Chainlink

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
8.75BUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
15.713BUSD
Khối lượng giao dịch
694.556MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.0768
Cao nhất mọi thời điểm
52.990USD
Nguồn cung lưu hành
556.85M
Nguồn cung tối đa
1B
Tổng nguồn cung
1B

Giới thiệu về Chainlink

Danh mục
Oracles
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
Dựa trên mạng Ethereum, Chainlink hoạt động với vai trò trung gian giữa các doanh nghiệp không phải chuối khối và nền tảng chuỗi khối, cho phép các hợp đồng thông minh kết nối với dữ liệu bên ngoài trong thế giới thực. Mã thông báo LINK của Chainlink là cách thanh toán cho các đơn vị khai thác mạng và cũng được sử dụng làm tài sản thế chấp trong các hợp đồng thông minh của mạng. Đây cũng là một dự án nguồn mở, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể đóng góp và đề xuất các cải tiến cho mạng.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh