HAYS PLC ORD GBP0.01HAYS PLC ORD GBP0.01HAYS PLC ORD GBP0.01

HAYS PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HAYS PLC ORD GBP0.01

Doanh thu của HAYS PLC ORD GBP0.01 trong năm ngoái lên tới 7.58 B GBP, phần lớn trong số đó — 828.54 M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Professional, năm trước mang lại 416.29 M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HAYS PLC ORD GBP0.01 382.00 M GBP, và năm trước đó — 313.90 M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia