Chainlink / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Chainlink / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Chainlink / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaLINKBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
LINKBTCChainLink / BitcoinBINANCE0.0002143+0.05%4.296 M−23.81%0.00021680.0002102103.48 K
Bán
LINKBTCChainLink Token / BitcoinWHITEBIT0.00021426+0.04%1.015 M+13.41%0.000216760.0002103029.215 K
Bán
LINKBTCCHAINLINK TOKEN/BITCOINBITRUE0.00021413−2.02%759.601 K−4.95%0.000218870.0002103347.022 K
Bán
LINKBTCChainlink / BitcoinCOINBASE0.00021396−0.57%278.794 K−33.92%0.000216400.000210407.879 K
Bán
LINKBTCChainlink/BitcoinOKX0.0002143+0.19%184.339 K−18.83%0.00021670.00021014.192 K
Bán
LINKBTCLINK / BitcoinBITFINEX0.0002142+0.09%183.005 K−39.89%0.00021700.00021044.463 K
Bán
LINKBTCChainlink / BitcoinKRAKEN0.00021324−0.36%136.749 K−42.81%0.000216680.000210402.438 K
Bán
LINKBTCChainlink / BTCUPBIT0.000215400−0.18%66.913 K+43.62%0.0002157800.000207270656
Bán
LINKBTCLINKBTC SPOTBITGET0.00021406+0.07%54.073 K−17.04%0.000216890.000210211.757 K
Bán
LINKBTCChainLink / BitcoinKUCOIN0.00021410+0.03%43.361 K−21.93%0.000216580.00021027881
Bán
LINKBTCChainlink / BitcoinGEMINI0.000214−1.83%21.574 K+0.72%0.0002230.000211445
Bán
LINKBTCChainlink / BitcoinHITBTC0.00021424+0.01%13.291 K−40.80%0.000216740.00021052258
Bán
LINKBTCCHAINLINK / BITCOINCOINEX0.00021395+0.32%9.359 K+75.75%0.000216590.00021002123
Bán
LINKBTCChainLink / Bitcoin0.00021402−1.84%8.088 K+28.48%0.000218000.00021049496
Bán
LINKBTCChainLink / BitcoinBINANCEUS0.0002136−0.70%5.542 K−47.52%0.00021670.000210094
Bán
LINKBTCChainlink / BitcoinBITSTAMP0.00021394−0.35%2.728 K−94.53%0.000215810.0002107772
Bán
LINKBTCChainlink / BitcoinPOLONIEX0.0002057−13.75%321−93.30%0.00022000.000205722
Bán Mạnh
LINKBTCCHAINLINK/BITCOIN0.00021424998+0.05%00.000216749990.000210249993.163 K
Bán