mua88.526K8591.828B-733.1827409.00Công nghiệp
009155 SAMSUNGELECMECH(1P)
45750.000.99%450.00Sức mua mạnh10.088K8396.122B16.936823.2311774.00Công nghệ
009150 SAMSUNG ELEC MECH
117500.001.73%2000.00Sức mua mạnh726.766K8396.122B16.936823.2311774.00Công nghệ
316140 WOORIFINANCIALGROUP
11450.000.88%100.00Bán1.052M8197.738B4.372596.8614011.00Tài chính
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
212000.000.24%500.00Bán74.509K7249.251B9.7421710.582741.00Vật liệu cơ bản
010130 KOR ZINC
404000.00-0.74%-3000.00Bán22.215K7193.416B12.3233033.811396.00Vật liệu cơ bản
251270 NETMARBLE
86500.00-1.59%-1400.00Sức bán mạnh107.332K7189.736B43.482033.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024110 IBK
11900.000.00%0.00Bán1.079M6868.168B5.092336.7712603.00Tài chính
021240 WJ COWAY
90400.00-2.59%-2400.00Bán88.459K6701.867B17.525305.134781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
091990 CELLTRION HEALTHCARE
46350.00-1.49%-700.00Bán452.819K6696.360B-309.96Chăm sóc sức khỏe
030200 KT
26750.00-0.37%-100.00Bán752.963K6584.736B10.752499.5923371.00Dịch vụ Viễn thông
032640 LG UPLUS
13800.00-0.36%-50.00Mua1.021M6047.067B14.72940.927693.00Dịch vụ Viễn thông
035250 KANGWON LAND INC
29400.000.17%50.00Bán140.697K5950.390B19.761485.103620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002790 AMORE GROUP
77000.00-0.90%-700.00Bán90.774K5924.568B47.481636.36135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002795 AMOREG(1P)
30500.00-0.97%-300.00Bán2.699K5924.568B47.481636.36135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
018880 HANON SYSTEMS
10850.00-1.36%-150.00Bán350.624K5871.800B20.04549.052136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
086280 HYUNDAI GLOVIS
146000.000.34%500.00Bán44.900K5456.250B13.4110849.261026.00Công nghiệp
034220 LG DISPLAY
16100.009.52%1400.00Mua7.739M5259.891B-2466.3158947.00Công nghệ
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
339000.00-1.45%-5000.00Bán11.409K5029.860B-6159.58Công nghiệp
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7300.000.83%60.00Bán1.040M4991.773B9.08797.772989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
4245.00-0.12%-5.00Mua64.440K4991.773B9.08797.772989.00Tài chính
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
4705.000.00%0.00Sức mua mạnh12.322K4991.773B9.08797.772989.00Tài chính
078935 GS(1P)
37300.000.40%150.00Mua2.694K4561.169B9.675078.6325.00Năng lượng
078930 GS HOLDINGS
49150.000.10%50.00Bán80.884K4561.169B9.675078.6325.00Năng lượng
000720 HYUNDAI ENG & CONST
40750.000.12%50.00Bán172.697K4532.180B9.534270.567131.00Công nghiệp
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
138000.000.00%0.00Bán2354532.180B9.534270.567131.00Công nghiệp
028300 HLB
97400.00-1.12%-1100.00Bán2.332M4200.243B-1164.4391.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
088980 MKIF
12050.000.42%50.00Sức mua mạnh602.269K4188.532B20.17595.090.00Tài chính
010140 SAMSUNG HVY IND
6940.000.14%10.00Bán1.703M4185.967B-1804.7713974.00Công nghiệp
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
61700.004.22%2500.00Mua5.478K4185.967B-1804.7713974.00Công nghiệp
271560 ORION
105500.000.00%0.00Bán42.388K4170.287B24.664278.14Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
33050.00-0.15%-50.00Bán124.430K4099.524B8.893724.407019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004020 HYUNDAI STEEL
30700.000.82%250.00Bán275.883K3997.191B23.021322.7311263.00Vật liệu cơ bản
029780 SAMSUNG CARD
37950.001.74%650.00Mua62.529K3980.309B11.663197.932387.00Tài chính
097950 CJ CHEILJEDANG
239500.00-0.62%-1500.00Bán24.462K3861.589B2051.79117.465122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
102000.00-0.49%-500.00Bán1.347K3861.589B2051.79117.465122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
128940 HANMIPHARM
320000.00-1.23%-4000.00Bán15.799K3739.700B128.232526.652095.00Chăm sóc sức khỏe
028050 SAMSUNG ENG
19000.000.00%0.00Mua335.713K3724.000B16.431156.196073.00Công nghiệp
004990 LOTTE
34450.00-0.58%-200.00Bán78.122K3685.869B3.2710586.814845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
00499K LOTTE(1P)
51200.00-0.39%-200.00Sức mua mạnh1.514K3685.869B3.2710586.814845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
023530 LOTTE SHOPPING
126000.00-0.79%-1000.00Bán32.024K3590.371B-14305.5226030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
071050 KIH
67000.00-0.89%-600.00Bán173.940K3565.123B6.5210375.3137.00Tài chính
071055 KIH(1P)
41400.00-1.43%-600.00Bán47.831K3565.123B6.5210375.3137.00Tài chính
005830 DB INSURANCE
55800.00-0.18%-100.00Mua124.860K3538.377B8.956247.494684.00Tài chính
047810 KOREA AEROSPACE
35050.00-2.09%-750.00Sức bán mạnh372.590K3489.609B15.672285.113530.00Công nghiệp
005940 NHIS
12250.000.00%0.00Bán769.361K3438.733B9.961230.503036.00Tài chính
005945 NHIS(1P)
9070.00-0.11%-10.00Mua41.299K3438.733B9.961230.503036.00Tài chính
000120 CJ LOGISTICS
151500.000.66%1000.00Bán37.794K3433.258B138.241088.715393.00Công nghiệp
139480 EMART
126500.000.40%500.00Mua82.275K3432.767B21.415885.8830085.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
036460 KOGAS
37950.00-0.65%-250.00Bán85.502K3347.743B8.285037.063505.00Công ty dịch vụ công cộng
241560 DOOSAN BOBCAT
32700.00-0.46%-150.00Mua63.846K3293.185B11.442870.76Công nghiệp
081660 FILA KOREA
51900.00-2.44%-1300.00Bán326.204K3245.219B14.883576.32318.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
012750 S-1
94900.00-0.21%-200.00Bán22.014K3215.354B30.853082.596239.00Công nghệ
016360 SAMSUNG SECU
36200.000.70%250.00Sức mua mạnh160.280K3210.335B10.193526.242226.00Tài chính
011070 LG INNOTEK
130500.001.16%1500.00Sức mua mạnh113.685K3052.721B20.346341.778797.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất