DEUTSCHE ROHSTOFFDEUTSCHE ROHSTOFFDEUTSCHE ROHSTOFF

DEUTSCHE ROHSTOFF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

53.850.00 0.00%
Các chuyên gia 2 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho 1DR có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 2 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho 1DR trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của 1DR53.85 EUR với giá ước tính tối đa là 56.70 EUR và giá ước tính tối thiểu là 51.00 EUR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem DEUTSCHE ROHSTOFF biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức 1DRtin tức thị trường chứng khoán.