CARNIVAL PLC ORD USD1.66CARNIVAL PLC ORD USD1.66CARNIVAL PLC ORD USD1.66

CARNIVAL PLC ORD USD1.66

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCL nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của CARNIVAL PLC ORD USD1.66 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của CCL trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.11 GBP trong khi ước tính là -0.14 GBP, gây bất ngờ đến 21.19%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 4.28 B GBP mặc dù con số ước tính là 4.27 B GBP. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là -0.01 GBP còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 4.50 B GBP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của CCL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên