Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
005930 SAMSUNG ELEC
60000.00-0.33%-200.00Mua14.592M408919.000B3165.27Công nghệ Điện tử
005935 SAMSUNGELEC(1P)
50900.00-0.39%-200.00Mua1.875M347105.000B3165.27Công nghệ Điện tử
000660 SK HYNIX
104000.000.48%500.00Mua3.094M70794.200B34.992958.10Công nghệ Điện tử
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
65400.00-3.25%-2200.00Theo dõi1.729K40840.600B-1844.20Sản xuất Chế tạo
005380 HYUNDAI MTR
130000.00-1.14%-1500.00Mua711.854K34588.300B11293.03Khách hàng Lâu năm
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
498500.00-1.29%-6500.00Mua261.309K33413.300B3066.64Công nghệ Sức khỏe
051910 LG CHEM
419000.003.71%15000.00Mua482.321K30951.400B103.314089.31Công nghiệp Chế biến
035420 NAVER
190000.000.26%500.00Mua427.906K27562.300B2676.06Dịch vụ Công nghệ
051900 LG H&H
1372000.00-2.70%-38000.00Mua58.831K23626.000B46056.30Hàng tiêu dùng không lâu bền
068270 CELLTRION
179000.00-1.38%-2500.00Sức mua mạnh752.458K23078.800B2226.37Công nghệ Sức khỏe
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
343500.002.84%9500.00Mua527.963K22335.500B62.205369.45Công nghệ Điện tử
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
82400.00-1.67%-1400.00Bán60.731K22041.800B11293.03Khách hàng Lâu năm
012330 HYUNDAI MOBIS
231000.00-1.91%-4500.00Bán183.854K22004.500B9.7224233.30Sản xuất Chế tạo
005385 HYUNDAIMTR(1P)
73600.00-1.21%-900.00Bán33.962K19595.600B11293.03Khách hàng Lâu năm
028260 SAMSUNG C&T
115500.00-1.70%-2000.00Mua286.186K19379.500B14.008392.209374.00Dịch vụ Công nghiệp
001745 SKNETWORKS(1P)
80000.00-0.25%-200.00Mua1.123K19300.800B-487.38Dịch vụ Phân phối
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
72000.00-1.50%-1100.00Bán3.457K19227.400B11293.03Khách hàng Lâu năm
005490 POSCO
215500.00-0.46%-1000.00Sức bán mạnh203.605K17345.000B22850.16Khoáng sản phi năng lượng
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
36200.00-0.96%-350.00Bán1.264M17125.500B7015.75Tài chính
015760 KEPCO
26000.000.39%100.00Bán2.065M16626.900B-2818.2546377.00Công ty dịch vụ công cộng
000270 KIA MTR
40550.00-1.82%-750.00Bán1.145M16558.400B4545.71Khách hàng Lâu năm
105560 KBFINANCIALGROUP
42200.000.96%400.00Bán1.472M16190.400B8370.24Tài chính
017670 SK TELECOM
222000.00-1.33%-3000.00Sức bán mạnh195.680K16170.700B18.6612060.33Truyền thông
051915 LGCHEM(1P)
214000.002.39%5000.00Mua56.054K16012.000B53.444089.31Công nghiệp Chế biến
035720 KAKAO
190500.000.26%500.00Mua546.243K15621.300B-3818.31Dịch vụ Công nghệ
018260 SAMSUNG SDS
195500.00-1.76%-3500.00Sức bán mạnh83.098K15392.700B9519.93Dịch vụ Công nghệ
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
86600.00-2.91%-2600.00Mua19.372K14711.900B10.638392.209374.00Dịch vụ Công nghiệp
051905 LGH&H(1P)
847000.00-1.97%-17000.00Mua4.874K14477.200B46056.30Hàng tiêu dùng không lâu bền
036570 NCSOFT
676000.00-1.60%-11000.00Mua110.032K14157.300B17277.65Khách hàng Lâu năm
003550 LG CORP.
76000.00-1.43%-1100.00Mua317.057K13552.000B12.426205.54Khách hàng Lâu năm
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
116000.00-0.85%-1000.00Sức bán mạnh31613040.200B31.613701.79Dịch vụ Công nghiệp
090430 AMOREPACIFIC
183500.00-2.39%-4500.00Bán418.578K12878.200B56.843307.52Hàng tiêu dùng không lâu bền
034730 SK
216500.00-3.13%-7000.00Sức bán mạnh158.477K12476.700B27036.36Dịch vụ Công nghệ
03473K SK(1P)
170000.00-1.16%-2000.00Bán9.034K12476.700B27036.36Dịch vụ Công nghệ
066570 LG ELECTRONICS INC.
67200.00-2.33%-1600.00Bán677.086K12388.600B67.681016.48Khách hàng Lâu năm
096770 SK INNOVATION
133000.00-1.48%-2000.00Bán436.883K11908.600B-59.34Năng lượng Mỏ
032830 SAMSUNG LIFE
66000.000.00%0.00Bán250.253K11851.900B5442.47Tài chính
033780 KT&G
86300.00-1.93%-1700.00Sức bán mạnh495.634K11111.300B8106.26Hàng tiêu dùng không lâu bền
009150 SAMSUNG ELEC MECH
145500.00-0.34%-500.00Mua566.377K11029.900B72.372017.36Công nghệ Điện tử
006405 SAMSUNG SDI(1P)
168000.002.13%3500.00Sức mua mạnh45.247K11000.500B30.645369.45Công nghệ Điện tử
091990 CELLTRION HEALTHCARE
66800.000.00%0.00Mua1.710M9982.600B-291.07Công nghệ Sức khỏe
086790 HANA FINANCIAL GR
32900.00-0.45%-150.00Bán875.747K9636.230B7951.42Tài chính
010950 S-OIL
76100.00-0.91%-700.00Bán252.717K8941.120B742.35Năng lượng Mỏ
003555 LG CORP.(1P)
49600.00-0.60%-300.00Mua3.978K8770.980B8.046205.54Khách hàng Lâu năm
000810 SAMSUNG F & M INS
205000.000.49%1000.00Bán233.276K8671.930B11.4117886.745833.00Tài chính
009540 KSOE
115000.00-0.43%-500.00Bán127.180K8167.540B3013.13Sản xuất Chế tạo
010130 KOR ZINC
448000.00-2.82%-13000.00Mua64.515K8147.820B35613.19Khoáng sản phi năng lượng
096775 SK INNOVATION(1P)
86300.00-1.48%-1300.00Bán11.448K7727.340B-59.34Năng lượng Mỏ
251270 NETMARBLE
93100.00-1.27%-1200.00Bán209.242K7713.610B1891.42Dịch vụ Công nghệ
316140 WOORIFINANCIALGROUP
9950.00-1.00%-100.00Bán2.027M7258.790B2796.05Tài chính
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
204000.00-1.45%-3000.00Bán146.792K7095.010B20903.49Công nghiệp Chế biến
032640 LG UPLUS
14500.000.00%0.00Mua1.480M6330.860B1005.11Truyền thông
030200 KT
24850.00-0.60%-150.00Bán522.070K6131.040B10.422400.10Truyền thông
090435 AMOREPACIFIC(1P)
85000.00-3.19%-2800.00Bán8.968K6014.390B26.553307.52Hàng tiêu dùng không lâu bền
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
140500.00-0.35%-500.00Bán11.945K5993.840B7.8817886.745833.00Tài chính
002790 AMORE GROUP
68500.00-2.84%-2000.00Sức bán mạnh111.358K5856.650B3153.81Hàng tiêu dùng không lâu bền
018880 HANON SYSTEMS
11000.000.46%50.00Mua1.111M5845.110B596.74Sản xuất Chế tạo
024110 IBK
10000.00-0.99%-100.00Bán1.213M5829.290B2822.45Tài chính
034220 LG DISPLAY
15400.00-1.91%-300.00Bán2.071M5617.710B-7908.28Công nghệ Điện tử
021240 COWAY CO LTD
75100.001.90%1400.00Bán521.892K5322.490B13.925304.874927.00Khách hàng Lâu năm
035250 KANGWON LAND INC
25800.00-1.71%-450.00Sức bán mạnh430.445K5321.890B17.681485.105194.00Dịch vụ Khách hàng
003415 SSANGYONGCEMENT(1P)
10000.00-4.76%-500.00Bán5.366K5306.730B260.30Khoáng sản phi năng lượng
086280 HYUNDAI GLOVIS
137000.00-3.18%-4500.00Sức bán mạnh96.206K5306.250B13399.13Vận chuyển
010955 S-OIL(1P)
44450.00-0.89%-400.00Bán3.455K5221.470B742.35Năng lượng Mỏ
066575 LGELECTRONICS(1P)
26650.00-1.84%-500.00Bán45.968K4888.800B26.711016.48Khách hàng Lâu năm
009155 SAMSUNGELECMECH(1P)
63800.00-1.24%-800.00Mua42.800K4880.350B32.022017.36Công nghệ Điện tử
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
6850.00-1.01%-70.00Sức bán mạnh1.328M4771.140B8.68797.444557.00Tài chính
097950 CJ CHEILJEDANG
273500.00-0.36%-1000.00Mua37.609K4398.370B9392.64Hàng tiêu dùng không lâu bền
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
294500.000.00%0.00Bán30.241K4306.080B24.4812028.23Sản xuất Chế tạo
028300 HLB
97300.00-2.70%-2700.00Bán984.282K4299.130B-1163.11Sản xuất Chế tạo
00499K LOTTE(1P)
60800.001.33%800.00Bán96.067K4290.760B11.645152.78176.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
078930 GS HOLDINGS
45150.00-0.33%-150.00Bán124.948K4288.790B5710.16Sản xuất Chế tạo
271560 ORION
102500.00-5.09%-5500.00Bán161.730K4269.110B5573.81Hàng tiêu dùng không lâu bền
000720 HYUNDAI ENG & CONST
37550.00-1.57%-600.00Sức bán mạnh488.935K4252.000B10.313701.79Dịch vụ Công nghiệp
008355 NAMSUNALUM(1P)
35550.00-3.53%-1300.00Bán30.798K4071.440B137.13268.73632.00Sản xuất Chế tạo
18064K HANJINKAL(1P)
65900.00-2.08%-1400.00Bán89.264K4017.860B-4284.58Vận chuyển
088980 MKIF
11500.000.00%0.00Bán328.943K4014.010B16.17711.34Tài chính
071050 KIH
67700.00-0.88%-600.00Bán138.998K3988.500B13126.20Tài chính
010140 SAMSUNG HVY IND
6540.00-0.61%-40.00Sức bán mạnh1.850M3975.310B-1844.20Sản xuất Chế tạo
029780 SAMSUNG CARD
35150.00-1.68%-600.00Sức bán mạnh80.078K3814.910B3179.57Tài chính
003670 POSCO CHEMICAL
61900.000.49%300.00Mua647.024K3756.870B31.331966.01Khoáng sản phi năng lượng
004020 HYUNDAI STEEL
27650.00-2.30%-650.00Sức bán mạnh509.601K3714.970B193.45146.29Khoáng sản phi năng lượng
008770 HTL SHILLA
90900.00-3.40%-3200.00Bán787.736K3562.020B4422.36Dịch vụ Khách hàng
011070 LG INNOTEK
147000.00-1.67%-2500.00Bán212.375K3537.840B4322.98Công nghệ Điện tử
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
27600.00-0.90%-250.00Bán267.099K3449.300B3329.04Khách hàng Lâu năm
128940 HANMIPHARM
281000.00-1.75%-5000.00Sức bán mạnh41.991K3366.710B5411.36Công nghệ Sức khỏe
005940 NHIS
10850.00-2.25%-250.00Bán887.357K3325.380B1589.71Tài chính
078935 GS(1P)
34450.00-0.43%-150.00Bán3.076K3275.760B5710.16Sản xuất Chế tạo
009275 SHINWON(1P)
41350.00-0.12%-50.00Bán6343223.010B365.73113.20622.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
016360 SAMSUNG SECU
35700.00-0.14%-50.00Bán238.728K3192.470B9.403802.892293.00Tài chính
023530 LOTTE SHOPPING
107000.00-4.46%-5000.00Bán193.999K3166.320B-32677.29Bán Lẻ
028050 SAMSUNG ENG
15800.000.00%0.00Bán853.602K3096.800B1508.06Dịch vụ Công nghiệp
009830 HANWHA SOLUTIONS
19750.004.77%900.00Sức mua mạnh2.916M3065.060B-89.952521.00Công nghiệp Chế biến
000210 DAELIM IND
77800.00-1.89%-1500.00Bán134.218K3060.980B17613.09Dịch vụ Công nghiệp
241560 DOOSAN BOBCAT
29050.00-3.97%-1200.00Sức bán mạnh278.177K3032.530B10.832793.0283.00Sản xuất Chế tạo
180640 HANJINKAL
49450.00-0.30%-150.00Mua2.573M2961.160B-4284.58Vận chuyển
007070 GS RETAIL
37450.00-2.60%-1000.00Sức bán mạnh124.460K2960.650B1729.43Bán Lẻ
012510 DOUZONE BIZON
98900.00-2.56%-2600.00Mua177.768K2948.840B1712.30Sản xuất Chế tạo
012750 S-1
86200.00-1.03%-900.00Bán56.231K2944.870B4239.27Dịch vụ Thương mại
139480 EMART
104500.00-2.79%-3000.00Bán235.989K2928.750B8122.01Bán Lẻ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất