Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
005935 SAMSUNGELEC(1P)
40900.00-0.49%-200.00Mua1.141M344388.331B10.944632.8798557.00Công nghệ
005930 SAMSUNG ELEC
50500.00-0.39%-200.00Mua6.701M344388.331B10.944632.8798557.00Công nghệ
000660 SK HYNIX
81000.00-1.70%-1400.00Mua1.714M56361.748B5.8514092.1722139.00Công nghệ
005385 HYUNDAIMTR(1P)
73500.00-0.41%-300.00Bán24.223K32352.562B17.167165.91122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
80700.00-0.62%-500.00Bán73.826K32352.562B17.167165.91122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005380 HYUNDAI MTR
123000.000.00%0.00Bán519.468K32352.562B17.167165.91122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
72000.000.28%200.00Bán72132352.562B17.167165.91122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
068270 CELLTRION
188000.000.53%1000.00Mua386.801K23787.288B99.191898.251074.00Chăm sóc sức khỏe
051915 LGCHEM(1P)
168000.000.60%1000.00Bán13.435K23213.545B32.209477.7114280.00Vật liệu cơ bản
051910 LG CHEM
304000.000.33%1000.00Bán124.636K23213.545B32.209477.7114280.00Vật liệu cơ bản
012330 HYUNDAI MOBIS
240500.00-1.43%-3500.00Bán164.578K23106.963B11.5821064.998569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035420 NAVER
153000.00-0.97%-1500.00Mua280.276K22471.684B52.752929.072397.00Công nghệ
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
345000.001.77%6000.00Sức mua mạnh221.230K22429.935B93.833612.952488.00Chăm sóc sức khỏe
051900 LG H&H
1275000.00-0.86%-11000.00Mua20.010K21548.273B29.2843926.494328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051905 LGH&H(1P)
756000.000.80%6000.00Mua1.023K21548.273B29.2843926.494328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
42700.000.00%0.00Mua573.355K19921.443B6.326760.2921405.00Tài chính
005490 POSCO
224500.00-1.10%-2500.00Bán239.756K18186.251B12.1318713.2033784.00Vật liệu cơ bản
017670 SK TELECOM
239000.000.84%2000.00Mua109.195K17033.149B7.8530202.5633999.00Dịch vụ Viễn thông
034730 SK
243000.001.25%3000.00Sức mua mạnh210.896K16971.110B9.4425430.344120.00Năng lượng
03473K SK(1P)
150000.000.33%500.00Mua1.740K16971.110B9.4425430.344120.00Năng lượng
015760 KEPCO
26300.000.96%250.00Mua1.153M16723.164B-2061.5246377.00Công ty dịch vụ công cộng
105560 KBFINANCIALGROUP
42900.000.47%200.00Mua628.364K16637.386B5.677572.3225725.00Tài chính
000270 KIA MTR
40650.00-1.81%-750.00Bán964.307K16598.554B10.733857.4851357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
69000.00-0.29%-200.00Mua2.628K15223.222B10.748594.3012083.00Công nghiệp
028260 SAMSUNG C&T
93200.000.98%900.00Mua342.679K15223.222B10.748594.3012083.00Công nghiệp
018260 SAMSUNG SDS
194000.00-0.26%-500.00Bán54.833K15044.611B23.468290.0013705.00Công nghệ
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
220000.000.69%1500.00Bán179.238K14297.141B21.889986.819422.00Công nghệ
006405 SAMSUNG SDI(1P)
86100.00-0.46%-400.00Bán1.752K14297.141B21.889986.819422.00Công nghệ
096770 SK INNOVATION
162500.000.31%500.00Bán184.301K14088.075B13.9211636.841419.00Năng lượng
096775 SK INNOVATION(1P)
119000.000.42%500.00Mua2.851K14088.075B13.9211636.841419.00Năng lượng
033780 KT&G
103500.000.49%500.00Sức mua mạnh139.333K13005.308B13.247777.254102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
066570 LG ELECTRONICS INC.
68800.00-2.13%-1500.00Mua541.697K12658.636B14.025013.0237835.00Công nghệ
066575 LGELECTRONICS(1P)
28300.00-1.74%-500.00Mua21.944K12658.636B14.025013.0237835.00Công nghệ
032830 SAMSUNG LIFE
71000.001.28%900.00Bán255.544K12588.192B12.915429.775348.00Tài chính
003555 LG CORP.(1P)
44500.00-0.22%-100.00Bán2.923K12020.695B8.318391.05111.00Công nghiệp
003550 LG CORP.
69700.000.00%0.00Bán159.894K12020.695B8.318391.05111.00Công nghiệp
010950 S-OIL
99800.000.91%900.00Mua155.490K11134.438B-1269.602865.00Năng lượng
010955 S-OIL(1P)
60800.000.33%200.00Mua2.533K11134.438B-1269.602865.00Năng lượng
090430 AMOREPACIFIC
153000.00-0.97%-1500.00Mua129.029K10583.407B45.073428.115811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090435 AMOREPACIFIC(1P)
76200.00-0.65%-500.00Mua6.515K10583.407B45.073428.115811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
086790 HANA FINANCIAL GR
35350.000.57%200.00Mua815.656K10544.721B5.066981.24101.00Tài chính
035720 KAKAO
130500.00-1.14%-1500.00Bán618.170K10512.012B129.591038.692474.00Công nghệ
036570 NCSOFT
516000.001.98%10000.00Bán67.373K10427.364B30.0416863.942300.00Công nghệ
000810 SAMSUNG F & M INS
223500.000.68%1500.00Bán110.097K9437.113B11.3419570.065692.00Tài chính
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
164500.000.30%500.00Mua2.739K9437.113B11.3419570.065692.00Tài chính
009540 KSOE
123000.00-2.38%-3000.00Mua260.450K8910.043B-1495.7027409.00Công nghiệp
316140 WOORIFINANCIALGROUP
12100.002.54%300.00Mua2.135M8522.759B4.332722.0714011.00Tài chính
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
239500.000.00%0.00Mua68.884K8208.963B8.4228435.212741.00Vật liệu cơ bản
009150 SAMSUNG ELEC MECH
110500.00-1.78%-2000.00Mua622.642K8178.041B13.088599.1811774.00Công nghệ
009155 SAMSUNGELECMECH(1P)
44700.00-1.32%-600.00Mua4.170K8178.041B13.088599.1811774.00Công nghệ
091990 CELLTRION HEALTHCARE
55100.00-1.08%-600.00Mua524.044K7926.909B-336.62Chăm sóc sức khỏe
010130 KOR ZINC
443000.00-0.56%-2500.00Mua23.494K7873.874B13.9032040.691396.00Vật liệu cơ bản
251270 NETMARBLE
91400.001.11%1000.00Bán140.897K7580.768B56.811602.94Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024110 IBK
12750.000.79%100.00Bán824.501K7301.036B4.922570.3212603.00Tài chính
030200 KT
26850.00-0.19%-50.00Sức bán mạnh574.078K6594.506B10.212634.2323371.00Dịch vụ Viễn thông
018880 HANON SYSTEMS
12050.000.84%100.00Sức mua mạnh949.265K6378.910B23.56507.412136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035250 KANGWON LAND INC
30750.001.15%350.00Mua314.134K6163.266B23.201310.603620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
021240 WJ COWAY
86900.003.08%2600.00Mua324.132K6088.011B16.645078.134781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032640 LG UPLUS
13850.000.00%0.00Mua803.642K6047.067B13.141053.867693.00Dịch vụ Viễn thông
086280 HYUNDAI GLOVIS
149500.00-0.66%-1000.00Bán47.471K5643.750B10.9513743.771026.00Công nghiệp
002795 AMOREG(1P)
28200.00-0.70%-200.00Mua4.496K5406.073B51.811368.36135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002790 AMORE GROUP
70700.00-0.28%-200.00Sức mua mạnh76.989K5406.073B51.811368.36135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
353000.00-0.28%-1000.00Mua20.973K5176.077B39.199032.65Công nghiệp
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7300.00-1.75%-130.00Sức bán mạnh1.054M5123.000B10.52706.532989.00Tài chính
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
4635.00-0.22%-10.00Mua5.729K5123.000B10.52706.532989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
4220.00-0.35%-15.00Mua61.681K5123.000B10.52706.532989.00Tài chính
034220 LG DISPLAY
14150.00-1.05%-150.00Mua874.163K5116.765B-1284.7758947.00Công nghệ
000720 HYUNDAI ENG & CONST
44100.00-2.76%-1250.00Bán495.280K5049.984B13.193437.637131.00Công nghiệp
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
159500.00-1.24%-2000.00Sức bán mạnh5195049.984B13.193437.637131.00Công nghiệp
028300 HLB
127600.00-0.23%-300.00Mua889.410K5005.792B-1883.0491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010140 SAMSUNG HVY IND
7920.00-1.86%-150.00Bán3.250M4874.567B-984.2413974.00Công nghiệp
010145 SAMSUNGHVYIND(1P)
60000.00-2.76%-1700.00Bán9424874.567B-984.2413974.00Công nghiệp
004020 HYUNDAI STEEL
36300.00-0.27%-100.00Sức bán mạnh220.239K4778.251B23.751532.5611263.00Vật liệu cơ bản
078930 GS HOLDINGS
50600.00-0.78%-400.00Mua73.019K4737.670B8.276165.6325.00Năng lượng
078935 GS(1P)
37400.000.81%300.00Sức mua mạnh2.596K4737.670B8.276165.6325.00Năng lượng
088980 MKIF
11900.00-0.42%-50.00Mua213.719K4171.080B20.08595.090.00Tài chính
271560 ORION
101500.00-1.93%-2000.00Mua100.401K4091.230B30.523391.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004990 LOTTE
38450.001.59%600.00Mua207.264K4026.023B3.869803.314845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
00499K LOTTE(1P)
52700.00-5.72%-3200.00Mua56.980K4026.023B3.869803.314845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
32350.000.15%50.00Mua150.929K4000.442B9.663342.997019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
071050 KIH
71200.00-2.86%-2100.00Bán259.910K3865.733B6.8710667.7337.00Tài chính
071055 KIH(1P)
41850.00-1.65%-700.00Bán6.953K3865.733B6.8710667.7337.00Tài chính
047810 KOREA AEROSPACE
38800.00-0.13%-50.00Bán209.853K3786.908B28.141380.653530.00Công nghiệp
029780 SAMSUNG CARD
35250.000.28%100.00Mua61.935K3750.881B10.993197.932387.00Tài chính
023530 LOTTE SHOPPING
128500.00-1.15%-1500.00Bán76.865K3675.183B-10025.2026030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
99200.000.20%200.00Bán3.477K3573.172B33.096740.205122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
097950 CJ CHEILJEDANG
223500.000.22%500.00Bán34.165K3573.172B33.096740.205122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005940 NHIS
12550.00-0.40%-50.00Bán412.648K3536.984B9.611311.743036.00Tài chính
005945 NHIS(1P)
9040.000.11%10.00Mua25.959K3536.984B9.611311.743036.00Tài chính
036460 KOGAS
40900.001.49%600.00Mua221.995K3531.781B9.474676.533505.00Công ty dịch vụ công cộng
128940 HANMIPHARM
304500.001.50%4500.00Mua60.455K3462.685B101.162965.712095.00Chăm sóc sức khỏe
081660 FILA KOREA
58200.003.56%2000.00Bán716.255K3434.667B19.252919.39318.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
139480 EMART
119000.00-2.86%-3500.00Mua260.886K3413.362B13.559041.5030085.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000210 DAELIM IND
97300.00-0.61%-600.00Bán72.809K3406.920B6.9414106.275232.00Công nghiệp
000215 DAELIMIND(1P)
41150.000.00%0.00Bán2.978K3406.920B6.9414106.275232.00Công nghiệp
005830 DB INSURANCE
53700.000.00%0.00Mua113.602K3399.121B8.346436.614684.00Tài chính
028050 SAMSUNG ENG
16900.00-2.03%-350.00Mua478.332K3381.000B16.211064.186073.00Công nghiệp
282330 BGF RETAIL
194500.001.57%3000.00Bán12.635K3308.165B21.528897.21Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
012750 S-1
97100.00-0.61%-600.00Bán33.214K3303.260B30.143241.556239.00Công nghệ
000120 CJ LOGISTICS
149000.003.11%4500.00Mua114.137K3296.384B-447.625393.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất