CCC

COMAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CML nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của COMAL

Tổng tài sản của CML trong H2 23 là 225.94 M EUR, tăng 81.14% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 91.92% trong H2 23 tới 206.11 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY