CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS

CONOCOPHILLIPS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1COP nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CONOCOPHILLIPS

Tổng tài sản của 1COP trong Q1 24 là 88.37 B EUR, tăng 1.68% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.93% trong Q1 24 tới 42.65 B EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY