Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
005930 SAMSUNG ELEC
40000.00-1.11%-450.00Bán26.255M256579.480B5.786993.7298557.00Công nghệ
005935 SAMSUNGELEC(1P)
33450.001.06%350.00Sức bán mạnh2.154M256579.480B5.786993.7298557.00Công nghệ
000660 SK HYNIX
65500.00-1.06%-700.00Bán4.062M45280.917B3.0321845.1922139.00Công nghệ
005385 HYUNDAIMTR(1P)
70100.004.16%2800.00Mua109.026K31497.105B11.899963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
77900.005.13%3800.00Mua68.503K31497.105B11.899963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005380 HYUNDAI MTR
118500.000.00%0.00Mua1.094M31497.105B11.899963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
66500.001.99%1300.00Mua3.188K31497.105B11.899963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
068270 CELLTRION
217500.00-3.97%-9000.00Bán1.611M28277.593B85.762663.841074.00Chăm sóc sức khỏe
051915 LGCHEM(1P)
196000.000.77%1500.00Bán13.342K26814.326B16.0721774.8614280.00Vật liệu cơ bản
051910 LG CHEM
355000.001.43%5000.00Mua281.643K26814.326B16.0721774.8614280.00Vật liệu cơ bản
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
410000.003.93%15500.00Mua657.261K26102.093B-1617.862191.00Chăm sóc sức khỏe
015760 KEPCO
32100.000.31%100.00Mua2.884M20542.850B-2969.4845232.00Công ty dịch vụ công cộng
017670 SK TELECOM
280000.00-1.06%-3000.00Mua292.632K19982.392B6.2245496.0129450.00Dịch vụ Viễn thông
005490 POSCO
253500.001.81%4500.00Bán628.412K19920.283B6.4538631.7232287.00Vật liệu cơ bản
03473K SK(1P)
136500.00-0.73%-1000.00Sức bán mạnh2.588K19286.200B8.6431611.514120.00Công nghệ
034730 SK
274500.000.55%1500.00Mua158.152K19286.200B8.6431611.514120.00Công nghệ
051905 LGH&H(1P)
680000.00-0.87%-6000.00Sức bán mạnh2.774K19235.940B29.0239557.664328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051900 LG H&H
1160000.001.05%12000.00Bán57.419K19235.940B29.0239557.664328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
39950.000.00%0.00Bán2.960M18922.300B6.705964.7321405.00Tài chính
105560 KBFINANCIALGROUP
47300.001.07%500.00Bán2.477M18543.735B5.468615.0125320.00Tài chính
012330 HYUNDAI MOBIS
201000.003.88%7500.00Mua592.157K18324.579B13.9713853.198569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035420 NAVER
124000.00-0.40%-500.00Mua972.556K18199.794B25.754834.692397.00Công nghệ
028260 SAMSUNG C&T
110000.001.85%2000.00Mua1.421M17654.170B14.937234.3112083.00Công nghiệp
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
72400.001.26%900.00Mua84117654.170B14.937234.3112083.00Công nghiệp
096770 SK INNOVATION
182500.00-1.08%-2000.00Bán536.264K16044.752B9.8518723.361419.00Năng lượng
096775 SK INNOVATION(1P)
127500.000.39%500.00Bán1.953K16044.752B9.8518723.361419.00Năng lượng
018260 SAMSUNG SDS
203500.003.04%6000.00Mua194.942K15276.662B24.987907.6813705.00Công nghệ
032830 SAMSUNG LIFE
84200.000.60%500.00Bán454.374K15030.409B9.249053.955348.00Tài chính
006405 SAMSUNG SDI(1P)
84900.000.59%500.00Bán6.968K13642.809B20.3710233.799422.00Công nghệ
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
216000.003.60%7500.00Mua656.263K13642.809B20.3710233.799422.00Công nghệ
033780 KT&G
109000.001.87%2000.00Mua446.278K13510.369B12.058881.324102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090435 AMOREPACIFIC(1P)
98700.004.00%3800.00Mua15.896K13002.177B37.415038.825811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090430 AMOREPACIFIC
193500.002.65%5000.00Mua671.015K13002.177B37.415038.825811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000270 KIA MTR
33450.003.40%1100.00Sức mua mạnh1.756M12970.126B11.122909.2451357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003550 LG CORP.
73700.003.37%2400.00Mua546.844K12296.636B7.0110176.20111.00Công nghiệp
003555 LG CORP.(1P)
42500.000.35%150.00Mua3.217K12296.636B7.0110176.20111.00Công nghiệp
010950 S-OIL
109500.000.46%500.00Bán313.790K12271.525B13.108319.792865.00Năng lượng
010955 S-OIL(1P)
79500.00-1.12%-900.00Bán14.293K12271.525B13.108319.792865.00Năng lượng
066575 LGELECTRONICS(1P)
27800.00-0.71%-200.00Bán20.342K12226.478B8.028470.4837835.00Công nghệ
066570 LG ELECTRONICS INC.
68200.000.44%300.00Bán816.888K12226.478B8.028470.4837835.00Công nghệ
000810 SAMSUNG F & M INS
273500.000.74%2000.00Bán175.646K11541.333B13.3520335.435692.00Tài chính
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
176500.00-0.28%-500.00Bán13.867K11541.333B13.3520335.435692.00Tài chính
086790 HANA FINANCIAL GR
37150.000.41%150.00Bán1.809M11108.956B4.707916.99101.00Tài chính
036570 NCSOFT
509000.001.19%6000.00Mua223.965K10548.986B22.7522122.352300.00Công nghệ
091990 CELLTRION HEALTHCARE
72900.00-2.41%-1800.00Sức bán mạnh1.778M10496.149B81.87919.14Chăm sóc sức khỏe
000030 WOORI BANK
15600.000.32%50.00Bán2.548M10469.368B5.552804.0215850.00Tài chính
009540 HHI
143000.002.14%3000.00Sức mua mạnh441.474K9675.056B-13308.7827409.00Công nghiệp
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
273500.002.43%6500.00Bán156.157K9151.537B4.6058042.502741.00Vật liệu cơ bản
251270 NETMARBLE
109000.003.32%3500.00Bán700.939K8992.565B42.602485.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035720 KAKAO
111500.001.36%1500.00Mua494.887K8706.971B140.10811.192474.00Công nghệ
009155 SAMSUNGELECMECH(1P)
46400.00-1.80%-850.00Bán16.291K8141.694B16.126950.0111774.00Công nghệ
009150 SAMSUNG ELEC MECH
109000.00-2.68%-3000.00Bán2.359M8141.694B16.126950.0111774.00Công nghệ
024110 IBK
14650.001.03%150.00Bán1.493M8119.693B5.882466.1912603.00Tài chính
010130 KOR ZINC
453500.002.49%11000.00Sức mua mạnh56.621K7820.851B13.4432921.431396.00Vật liệu cơ bản
032640 LG UPLUS
17700.000.00%0.00Sức mua mạnh3.225M7728.021B14.261241.337693.00Dịch vụ Viễn thông
030200 KT
30350.00-1.46%-450.00Mua1.531M7550.459B13.862221.9623371.00Dịch vụ Viễn thông
035250 KANGWON LAND INC
34250.003.95%1300.00Sức mua mạnh886.372K6680.250B18.731759.243620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
00499K LOTTE(1P)
54300.001.69%900.00Mua1.065K6498.852B5.719689.274845.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004990 LOTTE
55700.000.72%400.00Mua140.385K6498.852B5.719689.274845.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
023530 LOTTE SHOPPING
223000.000.45%1000.00Sức mua mạnh116.226K6276.082B61.973727.8826030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
170000.002.41%4000.00Bán1.324K6235.923B20.952673.527131.00Công nghiệp
000720 HYUNDAI ENG & CONST
57700.003.04%1700.00Mua1.175M6235.923B20.952673.527131.00Công nghiệp
034220 LG DISPLAY
18250.005.19%900.00Mua4.304M6208.103B-884.3553891.00Công nghệ
004020 HYUNDAI STEEL
45400.001.23%550.00Mua492.750K5887.488B15.322927.5511263.00Vật liệu cơ bản
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
397500.000.00%0.00Mua49.656K5812.120B16.5623999.25Công nghiệp
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7000.000.86%60.00Mua3.162M5719.897B8.75792.822989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
3710.000.13%5.00Bán191.841K5719.897B8.75792.822989.00Tài chính
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
4085.00-0.49%-20.00Bán167.751K5719.897B8.75792.822989.00Tài chính
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
128500.000.00%0.00Mua4.990K5616.130B5.9758732.655122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
097950 CJ CHEILJEDANG
351000.000.14%500.00Mua49.270K5616.130B5.9758732.655122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
215600 SILLAJEN
80800.000.87%700.00Mua1.643M5592.344B-897.36Chăm sóc sức khỏe
021240 COWAY
78500.001.68%1300.00Mua530.481K5572.349B16.414743.124781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
018880 HANON SYSTEMS
10350.001.47%150.00Bán1.559M5444.760B20.73493.722136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
128940 HANMIPHARM
486000.002.75%13000.00Sức mua mạnh80.656K5356.578B128.243688.452095.00Chăm sóc sức khỏe
002790 AMORE GROUP
67800.00-0.15%-100.00Mua357.833K5222.084B37.261822.24135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002795 AMOREG(1P)
28850.00-0.69%-200.00Bán8.738K5222.084B37.261822.24135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
161390 HANKOOK TIRE
42200.000.60%250.00Bán494.885K5195.620B9.684334.537019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
139480 EMART
181500.00-1.36%-2500.00Bán174.253K5127.009B12.1215176.6930085.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
086280 HYUNDAI GLOVIS
131500.000.38%500.00Mua153.368K4912.500B9.4913797.511026.00Công nghiệp
078935 GS(1P)
37350.000.13%50.00Mua2.122K4793.407B5.179974.7725.00Năng lượng
078930 GS HOLDINGS
52700.002.13%1100.00Mua340.193K4793.407B5.179974.7725.00Năng lượng
271560 ORION
120000.000.00%0.00Mua197.725K4743.194B34.583471.10Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
008930 HANMI SCIENCE
76900.002.67%2000.00Mua126.935K4657.258B166.49449.8798.00Chăm sóc sức khỏe
036460 KOGAS
52400.00-0.95%-500.00Mua240.348K4636.010B209.04253.063505.00Công ty dịch vụ công cộng
010140 SAMSUNG HVY IND
8110.007.70%580.00Sức mua mạnh12.004M4548.388B-1648.0913974.00Công nghiệp
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
46100.003.36%1500.00Mua1.676K4548.388B-1648.0913974.00Công nghiệp
005830 DB INSURANCE
71300.000.42%300.00Sức mua mạnh274.570K4494.182B8.008880.324684.00Tài chính
035760 CJ ENM
215400.00-0.83%-1800.00Bán186.064K4263.988B9.2523472.00986.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005945 NHIS(1P)
9280.000.43%40.00Mua29.750K3870.376B9.921391.053036.00Tài chính
005940 NHIS
13950.001.09%150.00Mua895.909K3870.376B9.921391.053036.00Tài chính
028050 SAMSUNG ENG
19450.000.78%150.00Mua1.343M3782.800B80.78238.926073.00Công nghiệp
003670 POSCO CHEMTECH
64400.001.58%1000.00Bán947.189K3745.038B28.082257.571324.00Vật liệu cơ bản
000120 CJ LOGISTICS
166500.002.46%4000.00Sức mua mạnh106.902K3707.006B88.901827.825393.00Công nghiệp
029780 SAMSUNG CARD
33750.001.35%450.00Mua222.098K3600.086B10.203264.962387.00Tài chính
012750 S-1
104500.00-0.95%-1000.00Mua116.108K3566.980B25.554128.846239.00Công nghệ
006360 GS E&C
47400.006.88%3050.00Sức mua mạnh925.143K3479.082B9.605261.036454.00Công nghiệp
282330 BGF RETAIL
204000.001.49%3000.00Sức mua mạnh58.112K3472.278BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000215 DAELIMIND(1P)
41450.004.15%1650.00Mua28.472K3462.600B6.4015542.495232.00Công nghiệp
000210 DAELIM IND
104000.004.52%4500.00Mua334.455K3462.600B6.4015542.495232.00Công nghiệp
071055 KIH(1P)
36900.00-0.14%-50.00Bán2.680K3428.003B5.9111000.9837.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất