Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
005930 SAMSUNG ELEC
43800.00-0.45%-200.00Bán7.430M298877.450B6.586691.2698557.00Công nghệ
005935 SAMSUNGELEC(1P)
35250.00-1.54%-550.00Bán841.475K298877.450B6.586691.2698557.00Công nghệ
000660 SK HYNIX
70300.00-2.90%-2100.00Bán3.726M51114.530B3.7219440.7422139.00Công nghệ
068270 CELLTRION
261500.00-4.74%-13000.00Sức bán mạnh948.680K34253.662B87.523161.501074.00Chăm sóc sức khỏe
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
465000.00-2.00%-9500.00Bán124.410K31395.292B-1641.402107.00Chăm sóc sức khỏe
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
73600.00-2.26%-1700.00Bán127.930K30043.116B9.5312123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005385 HYUNDAIMTR(1P)
67200.00-3.03%-2100.00Bán43.218K30043.116B9.5312123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
67100.00-1.47%-1000.00Bán6.138K30043.116B9.5312123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005380 HYUNDAI MTR
113500.00-1.73%-2000.00Bán697.689K30043.116B9.5312123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
051915 LGCHEM(1P)
185000.000.27%500.00Bán9.108K24171.200B13.1024092.4914280.00Vật liệu cơ bản
051910 LG CHEM
324500.002.85%9000.00Bán233.988K24171.200B13.1024092.4914280.00Vật liệu cơ bản
005490 POSCO
265500.000.19%500.00Bán200.119K21200.231B7.2336672.6332287.00Vật liệu cơ bản
105560 KBFINANCIALGROUP
52500.000.19%100.00Bán839.262K20762.644B6.238447.6825320.00Tài chính
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
43550.000.69%300.00Bán804.097K20509.132B7.315919.4421405.00Tài chính
028260 SAMSUNG C&T
115500.00-1.28%-1500.00Bán236.264K19125.350B18.026494.0312083.00Công nghiệp
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
74900.00-1.06%-800.00Sức bán mạnh2.466K19125.350B18.026494.0312083.00Công nghiệp
034730 SK
265000.00-2.03%-5500.00Bán79.943K19115.120B8.7530929.124120.00Công nghệ
03473K SK(1P)
141000.00-3.42%-5000.00Bán1.605K19115.120B8.7530929.124120.00Công nghệ
017670 SK TELECOM
268500.00-0.56%-1500.00Bán152.987K19064.473B6.4042212.3329450.00Dịch vụ Viễn thông
096770 SK INNOVATION
215000.001.65%3500.00Mua212.431K18734.886B10.1520841.301419.00Năng lượng
096775 SK INNOVATION(1P)
134000.000.75%1000.00Mua5.367K18734.886B10.1520841.301419.00Năng lượng
051900 LG H&H
1077000.00-3.15%-35000.00Bán38.099K18632.722B28.9638396.504328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051905 LGH&H(1P)
696000.000.14%1000.00Bán3.092K18632.722B28.9638396.504328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
012330 HYUNDAI MOBIS
190500.00-2.56%-5000.00Bán304.782K18513.980B13.7614205.168569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032830 SAMSUNG LIFE
90600.000.33%300.00Bán121.235K16215.603B9.749273.765348.00Tài chính
006405 SAMSUNG SDI(1P)
95800.00-2.44%-2400.00Bán8.057K15965.686B26.529199.789422.00Công nghệ
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
243500.00-0.20%-500.00Mua283.646K15965.686B26.529199.789422.00Công nghệ
018260 SAMSUNG SDS
202000.00-1.94%-4000.00Bán99.487K15934.138B25.767996.5813705.00Công nghệ
015760 KEPCO
25050.001.21%300.00Sức bán mạnh1.541M15888.611B-1747.5345232.00Công ty dịch vụ công cộng
010950 S-OIL
128000.00-1.16%-1500.00Mua211.514K14579.472B13.259770.792865.00Năng lượng
010955 S-OIL(1P)
93400.000.43%400.00Bán3.863K14579.472B13.259770.792865.00Năng lượng
090435 AMOREPACIFIC(1P)
112500.00-6.64%-8000.00Sức bán mạnh23.216K14312.740B37.965466.375811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090430 AMOREPACIFIC
198000.00-4.58%-9500.00Bán267.688K14312.740B37.965466.375811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000270 KIA MTR
31100.00-6.47%-2150.00Sức bán mạnh2.038M13330.964B23.111438.8951357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
086790 HANA FINANCIAL GR
43100.001.17%500.00Bán781.328K12790.312B5.587685.33101.00Tài chính
033780 KT&G
98600.002.39%2300.00Bán343.819K12159.331B10.399269.514102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
066575 LGELECTRONICS(1P)
26350.00-0.94%-250.00Bán6.609K11596.247B8.097957.8537835.00Công nghệ
066570 LG ELECTRONICS INC.
64300.00-0.16%-100.00Bán434.965K11596.247B8.097957.8537835.00Công nghệ
000810 SAMSUNG F & M INS
274500.000.92%2500.00Mua55.158K11562.589B13.6019998.695692.00Tài chính
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
178500.00-0.28%-500.00Sức bán mạnh6.200K11562.589B13.6019998.695692.00Tài chính
091990 CELLTRION HEALTHCARE
79200.00-3.53%-2900.00Bán724.677K11536.819B74.931105.27Chăm sóc sức khỏe
003555 LG CORP.(1P)
41500.000.00%0.00Bán5.115K11089.393B5.2612214.33111.00Công nghiệp
003550 LG CORP.
65600.002.02%1300.00Bán232.477K11089.393B5.2612214.33111.00Công nghiệp
000030 WOORI BANK
16200.000.31%50.00Bán719.280K10873.330B6.932329.5915850.00Tài chính
251270 NETMARBLE
114000.00-5.79%-7000.00Bán455.347K10312.878B42.822840.45Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009150 SAMSUNG ELEC MECH
132500.000.38%500.00Bán1.392M9595.568B27.764755.1211774.00Công nghệ
009155 SAMSUNGELECMECH(1P)
50100.00-0.20%-100.00Bán7.054K9595.568B27.764755.1211774.00Công nghệ
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
266000.00-1.12%-3000.00Bán101.782K9220.088B4.2563331.122741.00Vật liệu cơ bản
036570 NCSOFT
411500.00-1.56%-6500.00Bán59.950K8882.683B13.6530655.142300.00Công nghệ
009540 HHI
132000.002.72%3500.00Mua217.754K8880.319B-11003.1727409.00Công nghiệp
035720 KAKAO
99300.00-1.68%-1700.00Bán219.792K8421.429B97.191070.392474.00Công nghệ
024110 IBK
14450.000.00%0.00Bán828.972K8091.694B6.112365.6112603.00Tài chính
032640 LG UPLUS
17150.002.08%350.00Mua1.408M7335.071B13.811216.307693.00Dịch vụ Viễn thông
030200 KT
29050.000.87%250.00Mua352.496K7058.887B14.072047.4423371.00Dịch vụ Viễn thông
010130 KOR ZINC
388000.00-1.52%-6000.00Bán22.053K6963.650B11.7933415.901396.00Vật liệu cơ bản
004020 HYUNDAI STEEL
49600.00-1.20%-600.00Bán317.127K6589.786B10.994569.0211263.00Vật liệu cơ bản
034220 LG DISPLAY
17650.00-3.29%-600.00Bán1.353M6530.136B53.47341.3153891.00Công nghệ
215600 SILLAJEN
85000.00-5.24%-4700.00Mua3.003M6262.588B-795.90Chăm sóc sức khỏe
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
177000.000.57%1000.00Bán4.802K6202.516B21.882545.527131.00Công nghiệp
000720 HYUNDAI ENG & CONST
54500.00-2.15%-1200.00Bán1.136M6202.516B21.882545.527131.00Công nghiệp
018880 HANON SYSTEMS
11700.001.30%150.00Bán1.174M6165.390B21.80531.392136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7060.00-1.40%-100.00Bán1.652M5944.831B7.72926.912989.00Tài chính
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
4325.00-2.26%-100.00Bán8.094K5944.831B7.72926.912989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
3860.00-1.66%-65.00Bán294.003K5944.831B7.72926.912989.00Tài chính
021240 COWAY
80300.00-0.74%-600.00Bán121.876K5837.940B17.394726.124781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002790 AMORE GROUP
74700.00-1.45%-1100.00Bán252.195K5829.660B35.652126.50135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002795 AMOREG(1P)
39950.00-0.12%-50.00Bán7.917K5829.660B35.652126.50135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004990 LOTTE
56200.000.00%0.00Mua352.465K5808.508B4845.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
00499K LOTTE(1P)
64000.00-5.88%-4000.00Mua31.789K5808.508B4845.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
023530 LOTTE SHOPPING
208500.003.47%7000.00Mua89.826K5696.542B-30732.1626030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
139480 EMART
206500.001.47%3000.00Bán61.792K5670.360B9.3621745.0730085.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
161390 HANKOOK TIRE
46250.001.65%750.00Bán163.143K5635.297B9.794649.607019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
382000.000.26%1000.00Bán31.997K5570.863B5.4769649.97Công nghiệp
035250 KANGWON LAND INC
28450.003.64%1000.00Mua449.563K5565.185B14.551886.203620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035760 CJ ENM
237000.00-1.86%-4500.00Bán84.516K5093.930B9.5325332.00986.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
119000.000.00%0.00Bán7.720K5087.364B4.5370122.405122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
097950 CJ CHEILJEDANG
322000.001.42%4500.00Sức bán mạnh26.163K5087.364B4.5370122.405122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
036460 KOGAS
57700.000.52%300.00Mua179.220K5030.378B-9203.413505.00Công ty dịch vụ công cộng
128940 HANMIPHARM
423000.00-2.42%-10500.00Sức bán mạnh33.557K4909.253B96.504492.032095.00Chăm sóc sức khỏe
008930 HANMI SCIENCE
74500.00-3.62%-2800.00Sức bán mạnh66.490K4806.489B158.30488.3098.00Chăm sóc sức khỏe
078930 GS HOLDINGS
51400.00-0.58%-300.00Bán228.722K4802.697B5.649174.6225.00Năng lượng
078935 GS(1P)
36900.000.00%0.00Bán2.512K4802.697B5.649174.6225.00Năng lượng
005830 DB INSURANCE
71600.001.70%1200.00Sức mua mạnh153.366K4456.203B7.479420.434684.00Tài chính
010140 SAMSUNG HVY IND
7390.000.68%50.00Bán2.418M4433.621B-1440.7713974.00Công nghiệp
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
44600.00-0.11%-50.00Bán4404433.621B-1440.7713974.00Công nghiệp
086280 HYUNDAI GLOVIS
111000.000.00%0.00Bán53.011K4162.500B8.5213025.961026.00Công nghiệp
271560 ORION
107000.003.38%3500.00Mua173.452K4091.005B25.004140.52Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
028300 HLB
101000.00-0.98%-1000.00Bán1.756M3973.606B584.69176.6691.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003670 POSCO CHEMTECH
67400.000.30%200.00Mua847.159K3969.504B31.392140.791324.00Vật liệu cơ bản
006360 GS E&C
49200.00-2.96%-1500.00Bán494.469K3923.704B17.973365.736454.00Công nghiệp
241560 DOOSAN BOBCAT
38650.002.11%800.00Mua178.372K3794.431B11.323267.07Công nghiệp
029780 SAMSUNG CARD
33400.00-2.05%-700.00Bán97.296K3686.575B10.163355.842387.00Tài chính
028050 SAMSUNG ENG
18900.001.34%250.00Mua1.167M3655.400B-4.346073.00Công nghiệp
151910 NANOS
7310.00-1.22%-90.00Bán101.742K3632.201B-50.28449.00Công nghệ
088350 HANWHA LIFE
4685.00-1.26%-60.00Bán1.375M3565.347B11.61408.753739.00Tài chính
084990 VIROMED
210000.00-5.49%-12200.00Sức bán mạnh114.139K3545.481B-612.2572.00Chăm sóc sức khỏe
005940 NHIS
12150.00-1.62%-200.00Bán774.376K3463.706B9.281331.053036.00Tài chính
005945 NHIS(1P)
8640.00-1.03%-90.00Bán64.347K3463.706B9.281331.053036.00Tài chính
282330 BGF RETAIL
195500.00-1.26%-2500.00Mua21.291K3420.453BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000120 CJ LOGISTICS
152000.003.05%4500.00Bán68.454K3364.821B62.402363.955393.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất