DATALOGIC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DAL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DATALOGIC

Doanh thu của DATALOGIC trong năm ngoái lên tới 655.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 638.27 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Datalogic, năm trước mang lại 582.74 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của EMEA — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DATALOGIC 292.70 M EUR, và năm trước đó — 280.08 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia