SK TELECOM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017670 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SK TELECOM

Doanh thu của SK TELECOM trong năm ngoái lên tới 17.61 T KRW, phần lớn trong số đó — 12.94 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wireless Communication, năm trước mang lại 14.21 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SK TELECOM 17.30 T KRW, và năm trước đó — 16.75 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia