PELOTON INTERACTIVEPELOTON INTERACTIVEPELOTON INTERACTIVE

PELOTON INTERACTIVE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1PTON nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PELOTON INTERACTIVE

Doanh thu của PELOTON INTERACTIVE trong năm ngoái lên tới 2.57 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.53 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Subscription, năm trước mang lại 1.33 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PELOTON INTERACTIVE 2.29 B EUR, và năm trước đó — 2.96 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia