DEVON ENERGYDEVON ENERGYDEVON ENERGY

DEVON ENERGY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1DY6 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DEVON ENERGY

Doanh thu của DEVON ENERGY trong năm ngoái lên tới 13.82 B EUR, phần lớn trong số đó — 8.04 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Oil, năm trước mang lại 9.61 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DEVON ENERGY 13.82 B EUR, và năm trước đó — 17.91 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia