DATRIX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DATA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DATRIX

Doanh thu của DATRIX trong năm ngoái lên tới 17.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 9.46 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Artificial Intelligence for Marketing and Sales, năm trước mang lại 9.05 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DATRIX 9.80 M EUR, và năm trước đó — 9.38 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia