COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI)

Doanh thu của COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI) trong năm ngoái lên tới 8.83 B GBP, phần lớn trong số đó — 7.64 B GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Non-alcoholic, Ready-to-drink Beverages, năm trước mang lại 5.97 B GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Emerging Markets — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70(CDI) 2.06 B GBP, và năm trước đó — 1.43 B GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia