YU GROUP PLC ORD GBP0.005

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

YU. nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu YU GROUP PLC ORD GBP0.005

Doanh thu của YU GROUP PLC ORD GBP0.005 trong năm ngoái lên tới 278.60 M GBP, phần lớn trong số đó — 278.59 M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electricity, Gas and Water, năm trước mang lại 155.42 M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United kingdom — năm ngoái quốc gia này đã mang lại YU GROUP PLC ORD GBP0.005 278.59 M GBP, và năm trước đó — 155.42 M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia