Vốn hóa thị trường cao nhất Các công ty Hàn Quốc

Thuật ngữ vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị của một công ty khi bạn cộng tất cả cổ phiếu đang lưu hành của công ty và bạn không thể cộng tổng số tiền lớn hơn các tổ chức này. Trong danh sách bên dưới, bạn có thể tìm thấy những người khổng lồ của ngành: Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc, những công ty cao ngất ngưởng về nỗ lực kinh tế - mái nhà vĩ đại của doanh nghiệp, đã đạt được những thành tựu vàng. Đây là Các công ty Hàn Quốc lớn nhất theo vốn hóa thị trường.

Ticker
Vốn hóa
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
005930SAMSUNG ELEC
407.028TKRW62200KRW2.64%1600KRW
Mua
19.769M1.23T9.836164.09KRW113.485KCông nghệ Điện tử
373220LG ENERGY SOLUTION
132.678TKRW587000KRW3.53%20000KRW
Mua
1.55M909.744B235.362409.05KRW9.218KSản xuất Chế tạo
207940SAMSUNG BIOLOGICS
62.989TKRW887000KRW0.23%2000KRW
Mua
69.391K61.55B120.087378.05KRW3.959KCông nghệ Sức khỏe
000660SK HYNIX
57.554TKRW85000KRW1.55%1300KRW
Bán
3.333M283.28B6.2113470.09KRW30.135KCông nghệ Điện tử
051910LG CHEM
52.746TKRW740000KRW3.50%25000KRW
Mua
320.344K237.055B25.0428553.98KRW13.964KCông nghiệp Chế biến
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
47.47TKRW729000KRW1.53%11000KRW
Mua
254.437K185.485B27.9725666.31KRW11.315KCông nghệ Điện tử
005380HYUNDAI MTR
38.729TKRW169000KRW0.00%0KRW
Theo dõi
633.72K107.099B7.0324048.73KRW71.982KKhách hàng Lâu năm
035420NAVER
27.205TKRW187000KRW2.47%4500KRW
Mua
880.333K164.622B29.696224.61KRW4.678KDịch vụ Công nghệ
000270KIA MTR
26.983TKRW68600KRW1.93%1300KRW
Mua
1.971M135.21B5.8411524.01KRW35.501KKhách hàng Lâu năm
068270CELLTRION
24.614TKRW176000KRW−0.28%−500KRW
Bán
308.122K54.229B41.514256.71KRW2.207KCông nghệ Sức khỏe
035720KAKAO
24.212TKRW56400KRW0.89%500KRW
Mua
1.826M102.98B15.933579.50KRW3.472KDịch vụ Thương mại
005490POSCO HOLDINGS
22.262TKRW299500KRW2.04%6000KRW
Mua
917.771K274.872B18.247KKhoáng sản phi năng lượng
028260SAMSUNG C&T
19.938TKRW122000KRW0.83%1000KRW
Mua
321.846K39.265B11.1410858.43KRW8.819KDịch vụ Công nghiệp
105560KBFINANCIALGROUP
19.749TKRW52500KRW1.74%900KRW
Mua
2.567M134.77B4.5111701.40KRW149Tài chính
055550SHINHAN FINANCIAL GR
19.158TKRW38100KRW2.01%750KRW
Sức mua mạnh
1.933M73.656B9030.07KRWTài chính
012330HYUNDAI MOBIS
18.924TKRW213000KRW2.16%4500KRW
Mua
317.729K67.676B7.9326287.90KRW10.835KSản xuất Chế tạo
003670POSCO CHEMICAL
17.236TKRW218500KRW−1.80%−4000KRW
Mua
870.693K190.246B107.132076.97KRW2.019KCông nghiệp Chế biến
066570LG ELECTRONICS INC.
16.043TKRW97600KRW4.05%3800KRW
Mua
1.735M169.296B10.688780.12KRW36.499KKhách hàng Lâu năm
096770SK INNOVATION
14.542TKRW179000KRW2.29%4000KRW
Mua
488.368K87.418B26130.30KRW1.353KNăng lượng Mỏ
003550LG CORP.
13.506TKRW84100KRW−0.71%−600KRW
Mua
1.249M105.082B9.179234.62KRW186Khách hàng Lâu năm
015760KEPCO
13TKRW20700KRW2.22%450KRW
Mua
3.772M78.081B−31707.58KRW48.809KCông ty dịch vụ công cộng
032830SAMSUNG LIFE
12.696TKRW73400KRW3.82%2700KRW
Sức mua mạnh
561.586K41.22B17.913947.29KRW5.25KTài chính
086790HANA FINANCIAL GR
12.566TKRW44550KRW1.83%800KRW
Mua
2.631M117.195B3.5512312.62KRWTài chính
034730SK
12.089TKRW219000KRW1.62%3500KRW
Mua
228.247K49.986B3.4762291.54KRW4.448KTài chính
323410KAKAOBANK
11.94TKRW25050KRW0.00%0KRW
Theo dõi
3.987M99.876B50.56501.64KRW1.022KTài chính
010130KOR ZINC
11.816TKRW630000KRW−0.47%−3000KRW
Mua
100.737K63.464B15.4440998.71KRW1.55KKhoáng sản phi năng lượng
033780KT&G
11.602TKRW99900KRW3.31%3200KRW
Sức mua mạnh
1.062M106.059B9.999678.81KRW4.408KHàng tiêu dùng không lâu bền
247540ECOPROBM
10.798TKRW113800KRW2.99%3300KRW
Sức mua mạnh
1.085M123.498B45.952404.84KRW1.151KSản xuất Chế tạo
017670SK TELECOM
10.762TKRW50000KRW0.40%200KRW
Bán
999.918K49.996B11.184517.82KRW5.339KTruyền thông
011200HYUNDAI MERC MAR
10.686TKRW22300KRW2.06%450KRW
Mua
2.543M56.702B1.9724005.08KRW1.678KVận chuyển
034020DOOSAN ENERBILITY
10.594TKRW16750KRW0.90%150KRW
Mua
3.42M57.284B72.09231.23KRW5.622KSản xuất Chế tạo
259960KRAFTON
10.272TKRW227000KRW3.65%8000KRW
Mua
707.331K160.564B1.616KDịch vụ Công nghệ
051900LG H&H
10.18TKRW656000KRW0.31%2000KRW
Mua
100.633K66.015B22.7128793.90KRW4.469KHàng tiêu dùng không lâu bền
091990CELLTRION HEALTHCARE
10.124TKRW65000KRW0.46%300KRW
Bán
428.438K27.848B42.321530.00KRW145Công nghệ Sức khỏe
329180HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
10.12TKRW118500KRW3.95%4500KRW
Mua
318.817K37.78B−8002.08KRW12.811KSản xuất Chế tạo
010950S-OIL
9.996TKRW87200KRW0.46%400KRW
Bán
348.555K30.394B4.6718587.91KRW3.154KNăng lượng Mỏ
009830HANWHA SOLUTIONS
9.992TKRW51300KRW−1.72%−900KRW
Mua
3.412M175.026B34.261523.55KRW6.759KCông nghệ Điện tử
009150SAMSUNG ELEC MECH
9.97TKRW141000KRW4.83%6500KRW
Mua
900.621K126.988B10.6512625.95KRW11.866KCông nghệ Điện tử
018260SAMSUNG SDS
9.591TKRW127500KRW2.82%3500KRW
Mua
258.976K33.019B10.0012401.34KRW12.019KDịch vụ Công nghệ
036570NCSOFT
9.331TKRW470500KRW3.52%16000KRW
Mua
174.713K82.202B15.6329080.76KRW4.62KDịch vụ Công nghệ
003490KAL
9.312TKRW25450KRW0.99%250KRW
Mua
1.529M38.909B5.115019.77KRW17.992KVận chuyển
316140WOORIFINANCIALGROUP
9.21TKRW13000KRW2.77%350KRW
Mua
6.595M85.734B3.104081.40KRW149Tài chính
030200KT
8.707TKRW37400KRW0.67%250KRW
Sức mua mạnh
776.39K29.037B6.196023.16KRW21.759KTruyền thông
000810SAMSUNG F & M INS
8.585TKRW205500KRW0.49%1000KRW
Sức mua mạnh
124.51K25.587B7.5127231.62KRWTài chính
024110IBK
8.225TKRW11200KRW1.36%150KRW
Sức mua mạnh
2.088M23.387B3.543123.42KRWTài chính
090430AMOREPACIFIC
8.12TKRW130500KRW0.38%500KRW
Mua
443.014K57.813B131.36991.67KRW5.408KHàng tiêu dùng không lâu bền
377300KAKAOPAY
7.192TKRW52900KRW−2.40%−1300KRW
Bán
676.578K35.791B−200.33KRWDịch vụ Thương mại
011070LG INNOTEK
7.076TKRW310500KRW3.85%11500KRW
Mua
507.156K157.472B6.8143880.39KRW12.415KCông nghệ Điện tử
066970L&F
6.985TKRW220100KRW1.43%3100KRW
Mua
302.752K66.636B93.543952.58KRW1.021KCông nghệ Điện tử
086280HYUNDAI GLOVIS
6.469TKRW176500KRW2.32%4000KRW
Mua
101.363K17.891B5.9528980.08KRW1.631KVận chuyển
011170LOTTE CHEMICAL CORP
6.341TKRW183500KRW−0.81%−1500KRW
Mua
124.727K22.887B28.776429.41KRW4.644KCông nghiệp Chế biến
302440SKBS
6.196TKRW82800KRW2.60%2100KRW
Bán
245.775K20.35B22.203639.75KRW1.001KCông nghệ Sức khỏe
352820HYBE
5.955TKRW143000KRW−0.69%−1000KRW
Mua
125.388K17.93B21.726634.67KRWDịch vụ Thương mại
097950CJ CHEILJEDANG
5.949TKRW395000KRW1.41%5500KRW
Bán
60.786K24.01B9.3641624.01KRW8.156KVận chuyển
383220F&F
5.726TKRW151500KRW1.34%2000KRW
Mua
144.883K21.95B14.1110598.38KRWHàng tiêu dùng không lâu bền
326030SKBP
5.717TKRW73600KRW0.82%600KRW
Mua
190.427K14.015B−618.60KRW245Công nghệ Sức khỏe
009540KSOE
5.424TKRW78300KRW2.09%1600KRW
Mua
193.944K15.186B−9051.97KRW649Sản xuất Chế tạo
034220LG DISPLAY
5.188TKRW14450KRW−0.34%−50KRW
Theo dõi
2.138M30.899B−2790.46KRW27.702KCông nghệ Điện tử
402340SKSQUARE
5.181TKRW37450KRW2.18%800KRW
Bán
1.487M55.706B3.5010573.12KRW80Tài chính
032640LG UPLUS
5.143TKRW12100KRW1.26%150KRW
Mua
2.569M31.082B8.611387.67KRW10.187KTruyền thông
035250KANGWON LAND INC
4.987TKRW25050KRW1.83%450KRW
Mua
2.35M58.874B52.28470.53KRW3.858KDịch vụ Khách hàng
028050SAMSUNG ENG
4.812TKRW24550KRW0.00%0KRW
Theo dõi
1.154M28.334B9.972461.75KRW5.265KDịch vụ Công nghiệp
361610SK IE TECHNOLOGY
4.72TKRW65900KRW−0.45%−300KRW
Mua
548.87K36.171B−674.64KRW272Công nghiệp Chế biến
047810KOREA AEROSPACE
4.65TKRW48500KRW1.68%800KRW
Mua
1.993M96.679B35.881329.35KRW5.012KCông nghệ Điện tử
018880HANON SYSTEMS
4.648TKRW8700KRW−0.11%−10KRW
Mua
2.082M18.115B30.57285.83KRW2.24KSản xuất Chế tạo
000720HYUNDAI ENG & CONST
4.586TKRW41000KRW0.99%400KRW
Mua
526.327K21.579B6.835943.71KRW6.324KDịch vụ Công nghiệp
271560ORION
4.585TKRW117500KRW1.29%1500KRW
Mua
266.088K31.265B15.117677.75KRW1.407KHàng tiêu dùng không lâu bền
267250HD HYUNDAI
4.579TKRW64500KRW−0.46%−300KRW
Mua
205.028K13.224B4.0715921.14KRWSản xuất Chế tạo
088980MKIF
4.555TKRW11300KRW0.44%50KRW
Mua
390.34K4.411B15.12744.24KRWTài chính
010140SAMSUNG HVY IND
4.435TKRW5210KRW0.97%50KRW
Bán
3.548M18.486B−798.50KRW9.279KSản xuất Chế tạo
000060MERITZ INSURANCE
4.421TKRW46000KRW5.26%2300KRW
Sức mua mạnh
545.363K25.087B5.048662.73KRW2.811KTài chính
004020HYUNDAI STEEL
4.413TKRW33900KRW1.04%350KRW
Mua
480.29K16.282B2.7112389.13KRW11.495KKhoáng sản phi năng lượng
138040MERITZ FINANCIAL
4.389TKRW37750KRW3.14%1150KRW
Mua
4.381M165.395B4.398511.80KRW20Tài chính
078930GS HOLDINGS
4.388TKRW48600KRW4.40%2050KRW
Sức mua mạnh
311.509K15.139B1.9823457.97KRW61Sản xuất Chế tạo
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
4.154TKRW34000KRW−0.15%−50KRW
Bán
637.482K21.674B5.715960.82KRW6.742KKhách hàng Lâu năm
241560DOOSAN BOBCAT
4.145TKRW35550KRW−14.03%−5800KRW
Bán
8.329M296.104B8.564832.97KRW97Sản xuất Chế tạo
251270NETMARBLE
4.031TKRW48950KRW−0.51%−250KRW
Bán
388.998K19.041B−3644.20KRW822Dịch vụ Công nghệ
021240COWAY
4.027TKRW57600KRW3.78%2100KRW
Mua
690.512K39.773B8.586465.61KRW6.587KKhách hàng Lâu năm
011790SKC
3.915TKRW112000KRW2.28%2500KRW
Mua
175.407K19.646B40.422715.25KRWCông nghiệp Chế biến
000100YUHAN
3.913TKRW58400KRW1.74%1000KRW
Mua
278.389K16.258B52.451037.25KRW1.878KCông nghệ Sức khỏe
028300HLB
3.781TKRW32550KRW0.15%50KRW
Bán
1.026M33.385B−910.58KRW87Công nghệ Sức khỏe
012450HANWHA AEROSPACE
3.712TKRW72600KRW−1.09%−800KRW
Mua
708.96K51.47B20.103651.68KRW1.953KCông nghệ Điện tử
005830DB INSURANCE
3.681TKRW62100KRW1.31%800KRW
Sức mua mạnh
211.415K13.129B3.7416406.12KRW4.66KTài chính
006800MIRAE ASSET SEC
3.632TKRW6650KRW0.30%20KRW
Mua
1.028M6.834B4.251558.38KRW3.809KTài chính
011780KUMHO PETRO CHEM
3.57TKRW149500KRW−0.66%−1000KRW
Sức mua mạnh
89.186K13.333B3.5642299.62KRW1.401KCông nghiệp Chế biến
293490KAKAO GAMES
3.495TKRW43500KRW2.23%950KRW
Mua
403.116K17.536B6.956905.78KRWDịch vụ Công nghệ
282330BGF RETAIL
3.438TKRW205500KRW3.27%6500KRW
Sức mua mạnh
215.574K44.3B18.2510901.19KRW2.778KBán Lẻ
137310SD BIOSENSOR
3.414TKRW32900KRW−0.15%−50KRW
Theo dõi
351.532K11.565B2.4413509.30KRW422Công nghệ Điện tử
064350HYUNDAI ROTEM
3.383TKRW31850KRW2.74%850KRW
Mua
4.866M154.985B30.861004.67KRW3.444KSản xuất Chế tạo
029780SAMSUNG CARD
3.377TKRW32300KRW2.05%650KRW
Sức mua mạnh
98.764K3.19B5.765490.43KRW2.023KTài chính
010620HYUNDAI MIPO DOCK
3.369TKRW86500KRW2.25%1900KRW
Bán
2.74M237.05B125.34674.96KRW3.024KSản xuất Chế tạo
086520ECOPRO
3.36TKRW140000KRW3.47%4700KRW
Sức mua mạnh
830.617K116.286B−6846.24KRW73Công nghiệp Chế biến
005940NHIS
3.319TKRW9630KRW1.48%140KRW
Sức mua mạnh
737.982K7.107B7.361289.58KRW3.061KTài chính
071050KIH
3.285TKRW57700KRW0.87%500KRW
Mua
239.193K13.801B3.8015052.27KRWTài chính
112610CSWIND
3.239TKRW76500KRW−0.39%−300KRW
Mua
279.621K21.391B254.30302.01KRW96Sản xuất Chế tạo
016360SAMSUNG SECU
3.139TKRW35200KRW0.14%50KRW
Mua
379.665K13.364B5.656222.63KRWTài chính
128940HANMIPHARM
3.135TKRW261500KRW1.95%5000KRW
Mua
28.864K7.548B38.786613.99KRW2.269KCông nghệ Sức khỏe
008560MERITZ SECU
3.133TKRW5840KRW3.55%200KRW
Sức mua mạnh
3.844M22.449B4.271389.69KRW1.501KTài chính
307950HYUNDAIAUTOEVER
3.058TKRW111000KRW−0.45%−500KRW
Bán
23.729K2.634B34.023277.06KRW3.613KDịch vụ Thương mại
007070GS RETAIL
3.014TKRW29800KRW1.02%300KRW
Sức mua mạnh
200.413K5.972B33.38883.79KRW7.848KBán Lẻ