Decentraland

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
556.57MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
644.795MUSD
Khối lượng giao dịch
47.891MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
Cao nhất mọi thời điểm
5.9140USD
Nguồn cung lưu hành
1.893B
Nguồn cung tối đa
Tổng nguồn cung
2.193B

Giới thiệu về Decentraland

Danh mục
Chơi game
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng

Nếu bạn đã chán ngấy thế giới thực, Decentraland mang đến cho bạn một giải pháp thay thế ảo, 3D chạy trên Ethereum, nơi người dùng có thể mua đất và NFT bằng mã thông báo MANA. Ban đầu, Decentraland được ra mắt thông qua đợt phát hành đồng coin đầu tiên (ICO) trị giá 24 triệu USD vào năm 2017. Nhưng phải đến năm 2020, thế giới 3D mới được mở cửa cho công chúng. Vượt ra ngoài khung ràng buộc của thế giới ảo, Decentraland có một chợ điện tử chuyên dụng để người dùng trao đổi NFT được định giá bằng MANA.

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh