RRR

RAMSDENS HOLDINGS PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

290.000.00 0.00%
Các chuyên gia 1 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho RFX có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho RFX trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của RFX290.00 GBX với giá ước tính tối đa là 290.00 GBX và giá ước tính tối thiểu là 290.00 GBX. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem RAMSDENS HOLDINGS PLC ORD GBP0.01 biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức RFXtin tức thị trường chứng khoán.