Lisk / Ethereum

LSKETH KRAKEN
LSKETH
Lisk / Ethereum KRAKEN
 
Không có giao dịch

Lisk / Ethereum Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Lisk / Ethereum được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Lisk / Ethereum trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaLSKETH dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
LSKETHLisk / EthereumBINANCE0.000664−1.04%−79.49%−0.0000070.0006750.0006597.48K
Bán
LSKETHLisk / EthereumKUCOIN0.0006613−2.74%−87.69%−0.00001860.00067650.0006577127
Bán
LSKETHLisk / EthereumKRAKEN0.00066540−0.49%−79.54%−0.000003270.000667520.0006629844
Bán
LSKETHLisk / EthereumHITBTC0.0005931−17.00%0.00%−0.00012150.00059310.00059310
Bán Mạnh