Decentraland / Bitcoin

MANABTC BINANCE
MANABTC
Decentraland / Bitcoin BINANCE
 
Không có giao dịch

Decentraland / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Decentraland / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Decentraland / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMANABTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
MANABTCDecentraland / BitcoinBINANCE0.00004250−2.88%−0.000001260.000043910.000042101.659M
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinWHITEBIT0.00004257−2.52%−0.000001100.000043850.00004213511.528K
Theo dõi
MANABTCMANABTC SPOTBITGET0.00004255−2.74%−0.000001200.000044210.00004207432.763K
Theo dõi
MANABTCDecentraland/BitcoinOKX0.00004252−2.86%−0.000001250.000044150.00004211258.931K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinHITBTC0.0000425000−2.84%−0.00000124000.00004390000.0000421000243.286K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinHUOBI0.00004251−2.97%−0.000001300.000044120.0000421178.902K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinKUCOIN0.00004250−2.83%−0.000001240.000043890.0000421028.128K
Theo dõi
MANABTCMANA/BTCCOINBASE0.00004240−2.97%−0.000001300.000043900.0000421026.201K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BTCUPBIT0.000042870−1.52%−0.0000006600.0000432000.00004230012.969K
Theo dõi
MANABTCDECENTRALAND / BITCOINCOINEX0.00004247−2.90%−0.000001270.000043990.0000421410.201K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinBITTREX0.00004253−2.48%−0.000001080.000043870.000042128.491K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinBINANCEUS0.00004262−2.31%−0.000001010.000043850.000042337.226K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinKRAKEN0.00004240−2.62%−0.000001140.000043620.000042124.502K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinPOLONIEX0.000044100.09%0.000000040.000044180.00004321451
Mua