COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI)COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI)COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI)

COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI), bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CCH trong nửa năm trước là 4.46 B GBP, cao hơn 1.28% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 216.50 M GBP.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: GBP
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY