Decentraland / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Decentraland / TetherUS

Các thị trường nơi mà Decentraland / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Decentraland / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMANAUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MANAUSDTDecentraland / Tether USDPOLONIEX0.4375+1.18%15.243M−3.84%0.43910.428328.917M
Mua
MANAUSDTDECENTRALAND/TETHERUSBITRUE0.4402+0.89%8.161M+4.56%0.44130.43624.301M
Mua
MANAUSDTDecentraland / TetherUSBINANCE0.4402+1.95%4.167M−5.75%0.44130.42758.739M
Mua
MANAUSDTDecentraland/TetherOKX0.4405+2.01%660.349K−1.49%0.44120.42761.393M
Mua
MANAUSDTMANA / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.4402+1.90%327.502K−0.80%0.44140.4276685.116K
Mua
MANAUSDTDecentraland / TetherKUCOIN0.44016+1.93%245.936K+19.77%0.441230.42755503.172K
Mua
MANAUSDTDecentraland / Tether OmniHITBTC0.4405267+1.95%245.23K−10.12%0.44090420.4286664467.105K
Mua
MANAUSDTMANAUSDT SPOTBYBIT0.4404+1.94%183.668K+24.50%0.44140.4278403.286K
Mua
MANAUSDTDecentraland/TetherGATEIO0.4403+1.83%150.452K+3.80%0.44110.4276302.501K
Mua
MANAUSDTDecentraland / USDTMEXC0.4402+1.95%124.255K+47.05%0.44140.4278263.994K
Mua
MANAUSDTMANAUSDT SPOTBITGET0.44031+1.97%96.414K+11.41%0.441250.42762182.79K
Mua
MANAUSDTDecentraland / Tether USWHITEBIT0.4403+1.94%37.225K−31.69%0.44120.427575.335K
Mua
MANAUSDTDecentraland / Tether USDKRAKEN0.43993+1.98%26.417K+120.62%0.439970.4290760.506K
Mua
MANAUSDTDECENTRALAND / TETHERCOINEX0.440781+2.17%21.692K+58.08%0.4419870.43052347.586K
Mua
MANAUSDTDecentraland / TetherUSBINANCEUS0.4362+1.65%3.869K−22.57%0.44050.42817.859K
Mua
MANAUSDTDECENTRALAND / TETHERWOONETWORK0.4402+1.92%0.44130.42769.279M
Mua