444

JEIO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

44500.000.00 0.00%
Các chuyên gia 2 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho 418550 có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 2 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho 418550 trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Trong quý tới, doanh thu JEIO dự kiến sẽ đạt ‪26.50 B‬ KRW. Hãy xem doanh thu và thu nhập của JEIO để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của 41855044500.00 KRW với giá ước tính tối đa là 47000.00 KRW và giá ước tính tối thiểu là 42000.00 KRW. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem JEIO biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức 418550tin tức thị trường chứng khoán.