Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
005935 SAMSUNGELEC(1P)
36850.00-3.03%-1150.00Mua989.865K288382.830B6.586993.7298557.00Công nghệ
005930 SAMSUNG ELEC
46050.00-3.05%-1450.00Mua10.555M288382.830B6.586993.7298557.00Công nghệ
000660 SK HYNIX
73800.00-4.65%-3600.00Mua4.155M50479.334B3.3821845.1922139.00Công nghệ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
80000.00-2.68%-2200.00Bán73.668K32161.600B12.149963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
69700.00-0.71%-500.00Bán1.611K32161.600B12.149963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005380 HYUNDAI MTR
121000.00-0.41%-500.00Bán446.732K32161.600B12.149963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005385 HYUNDAIMTR(1P)
72300.00-3.34%-2500.00Bán40.696K32161.600B12.149963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
051915 LGCHEM(1P)
209500.000.00%0.00Mua9.637K29112.698B17.4521774.8614280.00Vật liệu cơ bản
051910 LG CHEM
380000.000.00%0.00Mua176.600K29112.698B17.4521774.8614280.00Vật liệu cơ bản
068270 CELLTRION
209500.00-0.24%-500.00Bán501.246K26677.298B80.912611.611074.00Chăm sóc sức khỏe
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
380000.00-0.52%-2000.00Bán69.391K25142.700B-1617.862191.00Chăm sóc sức khỏe
015760 KEPCO
33500.00-0.89%-300.00Mua940.571K21505.797B-2969.4845232.00Công ty dịch vụ công cộng
005490 POSCO
265500.00-0.38%-1000.00Bán153.842K21240.301B6.8738631.7232287.00Vật liệu cơ bản
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
43700.00-1.24%-550.00Sức mua mạnh701.897K20698.488B7.335964.7321405.00Tài chính
051900 LG H&H
1224000.00-0.73%-9000.00Mua21.125K20509.400B30.9439557.664328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051905 LGH&H(1P)
697000.00-1.13%-8000.00Bán1.526K20509.400B30.9439557.664328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
012330 HYUNDAI MOBIS
214000.00-1.83%-4000.00Mua177.426K20265.944B15.4513853.198569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03473K SK(1P)
142500.001.42%2000.00Sức mua mạnh3.354K19781.560B8.8631611.514120.00Công nghệ
034730 SK
280000.000.90%2500.00Mua261.881K19781.560B8.8631611.514120.00Công nghệ
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
72400.000.00%0.00Bán1.031K19132.127B16.037234.7512083.00Công nghiệp
028260 SAMSUNG C&T
116000.00-1.28%-1500.00Mua247.184K19132.127B16.037234.7512083.00Công nghiệp
035420 NAVER
127500.000.00%0.00Bán420.100K18638.344B26.374834.692397.00Công nghệ
105560 KBFINANCIALGROUP
46000.00-0.43%-200.00Bán909.327K18226.749B5.368615.0125320.00Tài chính
017670 SK TELECOM
255000.00-1.92%-5000.00Sức bán mạnh355.512K18005.335B5.6045496.0129450.00Dịch vụ Viễn thông
018260 SAMSUNG SDS
228000.00-0.22%-500.00Mua81.383K17635.842B28.837907.6813705.00Công nghệ
032830 SAMSUNG LIFE
90200.00-0.66%-600.00Mua202.096K16197.645B9.969053.955348.00Tài chính
096770 SK INNOVATION
182000.00-0.82%-1500.00Bán153.251K15827.344B9.7218723.361419.00Năng lượng
096775 SK INNOVATION(1P)
121000.00-1.63%-2000.00Bán4.712K15827.344B9.7218723.361419.00Năng lượng
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
236000.00-1.87%-4500.00Mua310.496K15442.220B23.0610233.799422.00Công nghệ
006405 SAMSUNG SDI(1P)
95100.00-0.63%-600.00Mua1.092K15442.220B23.0610233.799422.00Công nghệ
000270 KIA MTR
35900.00-1.64%-600.00Mua441.673K14393.433B12.342909.2451357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003555 LG CORP.(1P)
43900.00-0.23%-100.00Mua2.101K13055.475B7.4410176.20111.00Công nghiệp
003550 LG CORP.
75700.00-2.32%-1800.00Mua145.432K13055.475B7.4410176.20111.00Công nghiệp
066570 LG ELECTRONICS INC.
72000.00-0.41%-300.00Mua598.738K12964.748B8.508470.4837835.00Công nghệ
066575 LGELECTRONICS(1P)
28900.000.00%0.00Mua25.612K12964.748B8.508470.4837835.00Công nghệ
033780 KT&G
99300.00-0.20%-200.00Bán209.194K12538.127B11.188881.324102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090430 AMOREPACIFIC
179500.004.06%7000.00Bán297.249K12381.383B35.625038.825811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090435 AMOREPACIFIC(1P)
100500.002.76%2700.00Mua9.435K12381.383B35.625038.825811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000810 SAMSUNG F & M INS
289500.00-3.82%-11500.00Mua55.887K12306.505B14.2420335.435692.00Tài chính
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
179500.000.00%0.00Mua7.561K12306.505B14.2420335.435692.00Tài chính
086790 HANA FINANCIAL GR
39700.00-1.98%-800.00Mua889.968K11919.610B5.047916.99101.00Tài chính
010950 S-OIL
105500.000.48%500.00Mua184.990K11877.485B12.688319.792865.00Năng lượng
010955 S-OIL(1P)
69200.000.00%0.00Bán9.315K11877.485B12.688319.792865.00Năng lượng
091990 CELLTRION HEALTHCARE
72400.00-0.69%-500.00Bán603.662K10374.477B80.94901.12Chăm sóc sức khỏe
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
296500.00-1.82%-5500.00Mua100.948K10162.661B5.1158042.502741.00Vật liệu cơ bản
251270 NETMARBLE
119000.00-4.03%-5000.00Mua221.942K10143.598B48.052485.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036570 NCSOFT
445500.00-0.56%-2500.00Bán140.722K9343.088B20.1522122.352300.00Công nghệ
009540 HHI
126000.001.20%1500.00Bán306.372K8910.119B-13308.7827409.00Công nghiệp
035720 KAKAO
101500.001.00%1000.00Mua653.634K8034.159B129.28811.192474.00Công nghệ
009150 SAMSUNG ELEC MECH
110500.00-3.07%-3500.00Mua1.487M8032.653B15.906950.0111774.00Công nghệ
009155 SAMSUNGELECMECH(1P)
45050.00-0.99%-450.00Mua11.013K8032.653B15.906950.0111774.00Công nghệ
024110 IBK
14000.00-0.71%-100.00Bán712.796K7839.704B5.682466.1912603.00Tài chính
010130 KOR ZINC
433000.00-0.57%-2500.00Mua22.775K7652.946B13.1532921.431396.00Vật liệu cơ bản
030200 KT
28550.000.00%0.00Bán513.796K6998.883B12.852221.9623371.00Dịch vụ Viễn thông
000720 HYUNDAI ENG & CONST
62500.000.16%100.00Mua431.320K6959.735B23.382673.527131.00Công nghiệp
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
207000.001.97%4000.00Mua2.917K6959.735B23.382673.527131.00Công nghiệp
034220 LG DISPLAY
19350.00-0.26%-50.00Mua1.250M6923.734B-884.3553891.00Công nghệ
018880 HANON SYSTEMS
12300.00-1.99%-250.00Mua614.594K6565.740B25.00493.722136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032640 LG UPLUS
15000.000.33%50.00Bán2.380M6549.170B12.081241.337693.00Dịch vụ Viễn thông
035250 KANGWON LAND INC
32050.00-7.24%-2500.00Bán2.771M6497.785B18.221759.243620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004020 HYUNDAI STEEL
49300.00-2.38%-1200.00Bán276.319K6471.643B16.842927.5511263.00Vật liệu cơ bản
021240 COWAY
88600.002.43%2100.00Mua282.682K6395.209B18.844743.124781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004990 LOTTE
52100.00-1.33%-700.00Mua134.064K5517.227B5.389689.274845.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
00499K LOTTE(1P)
52100.00-0.95%-500.00Bán8135517.227B5.389689.274845.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
129500.001.17%1500.00Mua7.079K5391.805B5.7358732.655122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
097950 CJ CHEILJEDANG
336500.00-0.88%-3000.00Bán31.378K5391.805B5.7358732.655122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
023530 LOTTE SHOPPING
190000.00-1.81%-3500.00Bán102.656K5371.422B53.033727.8826030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
128940 HANMIPHARM
460000.00-1.60%-7500.00Mua22.223K5312.983B127.213616.122095.00Chăm sóc sức khỏe
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
49200.000.82%400.00Mua1.902K5291.351B-1648.0913974.00Công nghiệp
010140 SAMSUNG HVY IND
8760.001.74%150.00Sức mua mạnh4.242M5291.351B-1648.0913974.00Công nghiệp
215600 SILLAJEN
74200.003.92%2800.00Mua3.251M5220.944B-897.36Chăm sóc sức khỏe
086280 HYUNDAI GLOVIS
138000.00-1.78%-2500.00Mua65.124K5175.000B10.0013797.511026.00Công nghiệp
161390 HANKOOK TIRE
41150.00-1.08%-450.00Bán257.627K5096.538B9.494334.537019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
4110.00-0.72%-30.00Theo dõi7.873K5096.072B9.33792.822989.00Tài chính
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7400.00-2.12%-160.00Theo dõi1.413M5096.072B9.33792.822989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
3675.00-0.94%-35.00Bán428.807K5096.072B9.33792.822989.00Tài chính
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
345000.00-1.57%-5500.00Bán39.384K5044.482B14.3823999.25Công nghiệp
078930 GS HOLDINGS
53800.00-0.19%-100.00Sức mua mạnh128.772K4997.778B5.399974.7725.00Năng lượng
078935 GS(1P)
36550.00-0.14%-50.00Mua3.046K4997.778B5.399974.7725.00Năng lượng
002790 AMORE GROUP
64800.001.57%1000.00Bán152.472K4983.667B35.561822.24135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002795 AMOREG(1P)
28600.001.24%350.00Mua7.514K4983.667B35.561822.24135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
139480 EMART
177000.00-2.75%-5000.00Bán143.215K4931.960B11.6615176.6930085.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
008930 HANMI SCIENCE
77000.00-1.91%-1500.00Mua37.836K4883.592B174.58441.0598.00Chăm sóc sức khỏe
036460 KOGAS
54300.00-0.73%-400.00Mua86.270K4758.702B214.57253.063505.00Công ty dịch vụ công cộng
084990 VIROMED
284700.001.68%4700.00Mua120.129K4542.747B-977.0472.00Chăm sóc sức khỏe
005830 DB INSURANCE
71100.00-1.80%-1300.00Mua105.290K4500.512B8.018880.324684.00Tài chính
271560 ORION
112500.00-3.02%-3500.00Bán117.050K4446.989B32.423471.10Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
035760 CJ ENM
221500.002.36%5100.00Mua157.293K4348.404B9.4423472.00986.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000120 CJ LOGISTICS
179000.00-0.83%-1500.00Mua37.137K4083.410B97.931827.825393.00Công nghiệp
003670 POSCO CHEMTECH
68900.00-0.58%-400.00Mua553.697K4069.923B30.522257.571324.00Vật liệu cơ bản
005940 NHIS
13200.00-1.49%-200.00Bán514.386K3702.099B9.491391.053036.00Tài chính
005945 NHIS(1P)
8670.00-0.46%-40.00Bán24.331K3702.099B9.491391.053036.00Tài chính
006360 GS E&C
46350.00-1.38%-650.00Mua294.422K3648.565B10.035261.036454.00Công nghiệp
029780 SAMSUNG CARD
33600.00-2.33%-800.00Bán59.871K3632.519B10.293264.962387.00Tài chính
003410 SSANGYONG CEMENT
6930.00-0.29%-20.00Mua716.872K3491.741B16.88410.50996.00Vật liệu cơ bản
003415 SSANGYONGCEMENT(1P)
6640.000.30%20.00Mua191.780K3491.741B16.88410.50996.00Vật liệu cơ bản
088980 MKIF
10000.00-0.50%-50.00Mua554.106K3490.443B17.50571.300.00Tài chính
012750 S-1
102500.00-1.44%-1500.00Bán55.847K3465.549B24.834128.846239.00Công nghệ
009830 HANWHA CHEM
21200.00-2.97%-650.00Bán1.060M3457.941B7.342887.382417.00Vật liệu cơ bản
009835 HANWHACHEM(1P)
12000.00-0.83%-100.00Bán3.299K3457.941B7.342887.382417.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất