Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
328.090B
Giá trị vốn hóa thị trường
321
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
+3.90%
Hiệu suất Tháng
+3.75%
Hiệu suất Năm
+3.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AMSAMADEUS IT GROUP
65.66 EUR+2.02%00.0029.494B EUR30.962.12 EUR+89.82%0.91%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1CSCOCISCO SYSTEMS
45.010 EUR+0.98%770.43182.135B EUR14.373.13 EUR+11.92%3.20%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
1DDD3D SYSTEMS CORP
5.485 EUR+1.39%00.00731.843M EUR−0.70 EUR+15.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
1JNPRJUNIPER NETWORKS
26.81 EUR0.00%08.564B EUR25.391.06 EUR−19.36%3.04%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1SQBLOCK
64.55 EUR+2.61%00.0039.353B EUR−0.44 EUR+53.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1WDAYWORKDAY
251.90 EUR+0.28%310.8866.619B EUR1126.610.22 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CY4CY4GATE
7.96 EUR+1.92%2.38K0.22187.629M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DGVDIGITAL VALUE
54.6 EUR+1.11%5.035K0.84544.339M EUR15.913.43 EUR+26.06%1.56%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DTHDEFENCE TECH HOLDING
4.26 EUR+0.24%1.636K0.83108.813M EUR29.870.14 EUR+25.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ENYENERGY
2.42 EUR+5.22%581K1.93130.457M EUR8.530.28 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EXAIEXPERT.AI
0.856 EUR+1.90%125.903K0.6758.98M EUR−0.27 EUR−2.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FOSFOS
3.38 EUR−1.17%4.5K2.0022.79M EUR14.630.23 EUR+29.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FTCFINANZA.TECH
0.798 EUR+1.53%18K0.8210.639M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GGGIGLIO GROUP
0.490 EUR−0.20%16.38K0.5710.764M EUR−0.05 EUR+57.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ITWIT WAY
1.730 EUR+0.23%23.335K0.6018.011M EUR43.800.04 EUR−80.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MPTIMPIANTI
0.483 EUR+20.75%118.5K5.233.703M EUR−0.11 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NRSTNEUROSOFT
0.680 EUR0.00%00.0017.398M EUR13.910.05 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
TBTRIBOO
0.774 EUR+1.84%46.737K1.6022.233M EUR−0.03 EUR−126.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TCMTECMA SOLUTIONS
3.02 EUR−4.43%2.4K0.1026M EUR−1.18 EUR−3561.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VNTVANTEA SMART
2.35 EUR−0.84%12.209K0.2230.184M EUR47.470.05 EUR1.70%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh