CCC

CY4GATE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CY4 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CY4GATE

Doanh thu của CY4GATE trong năm ngoái lên tới 68.15 M EUR, phần lớn trong số đó — 66.49 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Cyber Intelligence and Cyber Security Products, năm trước mang lại 54.06 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CY4GATE 37.71 M EUR, và năm trước đó — 34.38 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia