CARNIVAL PLC ORD USD1.66CARNIVAL PLC ORD USD1.66CARNIVAL PLC ORD USD1.66

CARNIVAL PLC ORD USD1.66

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CARNIVAL PLC ORD USD1.66

Doanh thu của CARNIVAL PLC ORD USD1.66 trong năm ngoái lên tới 17.06 B GBP, phần lớn trong số đó — 11.77 B GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, North America and Australia, năm trước mang lại 6.67 B GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bắc Mỹ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CARNIVAL PLC ORD USD1.66 10.58 B GBP, và năm trước đó — 6.34 B GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia